Boriss Infantjevs

AttēlsBoriss Infantjevs
VārdsBoriss Infantjevs
Dzimumsvīrietis
SaiknesAustra Alksnīte - Sieva
TautībaLatvietis
Nodarbesfolkloras pētnieks
pedagogs
Saitehttp://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/centrl-bibliotka/izstazu-apskati/661-boriss-infantjevs-90
Personiska informācijaINFANTJEVS Boriss (dz. 1921.14.IX Rēzeknē) - pedagogs un folklorists, literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992).
Dz. mērnieka ģim. I. tēvs bijis Krievijas, pēc tam Ljas armijas virsnieks, Ljas atbrīvošanas cīņu dalībnieks. Beidzis O.Beateres ģimnāzijas psk. (1934), Rīgas 1. valsts ģimn. (1940), LVU Filol. fak. Slāvu - krievu val. nod. (1946). Strād. LPSR ZA Etnogr. un folkloras inst., zin. līdzstr. (1946-52), ideol. iemeslu dēļ bijis spiests no inst. aiziet. Strād. līguma darbus (1952-53), bijis skolotājs un Tautas izgl. nod. inspektors Rīgas Jūrmalā (1954-55), LPSR Izgl. min-jas Pedagoģijas zin. pētn. institūta zin. līdzstr. (1955-74), sektora vad. (1974-90). 1991-93 Izgl. attīstības inst. galv. speciālists, Baltijas inst. prof. (no 1997). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2001), Lielās folkloras balvas laureāts (2001).
Pirmā publikācija - raksts "Materiāli par latviešu zinātniekiem Ļeņingradas arhīvos" LPSR ZA žurn. "Vēstis" 1948 (2. nr.). I. zin. darbībai vairāki virzieni: pedagoģija un tās vēsture, folkloristika un tās vēsture, mitoloģija. I. publikācijām raksturīgs vērienīgs kultūrvēst. skatījums uz parādībām un personībām. Plašākais I. zin. devums ir Ljas ped. vēsturē un metodikā, I. pētījis latv. un kr. folkloras un mitoloģijas paralēles, latv. un kr. folkloristu sakarus, kr. rakstnieku sakarus ar Lju. Sar. monogrāfijas par kr. val. un lit. mācīšanas vēsturi Ljā. Daudzu kr. val. un lit. māc. grāmatu, metod. rakstura grām. autors un līdzaut., "Krievu - latviešu vārdnīcas" (1-2, 1959) līdzautors. I. darbībai folkloristikā raksturīgs plašs kultūrvēst. skatījums uz parādībām un personībām. Pētījis kr. un latv. folkloras paralēles, kr. un latv. folkloristu sakarus, ievērojamu folkloristu dzīvi un darbību. Nozīm. publikācijas - raksti:"Puškina "Pasaka par zvejnieku un zivtiņu" latviešu folklorā" (LPSR ZA Folkl. inst. "Raksti" 1950), "Materiāli latviešu kultūras vēsturei Maskavas un Viļņas arhīvos" (LPSR ZA "Vēstis", 1960, 2), "Latviešu tautasdziesmas un krievu sabiedrība" (turpat, 1984, 3), "Friča Brīvzemnieka folkloristiskā darbība" (turpat, 1986, 10), "Krišjānis Barons un krievu zinātne" (krāj. "Tautasdziesma un mūsdienu kultūra", 1, 1984).
L. Francmane H. Zinātnieka labestība // Skolotāju Av., 1981, 23.XII.
KrājumiLatviešu folkloras krātuve
Latvijas literatūra
Latviešu folkloras krātuves lasītava
Dzimšanas laiks/vieta14.09.1921

DzīvesvietaRīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta1940

mācījies
beidz Rīgas 1.valsts ģimnāziju

1946

studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultātes Slāvu-krievu valodas nodaļu
Miršanas laiks/vieta18.03.2009

Apbalvojumi
2001
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2001. gada 10. oktobra lēmumu.