Augusts Smagars

AttēlsAugusts Smagars
VārdsAugusts Smagars
Papildu vārdiAugustīns Smagars
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesdzejnieks
folklorists
Personiska informācijaSMAGARS Augusts (1910.27.X Laižuves pag. Auksudes c., Lietuvā - 1985.21.VII
Rīgā, apbed. Siguldas kapos) - dzejnieks.
Dz. dzelzceļa remontstrādn. ģim. 1.pas. kara laikā ģim. bija bēgļu gaitās Smoļenskā un Brjanskā, Ljā atgriezās 1923 un apmetās Līksnas pag. Vārnaviešu ciemā. S. māc. Somugala un Kārsavas psk., 1926 iestājies Balvu komercsk., beidzis Rēzeknes komercskolu (1930). 30. gados stud. dabas zinības,
vēlāk jurisprudenci LU, līdztekus studijām strād. Tautas labklājības min-jā,
Hipotēku bankā.
Jau skolas gados S. aktīvi vāca folkl., kā arī pievērsās dzejai. Pirmā publikācija - dzejolis "Bez atbalss" laikr. "Brīvā Tēvija" 1927.26.VIII, ar parakstu Šalka. Public. dzejoļus laikr. "Latgolas Vōrds", žurn. "Zīdūnis", "Ugunskurs", public. apc. par latgaliešu lit. un mākslas jautājumiem laikr. "Sociāldemokrāts", "Jaunākās Ziņas", "Pēdējā Brīdī", kā arī latgaliešu period. izdevumos. 1932 iznāca dzejoļu krāj. "Laikmeta termometrs", kur apmēram puse teksta bija latgaliešu rakstu valodā. Tā bija tipiska 30. gadu trauksmes un nemiera, neapmierinātības un meklējumu piestrāvota dzeja, kuras poētika nebija raksturīga latgaliešu literatūrai.
Vācu okupācijas laikā S. bija sakaru virsnieks Rīgas radiofonā. 1944 XI
tika apcietināts un notiesāts uz 10 gadiem, 1946 izsūtīts uz Čeļabinsku,
1949 - uz Karagandas apgabalu. Pēc atbrīvošanas 1954 VII atgriezās Ljā un strād. Siguldas rūpn. kombinātā, vadīja Jauno aut. apvienību Siguldā. 60.-70. gados publicējies periodikā, darbojies gk. literatūrkritikā. 1967 sar. autobiogr. stāstu par Sibīrijā nodzīvoto laiku - "Kur ciedras šalc" (nepublic.). 1970 izd. S. dzejoļu krāj. bērniem "Dzintras dziesmu kamoliņš".
Dzejas izlasē "Laika lokā" (1970), "Ēzerzeme" (1992). - Citi ps.: A.Sm., Augustino Re-Gars, A.Rems, A.Šalks, A.Šolks, A.Tecila.
L. Valeinis V. Par Augustu Smagaru un viņa dzeju // Smagars A. Laika lokā. R., 1970; Vējāns A. Laimīgās un traģiskās paaudzes dzejnieks // Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. R., 1996.
I. Salceviča
Literāts, dzejnieks, folklorists, piedalījies folkloras ekspedīcijās, skolotājs Nīcgalē.
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta27.10.1910

Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
Somugala un Kārsavas pamatskolā

studējis
dabaszinības LU (trīsdesmitajos gados)

studējis
jurisprudenci LU (trīsdesmitajos gados)

1926

mācījies
iestājies Balvu komercskolā

1930

mācījies
beidzis Rēzeknes komercskolu
Miršanas laiks/vieta21.07.1985

Rīga
Rīga
Apglabāts