Jānis Rozenbergs

AttēlsJānis Rozenbergs
VārdsJānis Rozenbergs
Dzimumsvīrietis
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētnieks
Personiska informācijaFolklorists, LFK vadošais pētnieks, filoloģijas zinātņu kandidāts.
ROZENBERGS Jānis (1927.17.XII Jeru pag. Vecumos - 2006. 02.VIII) - folklorists, Latv. folkloras krātuves vadošais pētnieks, filol. z.k. (1960).Dz. zemnieku ģim. Beidzis Rūjienas vsk. (1949), LVU filol. fak. (1954). Māc. ZA Val. un lit. inst. aspirantūrā (1954-57); kopš 1958 šā inst. zin. līdzstr. (tag. LU Lit., folkl. un mākslas inst.). Strād. daudzās folkloristu zin. ekspedīcijās, 20 no tām vadījis. Viņa vākums - vairāk nekā 25 tūkst. klasisko tdz., tautas romanču, ziņģu, teiku , pasaku, sakāmvārdu, mīklu u.c. Public. rakstus par ekspedīciju darbu, dažādiem folkl. un folkloristikas jaut., pētījis tdz. cilmes un vecuma problēmas, tdz. un vēsturiskās īstenības savstarpējo dialektiku, humoru un satīru tdz., izcilu folkl. teicēju repertuāru, skaidrojis tdz. etnonīmu semantiku. Aktīvi propagandējis folkloru. Piedalījies zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā (1-3, 5, 7, 1979-2000). Devis impulsu folkl. ansambļu kustības aizsākumam Ljā. Par ilggadēju un daudzpusīgu darbu folkloristikā un tās popularizēšanā Ljas ZA 1996 piešķīrusi R. pirmo F.Brīvzemnieka balvu. Lielās folkloras balvas laureāts (2001).L. Politere I. "Esmu krāšņos dziesmu dzīpariņus salasījis vienkop..." // Pad. Jaunatne, 1987, 16.XII; Politere A. Folkloristam Jānim Rozenbergam - 70 // Dabas un vēstures kalendārs 1997. gadam. R., 1996; Folkloras ganam septiņdesmit: [Saruna ar J.R.] / Pierakst. E.Zirnis // Diena, 1997, 17.XII.M. Ābola
Papildu informācija.
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Dzimšanas laiks/vieta17.12.1927

DzīvesvietaRīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1954

studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultāti

1949

mācījies
beidz Rūjienas vidusskolu

1954–1957

mācījies aspirantūrā
mācījies ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūrā
Miršanas laiks/vieta02.08.2006

Rīga
Rīga
Apbalvojumi
2002
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2002. gada 11. oktobra lēmumu.