Kristiāns Dāvids Lencs

AttēlsKristiāns Dāvids Lencs
VārdsKristiāns Dāvids Lencs
Papildu vārdiLenz
Dzimumsvīrietis
TautībaVācietis
Nodarbesliterāts
rakstnieks
Personiska informācijaLENCS (Lenz) Kristiāns Dāvids (1720.26.XII Keslinā, Pomerānijā, tag. Košalinā, Polijā - 1798.14.VIII Rīgā) - vācu tautības latviešu literāts.
Dz. varkaļa Johana Jākoba Lenca ģim. Māc. Keslinā, stud. teoloģiju Halles univ.
(1737-40). 1740 ieradies Vidzemē, strād. par mājskolotāju Nēķenā (tag.
Taurenē), latv. draudzes luterāņu mācītāju Dzērbenē un Drustos (1742-49),
Cesvainē (1749-58). 1751 kļuvis par Cēsu apr. otrā iecirkņa prāvestu.
1759-79 Johana bazn. vācu draudzes virsmācītājs Tērbatā, konsistorijas
piesēdētājs un pils. sk. uzraugs. No 1779 Vidzemes ģenerālsuperintendents un
virskonsistorijas pr-js. Atbalstījis piētisma mācību un brāļu draudžu kustību, sekmējis latviešu izglītošanu. Sar. latv. lasītājiem adresētu "Sprediķu grāmatu.." (1.-2. 1764-67). Šis apjomīgais darbs bija viens no pirmajiem un plašākajiem Vidzemē. L. pārstrād. pie Vidzemes dziesmu grām. pievienoto "Latvisku Dieva lūgšanu grāmatu.." (1784), kurā ievietoti sprediķi, Bībeles fragmenti un sodu likumi. Sacerējis veltījuma dzejoļus.
L. dēls - Jākobs Mihaels Lencs (1751-92) - pazīstams vācu rakstnieks,
viens no galv. "Vētras un dziņu" kustības teorētiķiem.
Z.Frīde
KrājumiLatvijas literatūra
Dzimšanas laiks/vieta26.12.1720

Dzimis Keslinā, Pomerānijā, tagad Košalinā, Polijā.
Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
mācījies Kēzlinā

1737–1740

studējis
studē teoloģiju Hallē
Miršanas laiks/vieta14.08.1798

Rīga
Rīga