Augusts Baltpurviņš

AttēlsAugusts Baltpurviņš
VārdsAugusts Baltpurviņš
PseidonīmsDelveris
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesrakstnieks
Personiska informācijaBALTPURVIŅŠ Augusts (1871.21.VI Lauteres, vēlākā Viesienas pag. Kulitēnos - 1930.27.III Gaujienā, apbed. Rīgā, Meža kapos) - rakstnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Lauteres pagastsk. (1880-84), Vestienas draudzes sk. (1884-86). Gan pašmāc. ceļā, gan pie J. Straumes, kas tolaik bija mājskolotājs, apguvis vsk. skolotāja zināšanas. 1892-95 karadienestā. Ap gs. miju pārgājis dzīvot uz Rīgu, strād. par daiļkrāsotāju. 1907 strād. par latv. val. skolotāju Ķeniņu skolās, pēc tam atkal par daiļkrāsotāju. 1. pas. kara laikā
bijis bēgļu apgādāšanas nod. sekretārs Madonā un Lazdonā (1915-16). No 1917 strād. par latv. val. skolotāju Madonā, pēc tam Alūksnē (1920-26) un Gaujienā (1926-30). Nepārtraucot darbu skolā, kursos ieguvis vsk. skolotāja tiesības (1923).
1900 laikr. "Mājas Viesis" un "Dienas Lapa" parādījās pirmie B. apc., dzejoļi un stāsti. Pirmā publikācija - stāsts "Kur laime mīt?" laikr. "Dienas Lapa" 1900.30.XII/1901.12.I. Pirmajā B. grām. "Rakstu I krājums"
(1907) un krāj. jaunatnei "Agrā rītā" (1909) attēlotas gk. reāl. dzīves ainas un raksturi. Public. stāstu krāj. "Starp diviem krastiem" (1921) un
"Pēdīgais cēliens" (1924). Krāj. "Atspīdumi drumstalās" (1924) apvienoti pēc 1. pas. kara sar. tēlojumi un skices. B. darbiem raksturīgs gan reāl., gan romant. motīvu savijums, kur trāpīgs īstenības vērojums, dzīves fragments, papildināts ar rakstnieka romant. iztēli kā notikumu virzītāju, rada iespēju
nodoties psihol. problēmu risināšanai. Atklājas B. savdabība - pievēršanās gk. cilv. jūtu dzīves tēlojumam, ko autors pats apzīmējis kā "dvēseles dzīves drusciņu" uztveršanu un rādīšanu. Vairākos stāstos parādīta 1905. g. rev. notikumu ietekme uz cilv. apziņu. Populārākais ir B. stāsts "Saša" (1904, krāj. "Rīta skaņas", 2, 1904). B. rakstījis arī feļetonus, samērā daudz tulkojis (M. Māterlinka pasaku luga "Zilais putns", 1908, u.c.). - Ps.: Delveris u.c.
Dzejas un prozas izlase "Klusumam" (1972).
L. Egle K. Augusta Baltpurviņa mūža noslēgums // Latvju Grām., 1930, 3-5; Ancītis V. Augustu Baltpurviņu pieminot // Karogs, 1971, 6; Egle K. Atmiņas. R., 1972.
V. Labrence
KrājumiLatvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta21.06.1871

(tolaik Lauteres pagasts)
Izglītošanās laiks/vieta1880–1884

mācījies
mācījies Lauteres pagastskolā

1884–1886

mācījies
mācījies Vestienas draudzes skolā

1923

beidzis kursus
Nepārtraucot darbu skolā.
kursos ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības
Miršanas laiks/vieta27.03.1930

Gaujiena
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads
Apglabāts