Autobiogrāfiju krājums

LFK Ak
Autobiogrāfiju krājums

Autobiografijas-1920x1080-2.jpg

lasit.jpg iesniegt.jpg


PAR KRĀJUMU

KOLEKCIJAS

DIENASGRĀMATU UN ATMIŅU IESNIEGŠANA

KONTAKTINFORMĀCIJA

PATEICĪBAS


PAR KRĀJUMU

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumu veido materiāli, ko dažādos laikos cilvēki rakstījuši, lai dokumentētu savu dzīvi un laikmetu, kurā dzīvojuši. Lielākoties tās ir rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas, kā arī dažādi materiāli, kas sniedz papildinošu informāciju – fotogrāfijas, intervijas ar rakstītājiem un radinieku stāsti par viņiem. Autobiogrāfiju krājuma veidošana aizsākta 2018. gada sākumā ar mērķi saglabāt dzīves pierakstīšanas tradīciju Latvijā, dokumentēt to un veicināt šīs tradīcijas turpināšanos.

Lai informētu sabiedrību par Autobiogrāfiju krājumā atrodamajiem materiāliem un jo sevišķi, lai pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam ļautu apjaust dzīves pierakstīšanas nozīmību un nepieciešamību saglabāt šāda veida materiālus nākamajām paaudzēm, LU LFMI pētnieki, krājuma veidotāji, īsteno dažādus publicitātes pasākumus.

Jaunākā informācija par krājuma tapšanu un digitalizētajiem materiāliem pieejama Autobiogrāfiju krājuma Facebook lapā @autobiografijas.lv.

2018. gada martā aizsākta akcija Tviterī, izveidojot profilu Emīlam Pudelim (1893-1969), kurš dienasgrāmatu rakstījis 1918. gadā un turpmākajās desmitgadēs. Ik dienu tiek publicēts Emīla Pudeļa dienasgrāmatas ieraksts, ko viņš rakstījis tieši pirms simt gadiem. 2018. gada jūlijā Emīla Pudeļa dienasgrāmatas publicēšana sākta arī sociālajā tīklā Facebook, kur izveidota lapa @pudelisraksta.

https://twitter.com/pudelis_raksta

https://www.facebook.com/pudelisraksta/


Informācija medijos

29.11.2018. Latvijas Radio 1 žurnālistes Māras Rozenbergas ziņu sižets par LFK Autobiogrāfiju krājumu un raksts LSM.LV

24.11.2018. Intervija ar Sanitu Reinsoni radio NABA raidījumā Bronhīts

09.04.2018. LNT sižets par Autobiogrāfiju krājumu un Tvitera iniciatīvu @pudelis_raksta

09.04.2018. Latvijas Avīze par @pudelis_raksta

26.03.2018. Sandras Kropas intervija ar LFK pētnieci Sanitu Reinsoni par Autobiogrāfiju krājuma ieceri un izveidošanu Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais Nezināmajā"


KOLEKCIJAS

LFK Autobiogrāfiju krājuma kolekcijas lielākoties ir 20. gadsimtā rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas. Rakstītāji ir dažādu laikmetu un visu paaudžu cilvēki – sākot no bērniem, kas tikko ielauzījušies rakstīšanā, līdz sirmgalvjiem, kuri mūža nogalē atmiņu pierakstos atskatās uz savu dzīves laiku. Tie ir cilvēki ar dažādu izglītību – no pavisam niecīgi izglītotam zemniekam līdz tiem, kas baudījuši augstāko izglītību universitātēs. Tikpat atšķirīgas ir arī rakstītāju profesijas un nodarbes. Autobiogrāfiju krājumā sastopas gan zemnieki, skolotāji un mācītāji, gan mākslinieki, fermeri un aptiekāri, mājsaimnieki, mūziķi un kolhoznieki. Ir arī tādi rakstītāji, par kuriem zināms nav itin nekas, tik vien, cik pierakstos pateikts.

Autobiogrāfiju krājuma kolekcijas tiek papildinātas teju ik dienu. Latviešu folkloras krātuves arhīva sistēmā tās tiek apzīmētas ar šifru [Ak] un numurētas pēc iesniegšanas datuma. Visas kolekcijas, par kurām ir noslēgta vienošanās ar autoriem vai to īpašniekiem, ir pieejamas LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv. Tās kolekcijas, kuru autori/īpašnieki to ir atļāvuši, tiek publicētas pilnībā. Pārējām kolekcijām piemēroti autoru/īpašnieku noteikti ierobežojumi.


MATERIĀLU IESNIEGŠANA

Lai iesniegtu dienasgrāmatas, rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas, lūdzu, rakstiet garamantas@lulfmi.lv vai nāciet uz Latviešu folkloras krātuvi (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā), iepriekš piesakoties.

