Alma Ancelāne

Kolekcijas (19)
Vienības: Iesūtītājs (45); Pierakstītājs (45)
Darbi: Autors (13); Sastādītājs (4); Redaktors (1)
Attēli: Autors(389); Persona ilustrācijā(253)
VārdsAlma Ancelāne
Personiska informācijaLatviešu folkloras krātuves darbiniece. Teiku pētniece. Daudz fotografējusi 20. gs. 60. gadu folkloristu ekspedīcijās.
ANCELĀNE Alma (1910.23.III Seces pag. Caunēs - 1991.26.IX Rīgā, apbed. Sunākstes pag. Zilkalnes kapos) - folkloriste, filol. z.k. (1956).
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Jelgavas 2. valsts ģimn. (1928), LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nod. (1940). Strād. par arhivāri Latv. folkl. krātuvē (1941-45), zin. līdzstr. LVU Folkl. inst. (1945-46), ZA Folkl. inst. (1946-51), ZA Etnogrāfijas un folkl. inst. (1951-55), ZA Val. un lit. inst. (1956-86).
Pētījusi gk. latv. mīklas un teikas. Rakstījusi ievadus un sast. izlases: "Latviešu tautas mīklas" (1954), "Latviešu tautas teikas" (1961, kr. val. 1962), "Mīklas" (1969), "Sen to Rīgu daudzināja" (1975), "Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas" (1988, 1990 {2}), "Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas" (1991). Līdzsast. izlasēm: "Latviešu tautasdziesmas" (1, 3, 1955, 1957), "Latviešu tautas pasakas" (1956, kr. val. 1957), "Nāc nākdama, vasariņa" (1967). "Folkloras vācēja rokasgrāmatas" (1958) līdzautore. Vadījusi vairākas folkloristu zin. ekspedīcijas, public. rakstus par to darbu, folkl. pētīšanas problēmām, feodālo Rīgu latv. foklorā. Viena no zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" sagatavotājām (1-6, 1979-93, LPSR Valsts prēm. 1985), redaktore, red. kolēģijas loc., viena no 1.-2. sēj. tekstu sastādītājām.Izveidojusi latv. teiku katalogu.
L. Vīksna M. Tautas gara bagātības glabājot // Pad. Jaunatne, 1985, 23.III; t.p. Sēlijas lepnā meita // Atmoda Atpūtai, 1995, 18.III.
M. Ābola
Nodarbefolkloras pētniece
filoloģe
OrganizācijaLU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta23.03.1910
Caunes, Sece, Jēkabpils
Izglītošanās laiks/vieta1924
Latvija, Jelgava
mācījies
beigusi Jelgavas 2.valsts vidusskolu

1929-1940
Latvija, Rīga
studējis
beigusi LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu
Miršanas laiks/vieta26.09.1991
ApglabātsLatvija, Sunākstes pagasts
Karte