Rita Drīzule

AttēlsRita Drīzule
VārdsRita Drīzule
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētniece
Personiska informācijaDRĪZULE Rita (dz. 1921.15.VIII Galgauskas pag. Lielpurvos) - folkloriste.
Dz. zemnieka ģim. Beigusi Madonas vsk. (1946), LVU Vēst. un filol. fak. (1954). 1954-55 ZA Etnogrāfijas un folkl. institūta zin. līdzstr., ZA Lit., folkl. un mākslas inst. (1956-92). Pētījusi gk. latviešu tdz. ētikas, estētikas un mitoloģijas problēmas. Sast. tdz. izlases ar ievadu, leksikas vārdnīcu: "Dziedot mūžu nodzīvoju" (1970), "Kad saulīte rotājas" (1982), "Liepu laipa" (1989, S. ar komentāriem), "Balta gāja sērdienīte" (1994, ar priekšv. un komentāriem), "Tautas dziesmas" (1998, ar pēcv.). Piedalījusies izlases "Latviešu tautasdziesmas" (1, 1955, 3, 1957) un zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" (1-5, 1979-84, 7, 2000) sagatavošanā. Public. rakstus par latv. tdz. izveides aspektiem, gadskārtu ieražu dziesmām, mitoloģiju, latv. un liet. tdz. sakariem u.c. jautājumiem.
M. Ābola
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Dzimšanas laiks/vieta15.08.1921

Galgauska
Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads
15.08.1921

Dzīvesvieta1943–1946

Madona
Madona, Madonas novads
1946

Rīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1946

mācījies
mācījusies Madonas vidusskolā

1954

studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti
Miršanas laiks/vieta11.01.2017

Rīga
Rīga