Jēkabs Ķīburis

AttēlsJēkabs Ķīburis
VārdsJēkabs Ķīburis
Dzimumsvīrietis
Personiska informācija

Etnogrāfs, tautasdziesmu vācējs un teicējs, prefektūras darbinieks.1929. gada 25. decembrī Liepājas Latviešu biedrības namā uzvedis Kāzas Dižgūdos; dibinājis Bārtas etnogrāfisko ansambli, kura vadītājs bijis līdz 1961. gadam. Dziedājis E. Melngailim, Jānis Brigznam, J. Vītoliņam. Vienlīdz labi pazinis Bārtas un Nīcas tradīcijas, centies tās popularizēt, veidojot uzvedumus. 1934.-1938. gadam regulāri koncertējis ar dažādiem etnogrāfiskiem uzvedumiem Rīgas radiofonā. 1962.-1964. gadam nodevis LFK 18 klades ar paša pierakstītām 5130 folkloras vienībām. Ieskaņots.

Galvenie uzvedumi: Čigāni Rumbasgalā (1930), Ķekatu vakars Nīcā (1934), Kā Nīcā gari sauc (1934), Jāņu vakars Nīcā ( 1934), Nīcas kāzas (1935), Bārtinieku tēva dēls Nīcā jēme līgavīnu (1936),Pavasara gavilēšana Nīcā (1937), Bārtas senās dziesmas (1937), Senlaiku kāzas Bārtā (1946), Senlaiku krustības Bārtā (1946), Vakars kolhozā Bārta (1955 Maskavā), Sendienu dziesma ( 3 cēlienu uzvedums 1957 un 1960).
Bibl.: Štāls A. Kur tu jēmi dižā Bārta? // Padomju Jaunatne. - 1989. - 30. aug. (Nr.166).; Rozenbergs J. Lejaskurzemes folkloras vācējs un krājējs Jēkabs Ķīburis // Dabas un vēstures kalendārs 1994. - R., 1993. - 210.-217. lpp.


Literatūra: Vīksna, Māra; Bendorfs, Vilis. Tautas mūzikas teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga: Zinātne, 2000.

KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Dzimšanas laiks/vieta02.07.1897

DzīvesvietaBārta
Bārta, Bārtas pagasts, Grobiņas novads
Miršanas laiks/vieta12.07.1972