Vilma Greble

Kolekcijas (15)
Vienības: Iesūtītājs (535); Pierakstītājs (536)
Darbi: Autors (11); Sastādītājs (4); Redaktors (6); Komentāra autors (3)
Attēli: Autors(1); Persona ilustrācijā(133)
VārdsVilma Greble
PseidonīmsV. Vigre
Personiska informācijaVilma GrebleVilma Greble (1906.28.V Valkas apr. Kalnciema pag. Kalnamuižas Kapukrogā – 1991.25.II Rīgā, apbed. Meža kapos) viena no ievērojamākām XX gs. latviešu folkloristēm, tautasdziesmu, revolucionāro dziesmu, bērnu folkloras pētniece, bibliogrāfe visu mūžu iesaistījusies folkloras vākšanā gan ekspedīcijās (no 1950.g.), gan sava individuālā krājuma [717] papildināšanā 60 gadu garumā. Pirmie pieraksti no vecākiem u.c. novadniekiem tapuši, mācoties Rīgas Skolotāju institūtā.
Pēckara periodā viņa uzaicināta strādāt Folkloras institūtā un personīgie meklējumi saistīti ar laikmetu un darba tēmām – „Lielā Tēvijas kara folklora,” kas bijis diplomdarbs, piespiedu kārtā beidzot otrreiz augstskolu. Padomju folkloras ieguvē izjautāti Partijas skolas un pedagoģisko skolu audzēkņi, uzklausīti kara dalībnieki, sarkanie partizāni un kolēģi. Pierakstos netrūkst nostāsti par skolas biedru Otomāru Oškalnu un viņa attieksmi pret Raini, kas arī Vilmai Greblei bijis nozīmīgākais un tuvākais dzejnieks.
Zinātniskās interesēs vākti materiāli pētījumam par bērnu folkloru („Bērnu dzīve un darbs latviešu priekšpadomju tautasdziesmu atspoguļojumā” – disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai, aizstāvēta 1956.g.). Te atkal labākā teicēja māte Kristīne Greble un vecākā māsa Johanna Eglīte. Šai tēmai noderējis arī pašas audzēkņu no Franču liceja savāktais [1769] krājums. Ekspedīcijās pierakstīti izcili teicēji – lizumniete Made Žagare, bārtenieks Jēkabs Ķīburs, kurš, pateicoties Greblītes (tā viņu dēvēja kolēģi) pūlēm un prasmēm, folkloristiem atdevis visu savu bagāto dziesmu vākumu, jaunpiebaldzēnu Annas un Oskara Damrožu meita Alise Robežniece un nīceniece Anna Gudriķe pašas kļuvušas par folkloras vācējām un krājējām. Greblīte vienmēr sekojusi aktualitātēm un laikam, viņas pēdējie pieraksti 1989.g. – dziesmu parodijas un kursa biedra Pētera Akota atmiņas par savām gaitām folkloras vākšanā.

Sagatavoja: Māra Vīksna

Literatūra:
Vīksna, Māra. Vilmas Grebles mūžs zinātnei un bērniem. LETONICA 2007, 16, 192–201.
SaiknesKristīne Greble - Māte
Otto Greblis - Tēvs
Nodarbefolkloras pētniece
OrganizācijaLatviešu folkloras krātuve
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dzimšanas laiks/vieta07.06.1906

Dzimusi Kalnciema pagasta Kapukrogā.
Izglītošanās laiks/vieta1951
Latvija, Rīga
studējis
beigusi LVU Filoloģijas fakultāti

Latvija, Rīga
studējis
studē filozofiju LU

1928
Latvija, Rīga
studējis
beigusi Rīgas skolotāju institūtu

1922
Latvija, Gulbene
mācījies
beigusi Gulbenes pamatskolu
Miršanas laiks/vieta25.02.1991
Apglabāts1991

Apbedīta Meža kapos.
Karte