Autobiogrāfiju krājums

KodsLFK Ak
KrājumsAutobiogrāfiju krājums
Apraksts

LFK Autobiogrāfiju krājumu veido materiāli, ko dažādos laikmetos cilvēki rakstījuši, lai dokumentētu savu dzīvi un laikmetu, kurā dzīvojuši. Lielākoties tās ir rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas, kā arī dažādi materiāli, kas sniedz papildinošu informāciju – fotogrāfijas, intervijas ar rakstītājiem un radinieku stāsti par viņiem. Autobiogrāfiju krājuma veidošana aizsākta 2018. gada sākumā ar mērķi saglabāt dzīves pierakstīšanas tradīciju Latvijā, dokumentēt to un veicināt šīs tradīcijas turpināšanos.


DZĪVES PIERAKSTĪŠANAS TRADĪCIJU APZINĀŠANA UN SAGLABĀŠANA

Autobiogrāfisko kolekciju papildināšana aizvien aktīvi turpinās. Materiālus glabāšanai var iesniegt ikviens, sazinoties ar šī krājuma veidotājiem.

Ja autobiogrāfiskā materiāla īpašnieks vēlas oriģinālu atstāt pie sevis, materiālu iespējams deponēt digitāli. Tas nozīmē, ka materiāls tiek digitalizēts vai nu Latviešu folkloras krātuves telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai arī tiek sarunāta kāda cita vieta darba veikšanai. Tūliņ pēc digitalizācijas materiāls tiek atdots atpakaļ īpašniekam.

LFK Autobiogrāfiju krājuma veidotāji aicina uz sadarbību ne tikai privātpersonas, bet arī kultūras mantojuma institūcijas, kas glabā šāda veida materiālus. Lai nodrošinātu vienkop pieejamu informāciju par Latvijā glabātajiem autobiogrāfiskajiem materiāliem un vienotu piekļuvi autobiogrāfiskajiem rakstījumiem, Autobiogrāfiju krājumā iekļaujami arī digitāli dublikāti no muzeju, arhīvu un bibliotēku kolekcijām. Informācija par materiāla glabātāju tiek korekti norādīta kolekcijas aprakstā un metadatos, kā arī iespējama sagatavoto datu migrēšana uz kultūras institūciju mājas lapām un datubāzēm.

Autobiogrāfiju krājumā tiek aizsākta arī digitālo dienasgrāmatu, autobiogrāfisko blogu satura saglabāšana. Aicinām autobiogrāfiskos blogerus, kas vēlas nodot glabāšanai sevis rakstīto digitālajā vidē sazināties ar krājuma veidotājiem (kontaktinformācija norādīta zemāk).

Par katru iesniegto materiālu ar tā īpašnieku tiek slēgta vienošanās par to, kā iesniegtais materiāls var tikt izmantots un kādi ir tā publicēšanas nosacījumi. Dažas no piedāvātajām iespējam ir, piemēram:
1) materiāls tiek publiskots digitālajā arhīvā garamantas.lv un ikviens digitālā arhīva lietotājs var iesaistīties autobiogrāfisko rakstījumu atšifrēšanā;
2) materiāls digitālajā arhīvā tiek publicēts, neatklājot rakstītāja un/vai iesniedzēja personību;
3) materiāls tiek digitalizēts un ievietots digitālajā arhīvā garamantas.lv, bet tiešsaistē piekļuve tiek nodrošināta tikai materiāla īpašniekam un pētniekiem izpētes nolūkos;
4) materiāls tiek glabāts slēgtā aploksnē līdz īpašnieka norādītajam datumam.


KOLEKCIJAS

LFK Autobiogrāfiju krājumam iesniegtie materiāli tiek reģistrēti un publicēti tiešsaistē digitālajā arhīvā garamantas.lv. Šobrīd (2018. gada jūlijā) krājumu veido 22 kolekcijas. Krājuma vizualizācijā, kas veikta ar datu analīzes rīku Nodegoat, redzams, ka šobrīd autobiogrāfisko darbu rakstītāji un iesniedzēji nāk galvenokārt no Vidzemes un Rīgas.

July 2018.png

Kolekciju saraksts un digitalizētie materiāli pieejami šeit.


DZĪVES PIERAKSTĪŠANAS TRADĪCIJU POPULARIZĒŠANA

Lai informētu sabiedrību par Autobiogrāfiju krājumā atrodamajiem materiāliem un jo sevišķi, lai pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam ļautu apjaust dzīves pierakstīšanas nozīmību un nepieciešamību saglabāt šāda veida materiālus nākamajām paaudzēm, LU LFMI pētnieki, kas veido šo krājumu, īsteno dažādus publicitātes pasākumus.

2018. gada martā aizsākta akcija Tviterī, izveidojot profilu Emīlam Pudelim, kurš dienasgrāmatu rakstījis 1918. gadā un turpmākajās desmitgadēs. Ik dienu tiek publicēts Emīla Pudeļa dienasgrāmatas ieraksts, ko viņš rakstījis tieši pirms simt gadiem. 2018. gada jūlijā Emīla Pudeļa dienasgrāmatas publicēšana sākta arī sociālājā tīklā Facebook, kur izveidota lapa @pudelisraksta.

https://twitter.com/pudelis_raksta


https://www.facebook.com/pudelisraksta/


Informācija medijos

09.04.2018. LNT sižets par Autobiogrāfiju krājumu un Tvitera iniciatīvu @pudelis_raksta

09.04.2018. Latvijas Avīze par @pudelis_raksta

26.03.2018. Sandras Kropas intervija ar LFK pētnieci Sanitu Reinsoni par Autobiogrāfiju krājuma ieceri un izveidošanu Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais Nezināmajā"Saziņa

Lai uzzinātu vairāk informācijas par LFK Autobiogrāfiju krājumu vai lai iesniegtu jaunus materiālus, lūdzu, sazinieties ar krājuma veidotājiem:

  • Sanita Reinsone, sanita.reinsone@lulfmi.lv, LU LFMI vadoša pētniece
  • Elvīra Žvarte, elvira.zvarte@lulfmi.lv, LU LFMI zinātniskā asistente
vai rakstiet uz Latviešu folkloras krātuves informatīvā epasta adresi:
  • lfk@lulfmi.lv


Pateicība par ieguldījumu krājuma papildināšanā

LFK Autobiogrāfiskās kolekcijas veidotāji sirsnīgu paldies saka:

Mārai Zirnītei un Nacionālajam mutvārdu vēstures projektam
Ivaram Zābakam
Jolantai Baldiņai un Bejas novadpētniecības centram
Jurim un Ingrīdai Pudeļiem Mālpilī
Jānim Streičam
Uģim un Mārai Vīksnēm Rīgā
Edgaram Reinsonam Kanādā
Ādama Purmaļa pēctečiem Mazsalacā
Agitai Lapsai Valmierā
Ilzei Spergai
Ilzei Dambekalnai
Mārai Pretkalniņai
Laumai Pretkalniņai
Agritai Kalniņai
Nilam Graustiņam
Kasparam Tobim
Raitim Bukovskim