Autobiogrāfisko kolekciju papildināšana aizvien aktīvi turpinās. Materiālus glabāšanai var iesniegt ikviens, sazinoties ar šī krājuma veidotājiem.

Ja autobiogrāfiskā materiāla īpašnieks vēlas oriģinālu atstāt pie sevis, materiālu iespējams deponēt digitāli. Tas nozīmē, ka materiāls tiek digitalizēts vai nu Latviešu folkloras krātuves telpās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai arī tiek sarunāta kāda cita vieta darba veikšanai. Tūliņ pēc digitalizācijas materiāls tiek atdots atpakaļ īpašniekam.

LFK Autobiogrāfiju krājuma veidotāji aicina uz sadarbību ne tikai privātpersonas, bet arī kultūras mantojuma institūcijas, kas glabā šāda veida materiālus. Lai nodrošinātu vienkop pieejamu informāciju par Latvijā glabātajiem autobiogrāfiskajiem materiāliem un vienotu piekļuvi autobiogrāfiskajiem rakstījumiem, Autobiogrāfiju krājumā iekļaujami arī digitāli dublikāti no muzeju, arhīvu un bibliotēku kolekcijām. Informācija par materiāla glabātāju tiek korekti norādīta kolekcijas aprakstā un metadatos, kā arī iespējama sagatavoto datu migrēšana uz kultūras institūciju mājas lapām un datubāzēm.

Autobiogrāfiju krājumā tiek aizsākta arī digitālo dienasgrāmatu, autobiogrāfisko blogu satura saglabāšana. Aicinām autobiogrāfiskos blogerus, kas vēlas nodot glabāšanai sevis rakstīto digitālajā vidē sazināties ar krājuma veidotājiem (kontaktinformācija norādīta zemāk).

Par katru iesniegto materiālu ar tā īpašnieku tiek slēgta vienošanās par to, kā iesniegtais materiāls var tikt izmantots un kādi ir tā publicēšanas nosacījumi. Dažas no piedāvātajām iespējam ir, piemēram:
1) materiāls tiek publiskots digitālajā arhīvā garamantas.lv un ikviens digitālā arhīva lietotājs var iesaistīties autobiogrāfisko rakstījumu atšifrēšanā;
2) materiāls digitālajā arhīvā tiek publicēts, neatklājot rakstītāja un/vai iesniedzēja personību;
3) materiāls tiek digitalizēts un ievietots digitālajā arhīvā garamantas.lv, bet tiešsaistē piekļuve tiek nodrošināta tikai materiāla īpašniekam un pētniekiem izpētes nolūkos;
4) materiāls tiek glabāts slēgtā aploksnē līdz īpašnieka norādītajam datumam.

LFK Autobiogrāfiju krājumam iesniegtie materiāli tiek reģistrēti un publicēti tiešsaistē digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Kolekciju saraksts un digitalizētie materiāli pieejami šeit.


KONTAKTINFORMĀCIJA

Lai uzzinātu vairāk informācijas par LFK Autobiogrāfiju krājumu vai lai iesniegtu jaunus materiālus, lūdzu, sazinieties ar krājuma veidotājiem, rakstot uz LFK digitālā arhīva garamantas.lv e-pasta adresi: garamantas@lulfmi.lv

Par krājuma veidošanu atbild:
Sanita Reinsone, sanita.reinsone@lulfmi.lv, LU LFMI vadošā pētniece
Justīne Jaudzema, justine.jaudzema@lulfmi.lv, LU LFMI zinātniskā asistente
Ilze Ļaksa-Timinska, ilze.laksa-timinska@lulfmi.lv, LU LFMI zinātniskā asistente

Adrese materiālu iesūtīšanai:
Latviešu folkloras krātuves
Autobiogrāfiju krājumam
Mūkusalas iela 3,
Rīga, LV-1423


Pateicība par ieguldījumu krājuma papildināšanā

LFK Autobiogrāfiju krājums top aizvien bagātāks, pateicoties Jums:

