Eduards Krustāns

Darbi: Autors (4); Recepcijas persona (1)
VārdsEduards Krustāns
PseidonīmsE. Borkovskis
Personiska informācijaKRUSTĀNS Eduards (1871.23.VIII (4.IX) Gaigalavas pag. Meirānos - 1953 Barkavā, turpat apbed.) - dzejnieks, dramaturgs.
Dz. zemnieka ģim. Beidzis Strūžānu sk., tālāk māc. Rēzeknes pils. sk., taču tēva slimības dēļ to nav beidzis. Vēlāk izmācījies par ērģelnieku un šajā amatā nostrādājis lielāko mūža daļu Barkavā, kur daudzus gadu desmitus K. bijis sabiedriski kulturālās dzīves centrā. Bijis centīgs grāmatu izplatītājs drukas aizlieguma laikā. Sācis rakstīt dzejoļus ap 1890, taču publicēt tos varējis tikai pēc drukas aizlieguma atcelšanas. Pirmās K. publikācijas atrodamas pirmajos latgaliešu laikr. "Gaisma", "Dryva". 1905. g. rev. laikā K. sar. daudz rev. dzejoļu, kuru lielākā daļa gājusi bojā. Bijis aktīvs rev. dalībnieks un ticis vajāts. Pēc K. ierosinājuma un viņa vadībā Barkavā uzcelts pirmais tautas nams Latgalē (1914). Tajā rīkotas t-ra izrādes, vakari ar referātiem un deklamācijām, koncerti. Tur vairākkārt izrādīta kopā ar J. Sproģi sar. luga "Dzeives mutulī". Sar. arī citas lugas, no kurām saglabājušies tikai fragmenti. K. savācis daudz latgaliešu tdz., kas ietvertas K. Barona "Latvju dainās". K. dzejoļi public. antoloģijā "Kūkle" (1914), "Latgales dziesminieki" (1936), "Latviešu dzejas antoloģija" (3, 1973). - Ps.: Mozeņais, E. Meirāns, N. Eidorts, E. Borkovskis.
L. Salineica E. Lai neaizmirstam viņus! // Latgolas Vords, 1938, 16.VI.
I. Salceviča
Profesionālā darbībaDaudz revolucionāru dzejoļu 1905. gada revolūcijas laikā. Lielākā daļa šo dzejoļu gājuši bojā.

Rakstījis lugas, no kurām saglabājušies tikai fragmenti.

Nodarbedzejnieks
dramaturgs
folkloras vācējs
Dzimšanas laiks/vieta04.09.1871
Meirāni, Gaigalava, Rēzekne
Dzimis Gaigalavas pagasta Meirānos.
Izglītošanās laiks/vietaLatvija, Rēzekne
mācījies
Tēva slimības dēļ skolu nav beidzis.
mācījies Rēzeknes pilsētas skolā

Latvija, Strūžāni
mācījies
beidzis Strūžānu skolu

Latvija
citi izglītības veidi
izmācījies par ērģelnieku
Miršanas laiks/vieta1953
Apglabāts
Karte