Felikss Boļeslavs Laizāns

Kolekcijas (1)
Vienības: Pierakstītājs (1)
Darbi: Autors (1)
VārdsFelikss Boļeslavs Laizāns
Personiska informācijaLAIZĀNS Felikss Boļeslavs (1871.22.IV Sakstagala pag. Somos - 1913.17.VII Bebrenē, turpat apbed.) - latgaliešu folkloras vācējs.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Sakstagala pagastsk. (beidzis 1885), Rēzeknes pils. skolā (1885-88), Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā (1889-95). Strād. par prāvestu Malnavā, Baltinavā, Rundēnos, Rubenē, Bebrenē. Pirmās latgaliešu avīzes "Gaisma" līdzstrādnieks.
1890-1915 Latgalē savācis ap 6000 tautasdziesmu u.c. folkl. materiālu, no kuriem daļa public. K. Barona "Latvju dainās" 1. burtnīcā.
Pie L. dzimtajām mājām uzstādīts Antona Rancāna veidots krucifikss.
L. Vīksna M. "Latvju dainu" līdzstrādnieks // Karogs, 1981, 4; Jačuka M. Folklorists Felikss Boleslavs Laizāns // Tāvu zemes kalendars. 1991. Rēzekne, 1990; Latkovskis D. Felikss Boleslavs Laizāns // Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999; Budže A. Garīdznieks Felikss Boļeslavs Laizāns // Katōļu Dzeive, 2001, 4-5.
I. Salceviča
Nodarbefolkloras vācējs
Dzimšanas laiks/vieta22.04.1871
Somi, Sakstagals, Rēzekne
Dzimis Sakstagala pagasta Somos.
Izglītošanās laiks/vieta1885
Latvija
mācījies
beidzis Sakstagala pagastsk.

1885-1888
Latvija, Rēzekne
mācījies
mācījies Rēzeknes pilsētas skolā

1889-1895
Krievija, Sanktpēterburga
mācījies seminārā
mācījies Pēterburgas katoļu garīgajā seminārā
Miršanas laiks/vieta17.07.1931
Apglabāts
Karte