Elza Kokare

Kolekcijas (13)
Darbi: Autors (13); Sastādītājs (4); Redaktors (13); Komentāra autors (3)
Attēli: Autors(2); Persona ilustrācijā(118)
VārdsElza Kokare
Personiska informācijaKOKARE Elza (dz. 1920.13.X Barkavas pag. Jaunzemniekos - 2003. 9.VIII) - folkloriste, filol. z.d. (1980),habilitētā filol. dokt. (1992).
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Balbieru psk. (1933), Rīgas 6. ģimn. (1944) un LVU Filol. fak. (1949). Ljas Valsts Ped. inst. docētāja (1949-55). Kopš 1950 zin. līdzstr. ZA Folkl. institūtā, vēlāk Etnogrāfijas un folkl., Val. un lit. institūtā. 1953-85 Folkl. daļas vadītāja. Pētījusi gk. latv. sakāmvārdus un parunas salīdzinājumā ar liet., lībiešu, ig., kr., vācu, somu parēmijām. Grām.: "Internacionālais un nacionālais latviešu sakāmvārdos un parunās" (1978), "Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles" (1980), "Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles" (1988, ar komentāriem), "Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē" (1999). Sast. krāj. "Latviešu sakāmvārdi un parunas" (1957), "Divu tautu dzīves gudrība" (1967). Krāj. "Cīņas dziesmas" (1957), "Nāc, nākdama, vasariņa" (1967), tdz. par Dievu "Nāc, Dieviņ, līdz ar mani" (1995), "Gudram pieder pasaule" (latv. tdz., pasakas, anekdotes, sakāmvārdi, ticējumi, kas raksturo tautas uzskatus par gudrību un tās pretstatu - muļķību, 1998, arī K. priekšv.), "Ar smaidu cauri gadsimtiem" (anekdotes, 2001, arī K. pēcv.) "Liivi vanasonad" ("Lībiešu parunas", 1-2, Tallinā 1981), "Proverbia septemtrionalia" ("Septiņu valodu sakāmvārdi", Helsinkos, 1985) līdzsastādītāja. Vadījusi folkloristu zin. darbus, arī "Latviešu tautasdziesmu" zin. izd. (1 - 5 {2}, 1979-84, LPSR Valsts prēm. 1985). Public. Ljā un ārzemēs daudzus rakstus par folkl. - tdz., mitoloģiju, sakāmvārdiem, parunām.
M. Ābola
Nodarbefolkloras pētniece
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dzimšanas laiks/vieta13.10.1920
Jaunzemnieki, Barkava, Rēzekne
Dzimusi Barkavas pagasta Jaunzemniekos. 
Izglītošanās laiks/vieta1949
Latvija, Rīga
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1944
Latvija, Rīga
mācījies
beidz Rīgas 6.ģimnāziju

1940
Latvija, Bulduri
mācījies
beidz Bulduru dārzkopības vidusskolu

1933
Latvija, Balbieri
mācījies
beidz Balbieru pamatskolu
Miršanas laiks/vieta08.08.2003
Karte