Kuldīgas un tās apkārtnes kolekcijas

2018-05-16 14:03

Kuldīgā un tās apkārtnē savākts bagātīgs klāsts folkloras materiālu. Pierakstīti visi folkloras žanri no dažādiem teicējiem. Senākie digitalizētie materiāli ir no 19. gadsimta vidus.

Individuālo iesūtītāju kolekcijas:

Pētera Akota folkloras vākums [Bb1],

E. Anševica folkloras vākums [LFK18],

Līzes Gobas folkloras vākums [LFK27],

Jura Švagera folkloras vākums [LFK58],

P. Redliha folkloras vākums [LFK103],

K. Graudiņas folkloras vākums [LFK162],

Jura Koha folkloras vākums [LFK193],

Ievas Didrihsones folkloras vākums [LFK386],

Žaņa Felda folkloras vākums [LFK629],

Ilmara Jankovska folkloras vākums [LFK993].

Skolu vākumi:

Klosteres pamatskolas vākums [LFK6],

Valsts Kuldīgas vidusskolas vākums [LFK166],

Īvandes 4-klašu pamatskolas vākums [LFK724],

Rendas 2. pakāpes pamatskolas folkloras vākums [LFK948],

Kuldīgas pamatskolas vākums [LFK1105],

Padures pamatskolas vākums [LFK1136],

Kuldīgas pamatskolas vākums [LFK1124],

Krišjāņa Valdemāra pamatskolas vākums [LFK1228],

237. Turlavas mazpulka vākums [LFK1516].

Ekspedīciju materiāli:

11. zinātniskā ekspedīcija Aizputes un Kuldīgas rajonā 1957. gadā [LFK1935],

17. zinātniskā ekspedīcija Saldus un Kuldīgas rajonā 1963. gadā [LFK1965].