Valentīna Eisule

AttēlsValentīna Eisule
VārdsValentīna Eisule
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbestulkotāja
Personiska informācijaEISULE Valentīna (dz. 1930.14.I Rēzeknē - 2002.14.IV Rīgā, apbed. Rēzeknes raj. Dricānu kapos) - tulkotāja, literatūras kritiķe.
Dz. robežsarga ģim. Beigusi Rēzeknes latv. vsk. (1949), LVU Filol. fak. (1954). 1954-67 strād. par korektori, sekretāri, red. LVI, pēc tam laikr. "Literatūra un Māksla" (1967-83), žurn. "Karogs" (1983-85). 50. gados darbojusies literatūrkritikā. RS b. (1983).
Pirmā nozīm. publikācija - apc. "Kārļa Pelēkā dzeja" almanahā "Jauno vārds" 1957. Tulk. Č. Aitmatova stāstus un rom.: "Ardievu, Gulsari!" (1967), "Agrās dzērves" (1978), "Raibais suns, kas skrien gar jūras malu", "Un garāka par mūža dienu ilgst" (abi 1982), "Pieresvieta" (1993); F. Abramova darbus: "Divas ziemas un trīs vasaras" (1971), "Pelageja", "Aļka" (abi 1975), "Ceļi un krustceļi" (1977), "Māja" (1985). Tulk. arī D. Graņina "Eju pret negaisu" (1965), M. Ančarova "Nevarbūtības teorija" (1967), K. Paustovska "Vienatnē ar rudeni" (1969), S. Sartakova "Barbina stāsti" (1973), M. Aļeksejeva "Ieviņa rūgtā" (1979), "Kaušļi" (1987), S. Stepņaka-Kravčinska "Andrejs Kožuhovs" (1981), kirgīzu rakstnieku stāstu krāj. "Tjanšana avoti" (1986, kopā ar citiem), V. Rasputina "Mūžu dzīvo - mūžu mīli" (1988, kopā ar U. Ausekli). Nozīm. ir R.Dobrovenska rom. "Rainis un viņa brāļi" (1999) tulkojums. Tulk. arī V.Brjusova rom. "Ugunīgais eņģelis" (daļēji public. laikr. "Labrīt" 1995), "Uzvaras altāris" (fragm. laikr. "Literatūra. Māksla. Mēs. 1996) E. tulk. raksturīga saturiski un stilistiski precīza aut. individualitātes atklāsme, izteiksmīga latv. valoda.
L. Pieticība ar ugunīgiem spārniem: (saruna ar V.E.) / Pierakst. G.Bērsone // Labrīt, 1995, 16.III; Dobrovenskis R. Tuvības sajūta // Karogs, 2002, 5.
Dz. Vārdaune
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta14.01.1930

Rēzekne
Rēzekne
Izglītošanās laiks/vieta1949

mācījies
beigusi Rēzeknes latviešu skolu

1954

studējis
beigusi LVU Filoloģijas fakultāti
Miršanas laiks/vieta14.04.2002

Rīga
Rīga
Apglabāts2002

Dricāni
Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads