Alma Ancelāne

AttēlsAlma Ancelāne
VārdsAlma Ancelāne
Dzimumssieviete
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētniece
filoloģe
Personiska informācijaLatviešu folkloras krātuves darbiniece. Teiku pētniece. Daudz fotografējusi 20. gs. 60. gadu folkloristu ekspedīcijās.
ANCELĀNE Alma (1910.23.III Seces pag. Caunēs - 1991.26.IX Rīgā, apbed. Sunākstes pag. Zilkalnes kapos) - folkloriste, filol. z.k. (1956).
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Jelgavas 2. valsts ģimn. (1928), LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nod. (1940). Strād. par arhivāri Latv. folkl. krātuvē (1941-45), zin. līdzstr. LVU Folkl. inst. (1945-46), ZA Folkl. inst. (1946-51), ZA Etnogrāfijas un folkl. inst. (1951-55), ZA Val. un lit. inst. (1956-86).
Pētījusi gk. latv. mīklas un teikas. Rakstījusi ievadus un sast. izlases: "Latviešu tautas mīklas" (1954), "Latviešu tautas teikas" (1961, kr. val. 1962), "Mīklas" (1969), "Sen to Rīgu daudzināja" (1975), "Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas" (1988, 1990 {2}), "Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas" (1991). Līdzsast. izlasēm: "Latviešu tautasdziesmas" (1, 3, 1955, 1957), "Latviešu tautas pasakas" (1956, kr. val. 1957), "Nāc nākdama, vasariņa" (1967). "Folkloras vācēja rokasgrāmatas" (1958) līdzautore. Vadījusi vairākas folkloristu zin. ekspedīcijas, public. rakstus par to darbu, folkl. pētīšanas problēmām, feodālo Rīgu latv. foklorā. Viena no zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" sagatavotājām (1-6, 1979-93, LPSR Valsts prēm. 1985), redaktore, red. kolēģijas loc., viena no 1.-2. sēj. tekstu sastādītājām.Izveidojusi latv. teiku katalogu.
L. Vīksna M. Tautas gara bagātības glabājot // Pad. Jaunatne, 1985, 23.III; t.p. Sēlijas lepnā meita // Atmoda Atpūtai, 1995, 18.III.
M. Ābola
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Dzimšanas laiks/vieta23.03.1910

Izglītošanās laiks/vieta1924

mācījies
beigusi Jelgavas 2.valsts vidusskolu

1929–1940

studējis
beigusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu
Miršanas laiks/vieta26.09.1991

Rīga
Rīga
Apglabāts
Apbalvojumi
1985
Latvijas PSR Valsts prēmija
Zinātnē un ražošanā
Prēmija piešķirta par dalību zinātniskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-5, 1979-1984).