Kolekcijas (3)
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Saistītās organizācijasLatvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Papildu informācija

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Literatūras, folkloras un mākslas institūta sākotne saistāma ar 1924. gadā dibināto Latviešu folkloras krātuvi un 1935. gadā izveidoto Valodas krātuvi. Uz šo institūciju bāzes 1946. gadā tika nodibināts Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts. No 1946. līdz 1951. gadam tā direktors bija Andrejs Upīts, no 1951. līdz 1962. gadam – Ēvalds Sokols, no 1963. līdz 1983. gadam – Jānis Kalniņš, no 1984. līdz 1991. gadam – Viktors Hausmanis. Ar šādu nosaukumu tas darbojās līdz 1991. gada beigām, kad institūts sadalījās, izveidojot divas patstāvīgās institūcijas: Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu valodas institūtu. Kopš 2006. gada institūts ir Latvijas Universitātes aģentūra.

Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktori bijuši – Viktors Hausmanis (1992–1999), Benedikts Kalnačs (1999–2011), no 2011. gada institūta direktore ir Dace Bula.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) veic pētniecisku un studiju darbu, gatavo un izdod publikācijas, veido publiski pieejamus informācijas un materiālu krājumus, lai starptautiski atzītā līmenī attīstītu nacionālo humanitāro zinātni trīs letonikas nozarēs: literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnēs.

LU LFMI aktīvi iesaistās Latvijas akadēmiskās kultūras veidošanā, veido zinātnisku dialogu ar radniecīgām institūcijām un zinātņu nozarēm, kā arī sadarbojas ar sabiedrību, sniedzot tai nepieciešamās zināšanas par literatūras, folkloras un mākslas procesiem Latvijā. LU LFMI popularizē Latvijas kultūru, veicina tās atpazīstamību starptautiskā un valsts mērogā.

Institūta pārziņā ir viens no nacionālās kultūras simboliem un lielākajiem folkloras materiālu krājumiem pasaulē – Latviešu folkloras krātuves kolekcija.

Vairāk informācijas institūta mājas lapā LU LFMI.

PersonasAigars Lielbārdis
Aina Blinkena
Aina Miķelsone
Aldis Pūtelis
Alma Ancelāne
Anita Vaivade
Anna Krastiņa
Anna Laganovska
Anna Čakare
Antonija Siliņa
Antra Upeniece
Artis Ostups
Austra Alksnīte
Beatrise Reidzāne
Benedikta Mežale
Benedikts Kalnačs
Dace Bula
Digne Ūdre
Dzidra Vārdaune
Eduards Veidenbaums
Elga Melne
Elvīra Žvarte
Elza Knope
Elza Kokare
Elza Lankeviča
Elīna Gailīte
Emma Medene
Eva Eglāja-Kristsone
Gatis Ozoliņš
Gundega Grīnuma
Gundega Saulīte
Guntis Pakalns
Harijs Sūna
Helēna Erdmane
Hermanis Bendiks
Herta Samte-Vaita
Ieva Garda-Rozenberga
Ieva Kalniņa
Ieva Rodiņa
Ieva Tihovska
Ilga Kārkliņa
Ilze Šarkovska-Liepiņa
Ingrīda Jansone
Iveta Politere
Jadviga Darbiniece
Justīne Jaudzema
Jānis Alberts Jansons
Jānis Endzelīns
Jānis Ozoliņš
Jānis Rozenbergs
Jāzeps Rudzītis
Jēkabs Vītoliņš
Konstantīns Karulis
Kārlis Arājs
Kārlis Gulbis
Kārlis Vērdiņš
Laimdots Ceplītis
Ligita Bībere
Lita Silova
Ludmila Pāvule
Ludmile Pāvula
Madara Eversone
Maija Burima
Marija Banga
Marta Lūse
Milda Kazeka
Mirdza Asare
Mirdza Berzinska
Māra Cielēna
Māra Grava
Māra Grudule
Māra Vīksna
Māris Salējs
Mārtiņš Boiko
Ojārs Ambainis
Pauls Daija
Pēteris Birkerts
Raimonds Briedis
Renāte Tavare
Rita Drīzule
Rita Treija
Roberts Pelše
Sandis Laime
Sanita Reinsone
Sigita Kušnere
Signe Raudive
Toms Ķencis
Una Smilgaine
Valentīna Rambaka
Valija Labrence
Vallija Dambe
Vanda Kalnciema
Viesturs Vecgrāvis
Viktors Hausmanis
Viktors Sams
Vilis Bendorfs
Vilma Greble
Zenta Veilande
Ēvalds Sokols
Karte