Ieva Kalniņa

AttēlsIeva Kalniņa
VārdsIeva Kalniņa
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbesliteratūrzinātniece
redaktore
Personiska informācijaKALNIŅA Ieva (dz. 1957.1.I Drustos) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1987), filol. dokt. (1992).
Dz. skolotāju ģim. Beigusi Allažu astoņgadīgo sk. (1972), Siguldas 1. vsk. (1975), LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1980). Strād. Rīgas 7. vsk. (1980-83), māc. ZA Val. un lit. aspirantūrā (1983-86), aizstāvējusi disertāciju "Tēlaina pasaules apguve J.Sudrabkalna dzejā". Kopš 1986 inst. zin. līdzstrādniece (tag. Lit., folk. un mākslas inst.), vadošā pētniece. RS biedre.
Pirmā publikācija - raksts "V. Brjusova un A. Bloka tēlu reminniscences J. Sudrabkalna dzejā" krāj. "Varavīsne" 1984. Public. rakstus par J. Sudrabkalna dzejas poētiku, par dažiem 20. gs. 1. puses dzejniekiem un jaunāko dzeju. Krājumos "Latviešu rakstnieku portreti" public. apceres par Z.Lazdu un E.Plaudi (1994), L.Zamaiču (1996), J.Sudrabkalnu (2001). Rakstījusi par 20.-30. gadu un 90. gadu dzeju izdevumā "Latviešu literatūras vēsture" (2-3, 1999-2001).
A.Rožkalne
KrājumiLatvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta01.01.1957

Drusti
Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads
Izglītošanās laiks/vietaLatvijas Valsts universitāte
Filoloģijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1964–1972

Allažu astoņgadīgā skola

1972–1975

Siguldas 1. vidusskola

1983–1986


mācījusies aspirantūrā Latvijas PSR ZA Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā


1987

zinātņu kandidāta disertācija "Tēlaina pasaules apguve Jāņa Sudrabkalna dzejā"

Darbavieta1983–1986

Rīgas Natālijas Draudziņas 7. vidusskola
Rīga
Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

1986

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
Rīga

Pētniece