Arturs Rubenis

Vārds
Arturs Rubenis
Kopsavilkums
Arturs Rubenis (1927–2020) – bibliogrāfs, dramaturgs, režisors, teātra darbinieks.
Personiska informācija
Tēvs – Rēzeknes apriņķa policijas krimināluzraugs.

1944. gadā emigrējis uz Vāciju.
Beidzis Iceho latviešu bēgļu nometnes ģimnāziju, studējis baltu filoloģiju Baltijas universitātē Pinnebergā (1948-1949).
1950. gadā izceļojis uz ASV.
Beidzis Emersona koledžu Bostonā ar bakalaura grādu drāmā (1954), Bostonas universitātes teātra fakultāti ar mākslas maģistra grādu režijā (1956). Ieguvis maģistra grādu bibliotēku zinībās Keisa Rietumu Rezerves universitātē (Case Western Reserve University, 1958).

Strādājis par Klīvlendas draudzes skolas skolotāju (1962-1978), skolas pārzini pamatskolā (1971-1974) un vidusskolā (1974-1976). Darbojies kā latviešu skolas pārstāvis Etnisko skolu biedrībā pie Klīvlendas valsts universitātes, būdams arī instruktors biedrības semināros. Darbojies kā lektors Rietumu Mičiganas universitātē un eksāmenu komisijā Klīvlendas valsts universitātē.
Citātu galerija
"Teātru un dramatiķu cieša sadarbība veidojās arī ASV. Viens no raksturīgākajiem piemēriem ir Klīvlendas Latviešu teātra ilggadējais vadītājs Artūrs Rubenis. Viņš skatuves mākslu uzlūkojis kā jauniešu garīgās un jo īpaši latviskās audzināšanas skolu. Lai jauniešus ieinteresētu par teātri un lai, teātri spēlējot, viņi apgūtu arī latviešu folkloras pamatus, A. Rubenis sarakstījis virkni pasaku lugu, kas 1977. gadā iznāca krājumā "Septiņas skaistākās pasakas", tā ievadā autors norādījis šādu lugu rašanās pamatu: "Šinī krājumā ievietotās lugas sarakstītas praktiskas vajadzības dēļ, jo mums nav latviešu bērniem un jauniešiem piemērotu lugu viņu spēju līmenī.""

"Atsevišķi būtu jāmin Artūrs Rubenis ar veselu virkni bērniem domātu lielu lugu. Vairāki autori sacerēja nelielas ludziņas, ko izrādīt Ziemassvētku vai citu svinīgu brīžu gadījumos, turpretī A. Rubenis rakstījis plašas bērniem un jauniešiem veltītas lugas, kuru pamatā licis latviešu pasaku un teiku motīvus; pie tam savus dramatiskos darbus viņš sacerējis gan latviešu literārajā valodā, gan latgaliešu dialektā. [..] A. Rubenis vispirms centies bērnu dramatiskajiem pulciņiem sagādāt piemērotu repertuāru, Klīvlendas Latviešu teātra kopā šīs lugas tiešām iestudētas un palīdzējušas jauniešu latviskajā audzināšanā; citi trimdas teātri gan A. Rubeņa lugas atstājuši bez ievērības."

Hausmanis, Viktors. Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 12., 57.–58. lpp.
Profesionālā darbība

Literārā darbība

Lugas
Dažādu teātra kopu vajadzībām sarakstījis vairāk nekā septiņdesmit lugu gan latviešu valodā, gan latgaliešu rakstu valodā (vairākas no tām publicētas abos variantos). Lugās izmantoti latviešu tautas pasaku motīvi autora brīvā interpretācijā.

Rubeņa lugas apkopotas krājumos, kuros sakopotās lugas pirms tam publicētas atsevišķi:
1971: "Abrenes gals" / "Abrinei gola nabyus",
cikls sastāv no lugām "Varibuša treji dāli", "Dyureite Maskalijas golmā" un "Vydvuds pōrnōce sātā"
1977: "Tā pati vecā labā "sasamīlēšanās"",
cikls sastāv no lugām "Psiholoģijas doktoranda Donota Puisāna apsasīvōšona" (1974), "Paidagoģijas maģistra Jōņa Rudzāta sasamīļōšona" (1975), "Filologijas magistra Jezupa Kurčina sasaprēcēšona" (1975)
1977: krājumā bērniem "Septiņas skaistākās pasakas" / latgaliski "Tykumeni sudobreņu vyzynoj" (1979)
Trešo lugu ciklu veido darbi no "Naatrostōs Latgolas grōmotas": "Kur Maltas yudiņš burbuļoj" (1981), "Kauprā kōpu pasavērt" (1982) un "Vējs pōri azarim" (1983), "Vīsols pōri piļskolnim" (1988).

Bez tam iznākušas Rubeņa lugas "Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi" (1991), "Sadzīves straujajos viļņos" (2000), "Agrīnais septiņnieks", "Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi" (abas 2001).
2001. gadā iznācis autora sastādīts krājums "Rubeņa lugas. Apraksti un bibliogrāfija".

Raksti par teātri
Daudz rakstījis presē par trimdas latviešu teātra izrādēm.
Publicējis rokasgrāmatas teātra darbiniekiem "Piezīmes aktiera gramatikai" (1968), "Rakstīsim skatuvisku lugu" (1981), "Skatuviskās lugas pamati" (1989), "Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem" (Latvijā 2000).
Kopā ar Vitoldu Kārkliņu sakārtojis rakstu krājumu "Pašiem savs teātris" (1987) par latviešu teātrinieku darbu Klīvlendā no 1952. līdz 1987. gadam.
Rediģējis krājumu par Klīvlendas latviešiem "Mūsu mājas un patvērums" (Latvijā 2001, arī līdzautors, ievada autors un bibliogrāfijas sastādītājs).

Sabiedriskā darbība

Rosīgs latviešu teātra darbinieks ASV.
No 1958. gada Arturs Rubenis vadījis Klīvlendas Daugavas Vanagu teātri.
Dibinājis Latviešu teātru apvienību Ziemeļamerikā, bijis Ziemeļamerikas Latviešu teātru apvienības valdes loceklis (kopš 1965) un priekšnieks (1965-71, 1979-84), šīs apvienības "Apkārtraksta" redaktors (1965-79). Organizējis latviešu teātra dienas un kursus, rakstu krājuma "Skatuve" izdošanas iniciators un redaktors (1967-83).

LARAs biedrs, aktīvs drāmas darbnīcas un Rakstnieku nedēļas pasākumu organizators un citu kultūras aktivitāšu veicinātājs. Īpaši atzīmējams viņa ieguldījums teātra darba praksē. Plānojis un organizējis teātra dienas, teātra kursus, lugu rakstīšanas seminārus.
Deviņdesmito gadu sākumā vadījis režiju ar pašdarbības aktieriem arī savā dzimtajā Bērzgales pagastā, mācījis viņiem skatuves mākslas pamatus.

Piederējis profesionālām bibliotekāru organizācijām. Studentu vienības Auseklis biedrs. Darbojies Latviešu trimdas skautu kustībā, būdams skautu vadītājs (1945-1970), bijis Klīvlendas Apvienotās evaņģēliski luteriskās draudzes sekretārs un padomes loceklis (1960-1970; 1981-1984).

Aktierdarbība

Skatuves gaitas sācis Iceho latviešu nometnes teātrī.
Studējot Baltijas universitātē Pinnebergā (1948-1949) darbojies šīs universitātes dramatiskajā kopā.

Darbojies Daugavas Vanagu Latviešu jaunajā teātrī - dramatiskajā studijā Kārļa Veica vadībā.
Lomas: Taukšķis (R. Blaumaņa "Pēc pēdējā mītiņa", 1952), Linglejs (S. Vēna "Ceļā", 1953), Gefnijs (M. Čeizas "Hārvijs", 1954), Pulvers (E. Vulfa "Svētki Skangalē", 1955).

Režija

Artura Rubeņa pirmais darbs režijā - A. Brigaderes "Sprīdītis" (1954) gaidu un skautu pašdarbības kopā. Vadījis daudzu lugu režijas, spēlējis atbildīgas lomas paša iestudējumos.
Nozīmīgākie Artura Rubeņa režijas darbi: J. Pētersona "Diplomāti" (1960), M. Zīverta "Rūda" (1960, tēlojis Visu trako ķēniņu; 1963, tēlojis Kristoferu), "Tīreļpurvs" (1964, tēlojis Praporščiku), Dž. B. Šova "Šokolādes zaldātiņš" (1962), H. Krūmiņa "Svešinieks sarkanā uzvalkā" (1965, tēlojis Džovanni Fernando), R. Blaumaņa "Trīnes grēki" (1975), "No saldenās pudeles" (1982), J. Viesiena "Viņa pēdējā griba" (1975, tēlojis dr. Paceru), E. Skujenieka "Diriģents" (1977, tēlojis Lieliņu), G. Alhimoviča "Dāvana" (1979), A. Jansones "Atkal svešinieki" (1980), L. Auzānes-Tīcmanes "Gleznotājs Otiņš" (1980).

Klīvlendas Daugavas Vanagu teātrī iestudējis savas lugas "Dūrīte Maskalijas galmā" (1973), "Mākoņkalna pils dārgumi" (1984), "Psiholoģijas doktoranda Donāta Puisāna apsievošanās" (1986).

Lugu iestudējumi

Izrādītas vairākas Rubeņa lugas, to vidū "Jaunā audze" (1948), "Dūrīte Maskalijas galmā" (1964, grāmatā 1971), "Balta nāca sērdienīte" (arī grāmatā 1975), "Bezbailis meklē bailes" (1976, grāmatā 1975), "Es uzkāpu kalniņā" (1977, grāmatā 1976).

Apbalvojumi

1989. gada 18. jūnijā apbalvots ar Daugavas Vanagu krūšu nozīmi zeltā.
1998. gada 18. novembrī saņēmis ALAs goda rakstu.
Apbalvots ar vairākiem goda un atzinības rakstiem.
Dzimšanas laiks/vieta05.06.1927
Silaunīki
Silaunieki, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads
Dzimis Bērzgales pagasta Silauniekos (latgaliešu Silaunīki, cita vietvārda forma Silavnieki).

Dzīvesvieta1950
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Pēc izceļošanas uz ASV dzīvojis Bostonā.


00.01.1958
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
1958. gada janvāra beigās ieradies Klīvlendā. Šeit aizvadīti 30 mūža gadi.
IzglītībaIceho latviešu ģimnāzija
Iceho
Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany

Beidzis Iceho latviešu bēgļu nometnes ģimnāziju.


1934 – 1940
Viļānu pamatskola
Viļāni
Viļāni, Viļānu novads

1940 – 1941
Rudzātu pamatskola
Rudzāti
Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads

1942 – 1944
Varakļānu ģimnāzija
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

Apmeklējis Varakļānu valsts ģimnāziju.


1942
Varakļānu pamatskola
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

Beidzis Varakļānu pagasta pamatskolu.


1948 – 1949
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421

Studējis baltu filoloģiju.


1951 – 1954
Emersona koledža
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Beidzis Emersona koledžu Bostonā ar bakalaura grādu drāmā.


1956
Bostonas Universitāte
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Beidzis Bostonas universitātes Teātra fakultāti, iegūstot maģistra grādu režijā un teātra pedagoģijā.


1958
Keisa Rietumu Rezerves universitāte
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

Ieguvis maģistra grādu bibliotēku zinībās un administratīvajā darbā.

Darbavieta15.05.1959 – 31.12.1989
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States

No 1959. līdz 1989. gadam strādājis par bibliotekāru. Kataloģizējis gan periodiskos izdevumus, gan grāmatas vācu, slāvu, baltu valodās.


1962 – 1978
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Klīvlendas draudzes skolas skolotājs

1971 – 1974
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Skolas pārzinis pamatskolā

1974 – 1976
Klīvlendas draudzes skola
Klīvlenda
Cleveland, Ohio, United States
Skolas pārzinis vidusskolā
Miršanas laiks/vieta28.03.2020
Nortolmsteda, Ohaio
North Olmsted, OH, USA
Apbalvojumi
2009
Atzinības krusts
V šķira
Ordeņa kavalieris ar Ordeņa kapitula 2009. gada 30. marta lēmumu. (Ordenis pasniegts 2009. gada 14. maijā Vašingtonā.)

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-17 no 17.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Silaunīki
(Silaunieki, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads)
05.06.1927Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
01.01.1958DzīvesvietaPilsēta
3Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1950DzīvesvietaPilsēta
4Nortolmsteda, Ohaio
(North Olmsted, OH, USA)
28.03.2020Miršanas laiks/vietaPilsēta
5Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1958IzglītībaPilsēta
6Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1942 - 1944IzglītībaPilsēta
7Iceho
(Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany)
(Nav norādīts)IzglītībaPilsēta
8Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1951 - 1954IzglītībaPilsēta
9Rudzāti
(Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads)
1940 - 1941IzglītībaCiems
10Pinneberga
(Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25421)
1948 - 1949IzglītībaPilsēta
11Bostona
(Boston, Massachusetts, United States)
1956IzglītībaPilsēta
12Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1942IzglītībaPilsēta
13Viļāni
(Viļāni, Viļānu novads)
1934 - 1940IzglītībaPilsēta
14Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
15.05.1959 - 31.12.1989DarbavietaPilsēta
15Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1962 - 1978DarbavietaPilsēta
16Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1971 - 1974DarbavietaPilsēta
17Klīvlenda
(Cleveland, Ohio, United States)
1974 - 1976DarbavietaPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.