Pīters Smeļters

AttēlsPīters Smeļters
VārdsPīters Smeļters
PseidonīmsNūvārotojs
Papildu vārdiPēteris Smelters
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētnieks
dzejnieks
garīdznieks
Personiska informācijaSMEĻTERS Pīters (arī Pēteris Smelters; 1868.31.X Varakļānu pag. Kokaros - 1949.7.VII Sventē, turpat apbed.) - katoļu garīdznieks un folklorists.
Dz. trūcīga zemnieka ģim. Ar Varakļānu baznīckunga J. Kovaļevska atbalstu guvis iespēju mācīties. Beidzis Varakļānu pagastsk., Rēzeknes pils. sk. (1886), pašmācības ceļā apguvis ģimn. kursu, ģimn. beigšanas apliecību ieguvis 1889. Beidzis Pēterburgas garīgo semināru (1893). Par priesteri iesvētīts 1894. Jau semināra laikā, F. Trasuna pamudināts, vācis Latgales folkloru. Nodevis K. Baronam vairāk nekā 3000 tdz., vairāk nekā 1500 tdz. (1898) ievietotas "Latvju dainu" sējumā. Kopā ar K. Baronu izstrādājis ortogrāfijas principus latgaliešu tdz. publicēšanai. Vēl pirms drukas aizlieguma atcelšanas 1899 izd. krāj. "Tautas dzīsmu, posoku, meikļu un parunu vōceleite", kurā ievietotas 47 tdz., 2 pasakas, 188 mīklas, 183 parunas, sagatavojis iespiešanai vairākus garīga satura darbus, palīdzējis baznīckungam M.Dukaļskim sastādīt dažus rakstus. Turpmākajos gados, strādādams par prāvestu dažadās draudzēs Latgalē (Līvānos, Dagdā, Varakļānos, Raipolē), gan pats vācis, gan organizējis latgaliešu folkl. vākšanu. S. bijis vairāku latgaliešu grāmatu red., tāpēc pieskaitāms pie pirmajiem šīs rakstības reformatoriem. S. sarakstīts anekdotisks stāstiņš public. laikr. "Mājas Viesis" (1887), kāds raksts laikr. "Bolss" (1894), vairāki dzejoļi J.Šteinberga "Katoļu māju kalendārā", žurn. "Austrums" (1897) u.c. - Ps.: Nūvārōtōjs.
L. Kroičs E. Atmiņas par baznīckungu Pēteri Smelteri // Dzimtenes Balss, 1955, 7; Velkme J. Baznīckunga Pētera Smeltera dzīves ceļš // Dzimtenes Balss, 1955, 7; Kozlovskis E. Atcerēsimies nepelnīti aizmirstos // Stars, 1988, 8.XII; Kudiņš R. Garamantu krājējs // Avangards, 1989, 11.II, Broks J. Pēteris Smelters // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995; Vējāns A. Lai kārklinieces Dainu kalnā skan // Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. R., 1996; Latkovskis D. Pēteris Smelters // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999.
I. Salceviča
KrājumiLatvijas literatūra
Latviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta31.10.1868

Izglītošanās laiks/vieta
citi izglītības veidi
pašmācības ceļā apguvis ģimnāzijas kursu

1886

mācījies
beidzis Rēzeknes pilsētas skolu

1889

citi izglītības veidi
ieguvis ģimnāzijas beigšanas apliecību

1894

mācījies seminārā
beidzis Pēterburgas garīgo semināru
Miršanas laiks/vieta07.07.1949

Svente
Svente , Šēderes pagasts, Ilūkstes novads
ApglabātsSvente
Svente , Šēderes pagasts, Ilūkstes novads
Apbalvojumi
1927
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu.