Gunārs Bībers

Vārds
Gunārs Bībers
Saiknes
Kopsavilkums
Gunārs Bībers (1931) – literatūrzinātnieks, kritiķis, profesors, filoloģijas doktors.
Personiska informācija
Dzimis 1931. gada 9. decembrī.
Dzīvesbiedre – redaktore Ligita Bībere, meita - valodniece, Latvijas Universitātes docētāja Ilze Lokmane.
Citātu galerija

Par monogrāfiju “Latviešu padomju dramaturģija” (1977)

"Grāmatā ir trīs daļas, kas aptver latviešu padomju dramaturģijas attīstību hronoloģiskā secībā: 1) no 1917. gada līdz 1945. gadam; 2) pēckara periodā un 3) 50.–70. gados. Ievērojot, ka dramaturģija te aplūkota kā process, šāds hronoloģisks plānojums šķiet arī visloģiskākais un izdevīgākais. [..]
Darbu mākslinieciskās analīzes parāda arī autora plašo erudīciju drāmas teorijas un tehnikas jautājumos, labu māksliniecisku gaumi un patstāvību Vispievilcīgākais G. Bībera pētījumā “Latviešu padomju dramaturģija”, manuprāt, tomēr ir tas, ka grāmata nav uzrakstīta bezkaislīgi, bet tajā viscaur jūtama autora dziļā mīlestība pret dramaturģiju un patiesas, nesavtīgas rūpes par šā grūtā žanra likteņiem. Jūtama arī G. Bībera vēlēšanās savos vērtējumos būt objektīvam un taktiskam, tāpēc katrā lugā viņš cenšas parādīt, izcelt pozitīvās vērtības, reizē nesaudzīgi tieši un trāpīgi atklājot kļūmes un nevarību. Turpat gan jāpiebilst, ka šādam – ļoti detalizētam – analīzes veidam ir savas ēnas puses. Proti, cenšanās visādā ziņā sīki argumentēt, kādēļ kāda luga nav izdevusies, novedusi G. Bīberu arī pie daudzu nenozīmīgu darbu izvērstas, nopietnas analīzes, tā gribot negribot radot maldīgu priekšstatu par šo lugu vietu un nozīmi mūsu dramaturģija. Šai gadījumā ir žēl recenzējamās grāmatas autora velti izšķiestā laika un enerģijas, jo — vai tad nemākslu vispār var analizēt pēc mākslas darba likumiem? Otrkārt, vienādi rūpīgi analizējot gan labākos darbus, gan vājākos, it kā zūd ne pieciešamais spēku samērs un izcilākie sasniegumi dramaturģijā pietiekami spilgti, reljefi neizdalās uz vispārējā fona. Atsevišķu darbu vērtības it kā nonivelējas."

Vārdaune, Dzidra. Labs sākums sarežģītam ceļam. Karogs, 1977, Nr. 9.

Par monogrāfiju “Gunāra Priedes dramaturģija” (1978)

“Tā ir kaismīgi uzrakstīta grāmata par savu laiku un par cilvēka vienreizīgo un neatkārtojamo personību tajā, par dramaturga arvien lielāku profesionālu varēšanu dzīves parādības atainot atbilstoši pieredzei, zināšanām un saviem uz skatiem, arī temperamentam un raksturam. Monogrāfijas autors Gunārs Bībers dziļi un rūpīgi traktējis ikvienā lugā ietverto problemātiku, atklājot tēlu attieksmju idejisko un māksliniecisko sakņojumu un evolūciju dramaturga daiļradē. [..] G. Bībera grāmatā sniegts arī izrāžu vērtējums, kas daudzkārt balstīts ne tikai uz citu kritiķu rakstiskām liecībām, bet arī paša autora vērojumiem. Runājot problēmu līmenī, G. Bībers taktiski un smalkjūtīgi vērtē aktieru un režisoru sniegumu, izseko virspusēju pieņēmumu peripetijām gadu gaitā (piemēram, par G. Priedes sadarbību ar režisoru P. Pētersonu).”

Pijols, Imants. Uz skatuves, grāmatās, tautā. Karogs, 1979, Nr. 3.

