Rita Drīzule

Kolekcijas (11)
Vienības: Iesūtītājs (1); Pierakstītājs (1)
Darbi: Autors (2); Tulkotājs (1); Sastādītājs (12); Komentāra autors (2)
Attēli: Persona ilustrācijā(34)
VārdsRita Drīzule
Personiska informācijaDRĪZULE Rita (dz. 1921.15.VIII Galgauskas pag. Lielpurvos) - folkloriste.
Dz. zemnieka ģim. Beigusi Madonas vsk. (1946), LVU Vēst. un filol. fak. (1954). 1954-55 ZA Etnogrāfijas un folkl. institūta zin. līdzstr., ZA Lit., folkl. un mākslas inst. (1956-92). Pētījusi gk. latviešu tdz. ētikas, estētikas un mitoloģijas problēmas. Sast. tdz. izlases ar ievadu, leksikas vārdnīcu: "Dziedot mūžu nodzīvoju" (1970), "Kad saulīte rotājas" (1982), "Liepu laipa" (1989, S. ar komentāriem), "Balta gāja sērdienīte" (1994, ar priekšv. un komentāriem), "Tautas dziesmas" (1998, ar pēcv.). Piedalījusies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (1, 1955, 3, 1957) un zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" (1-5, 1979-84, 7, 2000) sagatavošanā. Public. rakstus par latv. tdz. izveides aspektiem, gadskārtu ieražu dziesmām, mitoloģiju, latv. un liet. tdz. sakariem u.c. jautājumiem.
M. Ābola
Nodarbefolkloras pētniece
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta15.08.1921
Latvija, Galgauskas pagasta Lielpurvi
15.08.1921
Dzīvesvieta1943-1946

1946
Izglītošanās laiks/vieta1954
Latvija, Rīga
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti

1946
Latvija, Madona
mācījies
mācījusies Madonas vidusskolā
Miršanas laiks/vieta11.01.2017
Karte