Dina Aļeiņikova, Ingrīda Apine, Lāsma Antoneviča, Elīna Apsīte, Marianna Auliciema, Raitis Auzenbahs, Ilva Āķe, Ina Balaņuka, Jolanta Baldiņa (Bejas novadpētniecības centrs), Egita Balode-Logina, Silvija Barkāne, Anna Bartuša (Krāslavas Novada Centrālā bibliotēka), Jānis Bergs, Elizabete Bitāne, Lija Blūma, Filips Bobinskis, Ainars Brūvelis, Jeļena Budanceva, Raitis Bukovskis, Emīlija Buša, Anda Buševica, Irēna Bužinska, Inga Caunīte (Gulbenes novada bibliotēka), Ilze Dambekalna, Jānis Daugavietis, Viktors Dāboliņš, Klāvs Dāvis, Pauls A. Dāvis, Jūlija Dibovska, Sandra Dieziņa, Inese Dreimane, Nellija Dūne, Kristaps Dūšelis, Juris Emsiņš, Edgars Engīzers, Eva Eglāja-Kristsone, Astra Filipsone, Meldra Gailāne, Ieva Gaurilčikaite-Sants, Sintija Germane, Zane Golvere, Anna Granta, Nils Graustiņš, Inga Greiškāne, Dauģis Grēniņš, Silvija Grēniņa-Priedniece, Džefrijs Grīnvalds, Mairita Gurova, Zanda Gūtmane, Herta He, Vilnis Heinrihsons, Renāte Jerčaka, Ēriks Jēkabsons, Dita Jonīte, Agrita Kalniņa, Vilis Kasims, Aija Kaukule, Edīte Kreicmane, Skaidrīte Kudiņa, Lilija Kudirkiene, Ēriks Kuļikovskis, Ilona Kunda, Ilona Kurjanoviča, Linda Kusiņa, Sigita Kušnere, Katrīna Kūkoja,Uldis Ķirsis, Rolands Lappuķe, Agita Lapsa (Valmieras integrētā bibliotēka), Zane Lāce, Ojārs Lāms, Kristīne Lece, Ineta Lipša, Elīna Līce, Elizabete Lukšo-Ražinska, Valdis Majevskis, Velga Maslobojeva, Una Meistere, Andis Mitāns, Marfa Mivrenika, Ārija Murāne, Uģis Nastevičs, Līga A. Neilande, Vita Neimane, Tīna Nulle, Inga Oliņa, Lolita Irisa Oto, Līva Ozola, Klinta Paegle, Zigrīda Paegle, Ieva Pauloviča, Linda Pavlovska, Līga Peisniece, Inga Pizāne, Dzintra Platacis, Ilga Plezere, Ieva Plūme, Kristīne Pokratniece, Lauma Pretkalniņa, Māra Pretkalniņa, Linda Priedniece, Juris Pudelis, Anda Pukste, Ligija Purinaša, Ādama Purmaļa pēcteči, Edīte Putniņa, Aivars Puzulis, Ainars Radovics, Iveta Ratinīka, Maija Razumovska, Edgars Reinsons, Jānis Reinsons, Elīna Reitere, Santa Remere, Viesturs Rencis, Linda Ritmane, Ieva Rituma, Ludmila Roziņa, Viesturs Roziņš, Dace Rukšāne, Ināra Rūce, Krišjānis Sants, Edīte Saviča-Stola, Ziedone Sērmūkša, Iveta Sēruma, Bārbala Simsone, Violeta Siringa, Dace Skeranska, Astra Sleže, Una Smilgaine, Ilze Sperga, Elīna Sproģe, Paula Stašaite, Aivis Stelpe, Alberts Stepiņš, Madara Strauta, Inese Strazdiņa, Jānis Streičs, Rūta Šmite, Ivars Šteinbergs, Jānis Tančers, Kaspars Tobis, Lolita Tomsone, Baiba Tone, Rita Treija, Inga Treimane, Ramona Ukrina (Sunākstes bibliotēka), Līga Ulberte, Genovefa Upeniece, Aiga Upiniece, Ilze Valdovska, Maruta Vanaga, Justīne Vernera, Igors Vertinskis, Anita Virbule, Aija Vīksna, Uģis un Māra Vīksnes, Ansis V. Viksnins, Elīna Vilmane-Meženiece, Ivars Vucens, Juris Zariņš, Irēna Zaščerinska, Ivars Zābaks, Guna Zelmene (antikvariāts "Gunas grāmatas"), Jēkabs Ziedars, Inguna Zirne, Māra Zirnīte (Nacionālais mutvārdu vēstures projekts), Baiba Zīle, Kristīne Želve.

Informatīvais atbalsts:

Amatas Avīze, Auseklis, Brīvā Daugava, Krimuldas Novada Vēstis, Kursas Laiks, Latvijas Radio 1, Latvijas Sabiedriskie Mediji, Lielvārdes Novada Ziņas, Līgatnes Novada Ziņas, Līvānu Novada Ziņas, Pļaviņu Novada Ziņas, Preiļu Novada Vēstis, Literatūras un filozofijas žurnāls "Punctum", Tēvzemīte, Ventspils Novadnieks


Krājuma izveidi atbalsta

Projekts "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē" lzp-2018/1-0073

vienkarss_pilnkrasu_rgb_h_41.jpg

LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma "Krišjāņa Barona dainuskapis" 05.04.00

IzglÄ«tÄ«bas un zinÄtnes ministrija

VKKF projekts "Dzīves pierakstīšanas tradīciju dokumentēšana"
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.