Konstantīns Karulis

AttēlsKonstantīns Karulis
VārdsKonstantīns Karulis
Dzimumsvīrietis
SaiknesIrēne Karule - Sieva
TautībaLatvietis
Nodarbespētnieks
valodnieks
žurnālists
kultūrvēsturnieks
Personiska informācijaKARULIS Konstantīns (1915.10.II Rīgā - 1997.3.XI, Rīgā, apbed Meža kapos) - žurnālists, valodnieks, kultūrvēsturnieks, habilitētais filol. dokt. (1993), LZA goda loc. (1995), Valsts emeritētais zinātnieks (1996), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1996).
Dz. ielu dzelzceļa kalpotāja ģim. Māc. Rīgas 36. psk. (1923-28), Rīgas 1. pils. ģimn. (1928-30), 4. ģimn. (1930-32). Stud. LU Tautsaimn. un tiesību zinātņu fak. Tiesību zin. nodaļā (1932-42).
1931 sācis strādāt žurn. "Latvijas Jaunatne". Pirmā publikācija "Trīsdesmit septiņas dienas dzimtenes ārēs" žurn. "Latvijas Jaunatne" 1931 (2.-4.nr.), 1932 (1., 5.-9.nr.). Sērijā ""Latvijas Jaunatnes" bibliotēka" izd. K. pirmā grām. "Lidmašīna" (1934). 30. gados K. darbojies žurnālistikā, publicējies laikr. "Jaunākās Ziņas" u. c., bijis laikr. "Brīvā Zeme" red. loc. (1934-40), izd. "Latvijas Vilnis" red. (1940). 2. pas. kara gados strād. par skolotāju Lauberes psk. (1941-43), par skolas pārzini Birzgales psk. (1943-44). 1944 K. mobilizēts Latv. leģionā, frontes avīzes "Latvijas Kareivis" red. loc. (1944-45) Kurzemē. 1945 -47 izsūtījumā Tālajos Austrumos. Pēc atgriešanās Rīgā (1947) beidzis LVU Juridisko fak. un strād. par juriskonsultu un stenogrāfu ZA (1948-50). Mācījis stenogr. dažādos kursos (1950-57). Pēc tam pievērsies valodn., strād. ZA Val. un lit. institūtā (1957-64), ZA Fundam. b-kā (1964-75). Piedalījies "Latviešu literārās valodas vārdnīcas" izstrādāšanā. Kopā ar K.Egli un A.Apīni dibinājis Grāmatniecības vēstures komisiju (darbojās no 60. gadiem līdz 1990).
Galv. darbs "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" (1-2, 1992, J.Endzelīna balva par izcilāko pētījumu latv. valodniecībā un baltoloģijā). Darbi valodn. un grāmatn. vēsturē: "Senie un mūsdienu raksti" (1956), "Raksts un rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos" (1962), "Latviešu grāmata gadsimtu gaitā", "Latviešu padomju prese" (abas 1967), "Jānis Reiters un viņa tulkojums" (1986), grām. par F.Brīvzemnieku "Kam stiprs prāts un cieta griba" (1992) u.c. Darbojies arī par sastādītāju, komentētāju, bibliogrāfu (G. F. Stendera "Augstas gudrības grāmata", 1988, u.c.). Raksti publicēti arī Stokholmā, Bukarestē, Maskavā, Ļeņingradā, Viļņā, Tallinā. Rakstījis arī par stenogrāfijas jaut.- grām. "Īsais un ātrais raksts" (1959), piedalījies kol. darbos "Stenogrāfija" (1-2, 1953-55) un "Stenogrāfijas vārdnīca" (1961).
Nepabeigts (stenogrāfiskā, neatšifrētā rakstā) palicis fundamentāls pētījums "Latviešu grāmatniecība. 1918-1940", kas veidots kopīgi ar dzīvesbiedri filol. dokt. L.Rozi, un atmiņu tēlojumu virkne "Rīgas zēna atmiņas" (public. tēlojums "Žīdi un žīdiņi" - žurn. "Rīgas Laiks"", 1994, 2.
K. darbība vispusīga, izvērsta dažādās kult. jomās, tai gk. izglītojošs, popularizējošs raksturs.
L. Stradiņš J. Konstantīns Karulis // Karogs, 1998, 1.
V. Vāvere
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta10.02.1915

Rīga
Rīga
DzīvesvietaRīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1928–1930

mācījies
mācījies Rīgas pilsētas 1.ģimnāzijā

1930–1932

mācījies
mācījies Rīgas 4.ģimnāzijā

1932–1942

studējis
studē LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinību nodaļā

1947–1950

studējis
studē un beidz LVU Juridisko fakultāti un strādā par juriskonsultu ZA
Miršanas laiks/vieta03.11.1997

Rīga
Rīga
Apglabāts
Apbalvojumi
1996
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1996. gada 22. aprīļa lēmumu.