Pauls Fridrihs Bērents

Kolekcijas (1)
Vienības: Pierakstītājs (56)
Darbi: Autors (6)
VārdsPauls Fridrihs Bērents
Papildu vārdiPaul Baerent, Paul Friedrich Baerent
Saitehttp://www.bbl-digital.de/eintrag/Baerent-Paul-Friedrich-1866-1935/
Personiska informācijaBĒRENTS (Baerent) Pauls Fridrihs (1866.8.XI Rīgā - 1935.4.IV Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - baltvācu mācītājs un literāts.
Dz. pilsētas mērnieka ģim. Māc. Rīgas pils. ģimn., stud. teoloģiju Tērbatā (1886-91). Vienlaikus strād. arī par skolotāju Cēsu valsts ģimn. No 1897 Latviešu lit. (draugu) biedrības loc. u.c. sabiedriskos amatos. B. darbi public. gan vācu, gan latv. izdevumos (žurn. "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 1923-30), tie visi veltīti Vidzemes 17., 18. gs. baznīcas un kultūras dzīves pētīšanai. Nozīmīgākie no tiem: "Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji" (1924, per.), "Cēsu pilsētas pirmā pamatskola" (1926), "Āraišu baznīca un draudze savu 700 gadu laikā" (1927), "Cēsis un apkaime pēc lielā zviedru kara" (1930), "Die kirchlichen Zustande Livlands nach dem nordischen Kriege" ("Vidzemes baznīcu apstākļi pēc Ziemeļu kara"). Rokrakstā palicis liels darbs par Vidzemes baznīcām un mācītājiem 400 gadu ilgā laika posmā. Par nopelniem Ljas baznīcas vēstures pētniecībā LU Teoloģijas fak. B. 1929 piešķīra Dr. theol. h.c. grādu.
L. Dr. theol. h.c. P.F. Bērents miris. /Nekrologs/ // IMM, 1935,4.
I. Rubule
SaiknesPaula Fridriha Bērenta vecāmamma - Vecāmāte
Paula Fridriha Bērenta māte - Māte
Nodarbemācītājs
literāts
garīdznieks
Dzimšanas laiks/vieta27.10.1866
Rīga
Izglītošanās laiks/vietaLatvija, Rīga
mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā

1886-1891
Igaunija, Tartu
studē teoloģiju Tērbatā
DarbavietaĀraiši, Cēsis
Strādājis Āraišos par mācītāju.
Miršanas laiks/vieta04.04.1935
Rīga
ApglabātsRīgas Lielie kapi, Rīga
Karte