Kolekcijas (1)
Vienības (1039)
OrganizācijaRīgas Herdera institūts
Papildu informācija

Herder Institut in Riga (vācu val.) — privāta augstskola Rīgā, darbojās no 1921. līdz 1939. gadam.

Vairāk informācijas: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/17154/ un http://www.historia.lv/dokumenti/latvijas-izglitibas-ministra-julija-auskapa-vestule-arlietu-ministram-vilhelmam-munteram

Karte