Rita Treija

Kolekcijas (8)
Vienības: Iesūtītājs (1)
Darbi: Autors (4); Sastādītājs (2); Redaktors (12); Komentāra autors (1)
Audio/video: Teicējs (1); Intervētājs (44)
Attēli: Autors(176); Persona ilustrācijā(43)
VārdsRita Treija
Papildu vārdiGlāzere
Personiska informācijaLU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītāja (no 2013. gada), vadošā pētniece.
SaiknesAntoņina Kraine - Mātesmāsa
Anna Treija - Meita
Nodarbefolkloras pētniece
OrganizācijaLatviešu folkloras krātuve
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dzimšanas laiks/vieta28.10.1978
Cēsis
Dzīvesvieta1999-2016
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta2000-2013
Rīga
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, promocijas darbs "Annas Bērzkalnes darbība latviešu folkloristikā starptautisko sakaru kontekstā" (Rīga, 2013; zin. vad. Dr. philol. Dace Bula) – filoloģijas doktora grāds (Dr. philol.) folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē. 
Karte