Mirdza Berzinska

Kolekcijas (13)
Vienības: Iesūtītājs (120); Pierakstītājs (120)
Darbi: Sastādītājs (5)
Attēli: Autors(3); Persona ilustrācijā(111)
VārdsMirdza Berzinska
Personiska informācija

Folkloras vācēja, "Latviešu tautasdziesmas" izdevuma līdzstrādniece.

Nodarbefolkloras pētniece
OrganizācijaLatviešu folkloras krātuve
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts