Ernests Birznieks-Upītis

AttēlsErnests Birznieks-Upītis
VārdsErnests Birznieks-Upītis
Dzimtais vārdsBirznieks
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesrakstnieks
Personiska informācijaBIRZNIEKS-UPĪTIS Ernests (īst. v. Ernests Birznieks; 1871.6.IV Dzirciema pag. Bisniekos - 1960.30.XII Rīgā, apbed. Lielupes kapos) - rakstnieks.
Dz. rentes saimnieka ģim. 1874 B.-U. zaudējis tēvu. 1880 - 86 māc. Dzirciema pagastsk., 1887-89 - Tukuma apr. skolā. Nolicis skolotāja eksāmenus, strād. par mājskolotāju Dzirciema muižā, kur sācis pievērsties rakstniecībai un interesējies par folkloru.
Pirmā publikācija - stāsts "Māte" (ar ps. Upītis) laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1891.14./26.I. B.-U. strād. mežziņa Jēgermaņa ģimenē un tai līdzi 1893. g. rudenī pārcēlies uz Kaukāzu. Dažus gadus dzīv. Prišibā pie Persijas (tag. Irānas) robežas, strād. par skolotāju Dagestānā, Ahtu aulā (1895-98), vēlāk līdz 1914 dzīv. Balahanos. Te B.-U. bijis min-jas sk. pārzinis, b-kas vad., naftas rūpn. ierēdnis. No 1914 dzīv. Zijhā (netālu no Baku), bet atvaļinājuma laikā apceļojis Krieviju un Eiropas valstis. Kā rakstn. B.-U. kļuva pazīstams 1895, kad žurn. "Austrums" tika public. stāsts "Vecais Gatviņš" - reāl. latv. zemnieka traģikas tēlojums. 1897 ar stāstu "Pelēkais akmenis" aizsākās stilistiski vienots cikls, kurā B.-U. atturīgais tēlojums trāpīgi atsedz būtisko lauku cilvēku likteņos un izraisa emocionālu
līdzpārdzīvojumu. Reālistiskā tēlojuma konkrētība ietver mākslin. vispārinājumu. Periodikā public. stāsti apkopoti grām. "Upīša stāsti" (1900), "No rīta" (1912), "Pret vakaru" (1913), "Pelēkā akmens stāsti" (1914).
1908 B.-U. nodibināja Rīgā izdevn. "Dzirciemnieki" (tās tehniskais vad. J. Iniņbergs), kas izdeva latv. un cittautu lit. - Raiņa, A. Upīša, E. Birznieka-Upīša, L. Laicena, Sudrabu Edžus, A. Čehova, N. Gogoļa, G. de Mopasāna u.c. aut. darbus. B.-U. vadīja izdevn. darbu, pats dzīvodams Kaukāzā, būtībā viņš bija daudzu latv. rakstnieku mecenāts, jo izdevn. darbojās ar zaudējumiem. "Dzirciemnieki" izdeva arī A. Upīša sast. almanahu "Vārds" (1-2, 1912-13). 1921 B.-U. atgriezās Ljā, 1922 sāka izdot laikr. "Vārds", aktīvi sadarbojās ar A. Jesena vadītajiem žurn. "Jaunības Tekas" un "Mazās Jaunības Tekas" - abos žurn. public. B.-U. oriģināldarbi un tulkojumi. A. Jesens izdeva B.-U. Pastariņa tril. - "Pastariņa dienasgrāmata" (1922), "Pastariņš skolā" un "Pastariņš dzīvē" (abi 1924), kas pieder pie latv. lit. populārā autobiogr. žanra. Grām. izdots arī B.-U. Kaukāza stāstu cikls - "Kaukāza kalnos" (1924), "Kaukāza stāsti" (1-2, 1927) un stāsti bērniem - "Nīnas pasaciņas" (1-2, 1922-24), "Bucis un Ulla" (1924). 1927-34 B.-U. strād. par Rīgas pils. Bibliotēku centrāles vad., 1934 pēc K. Ulmaņa apvērsuma B.-U. tika atlaists un izslēgts no Rakstn. un žurnālistu arodb-bas. B.-U. pārtrauca lit. darbību līdz 1940, kad pievērsās gk. tulkošanai. Pēckara gados B.-U. dzīv. gk. Lielupē, tulk. bērnu lit., public. atmiņas par J. Raini, A. Upīti, L. Paegli, Sudrabu Edžu u.c., sar. bērnu grām. - "Pasakas un stāsti", "Mūsu sēta" (abi 1946), "Mazmeita Dace" (1949), "Kustīgais Jānītis" (1957, abu pēdējo faktiskais autors A. Birkerts). RS b. (1940). LPSR N.b.m.d. (1941). LPSR Tautas rakstn. (1947).
Kopoti raksti: 2 sēj. (1922-23, nepab.), 6 sēj. (1932-37, nepab.; 1946-50), 7 sēj. (1960-63, lit. 7. sēj.).
L. Birznieks-Upītis E. Mani literāriskie prototipi // Domas, 1931, 4; t.p. Manas dzīves stāsts // Kop. r. R., 1946. 1. sēj.; Grigulis A. Reālistiskās mākslas meistars Ernests Birznieks-Upītis // Birznieks-Upītis E. Kop. r. R., 1960. 1. sēj.
I. Treimane
KrājumiLatvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta06.04.1871

Izglītošanās laiks/vieta
citi izglītības veidi
nolicis skolotāja eksāmenus

1880–1886

mācījies
mācījies Dzirciema pagastskolā

1887–1889

mācījies
mācījies Tukuma apriņķa skolā
Miršanas laiks/vieta30.12.1960

Rīga
Rīga
Apglabāts
Apbalvojumi
1927
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.

1941
LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks

1947
LPSR Tautas rakstnieks