Jānis Heniņš

Kolekcijas (1)
Vienības: Pierakstītājs (351)
VārdsJānis Heniņš
Personiska informācijaSkolotājs un folkloras vācējs. Dzimis 1854. gada 14. martā Aizupes pagasta Rumpatos, miris 1914. gada 2. augustā Valdgales pagasta Pūņos, apbedīts Frītagu kapos.
Beidzis Irlavas skolotāju semināru 1873. gadā.
Profesionālā darbībaNo 1873. līdz 1914. gadam bijis skolotājs Pūņu skolā.
Talsu novadā savācis pasaku, mīklu un parunu krājumu, ko nodevis Augustam Bīlenšteinam.
Sasmakas (Valdemārpils) apkārtnē vācis un Krišjānim Baronam aizsūtījis 1500 tautasdziesmu tekstus.
Sasmakā, Zemītē, Aizupē, Vānē, Dundagā un Ancē ar lielu precizitāti pierakstītās melodijas nosūtījis Andrejam Jurjānam. Viņa sūtītā melodija "Še neauga tādi koki" kļuvusi populāra A. Jurjāna apdarē ar tekstu "Jūriņ’ prasa smalku tīklu".
Leksikogrāfiskos matereriālus sūtījis Kārlim Mīlenbaham un Jānim Endzelīnam. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas "Rakstu krājumā" (1914, 17) publicēts Jāņa Heniņa izstrādāts reģistrs "Vārdi, kuri nav sastopami Ulmaņa vārdnīcā".
Citātu galerija
Literatūra: Heniņš Jānis. Latviešu literatūras darbinieki. Rīga, 1965. 125. lpp.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās Rīga, 1992. 129. lpp.
Nodarbeskolotājs
folkloras vācējs
Dzimšanas laiks/vieta14.03.1854
Rumpati, Aizupe, Tukums
Miršanas laiks/vieta02.08.1914
Pūņi, Valdgale, Talsi
Karte