Valija Labrence

AttēlsValija Labrence
VārdsValija Labrence
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbeszinātniece
literatūrzinātniece
Personiska informācijaLABRENCE Valija (1925.25.XI Daugavpilī - 1996.17.I Jūrmalā, apbed. Jaundubultu kapos) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1955), filol. dokt. (1992).
Dz. muitas ierēdņa ģim. Beigusi Rīgas 3. vsk. (1946) un LVU Filol. fak. (1951). Strād. par latv. val. un lit. skolotāju Pumpuru vsk. Jūrmalā (1950-55). ZA Val. un lit. institūta zin. līdzstr. (1955-74, 1988-90), Literatūrvēst. daļas vad. (1974-88).
Pētījusi gk. 19. gs. un 20. gs. sākuma latv. literatūru. Pirmā publikācija - raksts "Krājumā neievietotie Leona Paegles dzejoļi" žurn. "Karogs" 1954 (8. nr.). Public. rakstus par latv. dzeju, atsevišķiem rakstniekiem. Sar. grām. "Leons Paegle" (1969). Bijusi līdzautore kol. darbiem: "Latviešu literatūras vēsture" (1-2, 4-6, 1957-63), "?įā®ą¨ļ « āėčįŖ®© «¨ā?ą āćąė" ("Latviešu literatūras vēsture", 1-2, 1971); māc. grām. "Literatūras teorija" (1964); PSRS ZA Pasaules lit. inst. izdevumam "?įā®ą¨ļ ¢į?¬¨ą­®© «¨ā?ą āćąė" ("Pasaules literatūras vēsture", 6, 1989). Sast. L. Paegles Kopotus rakstus (1-5, 1956-58, kopā ar O. Frankevicu-Paegli), izlases - K. Skalbes "Dzeja" (1957), "Pasakas" (1958), Aspazijas "Izlase" (1959); V. Plūdoņa Rakstus (1-3, 1974-78), J. Alunāna "Dziesmiņas" (1-2, 1981-82). Vairākiem izdevumiem rakstījusi komentārus, priekšvārdus un pēcvārdus. Public. rakstus par latv. lit. Ljas un PSRS rep. enciklopēdijās.
M. Ābola
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta25.11.1925

Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads
Miršanas laiks/vieta17.01.1996

Jūrmala
Jūrmala
ApglabātsJaundubulti
Jūrmala, LV-2015
Apglabāta Jaundubultu kapos.