Kārlis Blaubergs

Kolekcijas (1)
Vienības: Pierakstītājs (31); Teicējs (22)
VārdsKārlis Blaubergs
Personiska informācija

BLAUBERGS Kārlis (*? Jēkabpils raj. Sēlpilī - † ? Sēlpils Ģercānos) – tautasdziesmu teicējs un vācējs, tdz. teicēja un vācēja Pētera B. brālis. Nosūtījis K. Baronam 1324 dziesmu tekstus. Dzied. A. Jurjānam 72 melodijas (1881, 1891).  Populāras kļuvušas viņa teiktās dz.Es, karā aiziedams, Kur tu skriesi, vanadziņi, Upe nesa ozoliņu u. c. K. Barons izmantojis B. sniegtās ziņas par dziedāšanas veidiem un Jāņu svinēšanas tradīcijām.

LIT.: Jurjāns A., Ievērojumi, latvju tautas mūzikas materiālus krājot // Jurjānu Andrejs. Raksti, sast. L. Mūrniece, R., 1980, 112. lpp.; Vīksna M., „Latvju dainu”līdzstrādnieki // Dabas un vēstures kalendārs 1994, R., 1993, 204. lpp.

M. Vīksna

Nodarbefolkloras teicējs