Profesionālā darbība
1959: 2. novembrī laikrakstā "Skolotāju Avīze" pirmā publikācija - recenzija par Ventas Vīgantes lugu "Palmas zaļo vienmēr".
2001: režisores Ilonas Brūveres portretfilmu ciklā "Dominante" uzņemta filma "Literatūras zinātnieks Gunārs Bībers". https://www.youtube.com/watch?v=MokzrpgWxyA
Par profesoru Gunāru Bīberu stāsta viņa meita valodniece Ilze Lokmane un mazmeita Lauma Šime: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/lr/143216/literaturzinatnieka-un-literaturkritika-profesora-gunara-bibera-muza-ieguldijums

Zinātniskās publikācijas

1976: monogrāfija "Latviešu padomju dramaturģija"
1978: monogrāfija "Gunāra Priedes dramaturģija"
1986: "Drāmas teorijas jautājumi"
Līdzautors latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas mācību grāmatām skolām.
Publicējis rakstus par drāmas teorijas jautājumiem, recenzijas par Gunāra Priedes, Paula Putniņa, Harija Gulbja, Jāņa Jurkāna, Leldes Stumbres u. c. lugām, pārskatus "Kritikas gadagrāmatās" par latviešu dramaturģiju.

Sastādītājs un priekšvārdu autors

1982: Ādolfs Alunāns. Kas tie tādi, kas dziedāja
1982: Intervijas
1986: Aleksejs Arbuzovs. Lugas
1989: Ceļa cirtēji
1990: Esenberģu Jānis. Baltā roze
1995: Latviešu jaunāko lugu izlase
Dzimšanas laiks/vieta09.12.1931
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads
Dzimis Alsviķu pagasta Aizkalnos.
Izglītība1940 – 1947
Strautiņu septiņgadīgā skola
Strautiņi
Strautiņi , Ziemera pagasts, Alūksnes novads

1947 – 1951
Alūksnes vidusskola
Kanaviņu iela 14, Alūksne
Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

1951 – 1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
Darbavieta1956 – 1961
Jūrmalas 4. vidusskola
Pumpuri
Kūdra, Jūrmala

Latviešu valodas un literatūras skolotājs


1962
Latvijas PSR Izglītības ministrija
Rīga
Rīga

Skolu un bērnu iestāžu inspektors


1966 – 1967
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1968 – 1985
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Rīga
Rīga
Filoloģijas fakultāte

1985 – 1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083

Pedagoģijas fakultāte, docētājs


1990 – 1991
Latvijas Universitāte
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Pedagoģijas fakultāte, docētājs

1991 – 2010
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Docētājs
Dalība organizācijās1978 – 1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 līdz šim
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs

1999 līdz šim
Latvijas Dramaturgu ģilde
Vaļņu iela 9, Rīga
Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050
Biedrs
Apbalvojumi
1995
Triju Zvaigžņu ordenis
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1995. gada 2. augusta lēmumu.

2008
Kultūras ministrijas balva kultūrā "Trīs brāļi"
Mūža ieguldījums
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu nacionālās kultūras kopšanā.

2021
Latvijas Literatūras gada balva
Mūža balva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu latviešu literatūras un dramaturģijas pētniecībā, kritikā un pedagoģijā.

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-14 no 14.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Alsviķu pagasts
(Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
09.12.1931Dzimšanas laiks/vietaPagasts
2Strautiņi
(Strautiņi , Ziemera pagasts, Alūksnes novads)
1940 - 1947IzglītībaCiems
3Kanaviņu iela 14, Alūksne
(Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301)
1947 - 1951IzglītībaĒka, māja
4Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1951 - 1956IzglītībaĒka, māja
5Pumpuri
(Kūdra, Jūrmala)
1956 - 1961DarbavietaPilsētas daļa
6Rīga
(Rīga)
1962DarbavietaPilsēta
7Rīga
(Rīga)
1966 - 1967DarbavietaPilsēta
8Rīga
(Rīga)
1968 - 1985DarbavietaPilsēta
9Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1985 - 1990DarbavietaĒka, māja
10Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1990 - 1991DarbavietaĒka, māja
11Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
1991 - 2010DarbavietaĒka, māja
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1978 - 1990Dalība organizācijāsĒka, māja
13Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Dalība organizācijāsĒka, māja
14Vaļņu iela 9, Rīga
(Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050)
1999Dalība organizācijāsĒka, māja

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.