Par projektu

Projektu īsteno LU LFMI Latviešu folkloras krātuve (saturs, skenētie materiāli, manuskripti) sadarbībā ar Ainaru Brūveli (sākotnējā interneta risinājuma izveide un platformas sākotnējais finansējums). Projekta sākotnējo tehnisko realizāciju veica SEED IT.

LFK digitālā arhīva mērķis ir padarīt tiešsaistē pieejamus un ērti lietojamus Latviešu folkloras krātuvē glabātos materiālus – manuskriptus, attēlus, audio un video ierakstus, un citas vērtīgas folkloras materiālu kolekcijas - aptuveni 3 miljonus folkloras vienību.

LFK digitālais arhīvs sabiedrībai ir pieejams bez maksas. Jebkuram ir dota iespēja ne tikai lasīt, skatīties un klausīties tautasdziesmas, teikas, pasakas u. c. žanrus, bet arī iepazīt folkloras materiālu kolekcijas kā unikālu vērtību, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, daudzas Latvijas skolas, augstskolas un citas organizācijas.

LFK digitālais arhīvs folkloras pētniecībai piedāvā materiālu sasaisti ar dažādiem materiālu rādītājiem un žanru klasifikācijas principiem. Izstrādājot detalizētu metadatu sistēmu un tekstu atlases rīkus, LFK digitālais arhīvs tiek veidots par pētniecisku instrumentu, jo sevišķi noderīgu folkloras un tradicionālās kultūras studentiem un nemateriālā kultūras mantojuma pētniekiem.

LFK digitālā platforma ir līdzeklis saziņai ar sabiedrību. Ikviens tiek aicināts piedalīties LFK digitālā satura pilnveidošanā: palīdzot atšifrēt manuskriptus, lai tajos rakstīto varētu automātiski meklēt, un tulkojot tos citās valodās, atpazīstot un precizējot fotogrāfijās redzamos cilvēkus un vietas, palīdzot noskaidrot folkloras pierakstītāju un teicēju personības.


Garamantas.lv darba grupa:

Vadītāja: Kristīne Pokratniece (no 2014. līdz 2018. gadam - Sanita Reinsone)

Programmētāji: Uldis Ķirsis un SEED IT komanda.

Redaktores: Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Kristīne Pokratniece, Digne Ūdre, Elvīra Žvarte.

Pētnieki, konsultanti: Ainārs Brūvelis, Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis, Elga Melne, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis, Una Smilgaine, Ieva Tihovska, Rita Treija, Māra Vīksna, Sanita Reinsone

Skenētājas: Anna Laganovska, Antra Upeniece.

Bijušie darbinieki: Lingita Lina Bopulu (skenēšana), Signe Raudive (skenēšana).


Kontakti un atbalsts

E-pasts: garamantas@lulfmi.lv

Twitter:  @garamantas

Garamantas.lv atbalsta grupa jaunumiem, diskusijām un jautājumiem Facebook un Draugiem.lv portālā.


Valodu tulkojumi:

Nadežda Aleksejeva, Tsimafejs Avilins, Udo Bongarcs, Asta Katute, Hannes Korjus, Kaisa Kulasalu, Svetlana Pogodina, Kristīne Pokratniece, Valda Salmiņa, Inga Sindi. 


Atbalstītāji:

Projekts tiek īstenots ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

LR Izglītības un zinātnes ministrija Valsts Kultūrkapitāla fondsSadarbības partneri un draugi:

Latvijā

Ārvalstīs