Žanra kodsy2
Nosaukumsekspedīcijas (lauka pētījuma) dienasgrāmata