Jānis Rozenbergs

Kolekcijas (21)
Darbi: Autors (7); Sastādītājs (7); Komentāra autors (1)
Audio/video: Teicējs (16); Ieskaņotājs (1078); Intervētājs (36)
Attēli: Autors(1); Persona ilustrācijā(468)
VārdsJānis Rozenbergs
Personiska informācijaFolklorists, LFK vadošais pētnieks, filoloģijas zinātņu kandidāts.
ROZENBERGS Jānis (1927.17.XII Jeru pag. Vecumos - 2006. 02.VIII) - folklorists, Latv. folkloras krātuves vadošais pētnieks, filol. z.k. (1960).Dz. zemnieku ģim. Beidzis Rūjienas vsk. (1949), LVU filol. fak. (1954). Māc. ZA Val. un lit. inst. aspirantūrā (1954-57); kopš 1958 šā inst. zin. līdzstr. (tag. LU Lit., folkl. un mākslas inst.). Strād. daudzās folkloristu zin. ekspedīcijās, 20 no tām vadījis. Viņa vākums - vairāk nekā 25 tūkst. klasisko tdz., tautas romanču, ziņģu, teiku , pasaku, sakāmvārdu, mīklu u.c. Public. rakstus par ekspedīciju darbu, dažādiem folkl. un folkloristikas jaut., pētījis tdz. cilmes un vecuma problēmas, tdz. un vēsturiskās īstenības savstarpējo dialektiku, humoru un satīru tdz., izcilu folkl. teicēju repertuāru, skaidrojis tdz. etnonīmu semantiku. Aktīvi propagandējis folkloru. Piedalījies zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-3, 5, 7, 1979-2000). Devis impulsu folkl. ansambļu kustības aizsākumam Ljā. Par ilggadēju un daudzpusīgu darbu folkloristikā un tās popularizēšanā Ljas ZA 1996 piešķīrusi R. pirmo F.Brīvzemnieka balvu. Lielās folkloras balvas laureāts (2001).L. Politere I. "Esmu krāšņos dziesmu dzīpariņus salasījis vienkop..." // Pad. Jaunatne, 1987, 16.XII; Politere A. Folkloristam Jānim Rozenbergam - 70 // Dabas un vēstures kalendārs 1997. gadam. R., 1996; Folkloras ganam septiņdesmit: [Saruna ar J.R.] / Pierakst. E.Zirnis // Diena, 1997, 17.XII.M. Ābola
Papildu informācija.
Nodarbefolkloras pētnieks
OrganizācijaLatviešu folkloras krātuve
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dzimšanas laiks/vieta17.12.1927
Latvija, Jeru pagasta Vecumi
Dzīvesvieta
Izglītošanās laiks/vieta1954
Latvija, Rīga
studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultāti

1949
Latvija, Rūjiena
mācījies
beidz Rūjienas vidusskolu

1954-1957
Latvija, Rīga
mācījies aspirantūrā
mācījies ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūrā
Miršanas laiks/vieta02.08.2006
Karte