Ojārs Ambainis

AttēlsOjārs Ambainis
VārdsOjārs Ambainis
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētnieks
Personiska informācijaAMBAINIS Ojārs (1926.23.II Alūksnē - 1995.19.III Rīgā, apbed. I Meža kapos) - folklorists, filol. z.k. (1958). Valdemāra Ambaiņa dēls.
Beidzis J. Raiņa Rīgas 8. vsk. (1947) un LVU Filol. fak. (1952). No 1952 ZA Etnogrāfijas un folkl. institūta zin. līdzstr., 1956-91 strād. ZA Val. un lit. institūtā.
Pētījis gk. latv. tautas pasaku satura un formas īpatnības. Sast. vairākas pasaku izlases: "Ar gudru prātu var visu" (1959), "Vilks jēra ādā"
(1965), "Vācu tautas pasakas" (arī tulk., 1970), "Lettische Volksmārchen" ("Latviešu tautas pasakas", Berlīnē 1977), "Ganuzēns un velns" (1987). Sast.
folkl. materiālu izlasi "Tauta par baznīcu un mācītājiem" (1963, 1976 {2}). Piedalījies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (1-2, 1955-56) un zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-4,1979-82, LPSR Valsts prēm. 1985). Grām. "Latviešu folkloristikas vēsture" (1989) autors. Vairākām izlasēm rakstījis ievadu vai pēcvārdu. Public. zin. rakstus par folkl. dažādos izdevumos. Lasījis lekciju kursu par latv. folkl. LVK (1977-87). Vācijā ar A. līdzdalību izd.vairākas latv. pasaku grāmatas. 1994. saņēmis A. Lerha-Puškaiša prēm. par pasaku pētniecību. Nepabeigts palicis raksts par folkloristiem Pārdaugavā.
LFK (A. Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora) darbinieks, folklorists, pasaku pētnieks, grāmatu autors.
M. Ābola
Dzimšanas laiks/vieta23.02.1926

Izglītošanās laiks/vieta1947

mācījies
beidz J.Raiņa Rīgas 8.vidusskolu

1952

studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti
Miršanas laiks/vieta
24.03.1995

Apglabāts