Par projektu

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK) ir dibināta 1924. gadā, tā ir Latvijā senākais un lielākais folkloras vākšanas, uzglabāšanas, publicēšanas un izpētes centrs, kura pārziņā ir viens no Eiropas apjomīgākajiem folkloras arhīviem ar aptuveni 3 miljoniem folkloras vienību.

LFK arhīvā glabājas rokraksti, skaņu un video ieraksti, kā arī fotomateriāli, kas portretē folkloras teicējus un folkloras vākšanas vēsturi Latvijā. Arhīva materiāli dokumentē tautas dzīvesveidu, pasaules uztveri, vēsturi un valodu vairāku gadsimtu garumā.


LFK digitālā arhīva mērķis ir padarīt tiešsaistē pieejamus un ērti lietojamus LFK glabātos materiālus – manuskriptus, attēlus, audio un video ierakstus, un citas vērtīgas folkloras materiālu kolekcijas.

LFK digitālais arhīvs sabiedrībai ir pieejams bez maksas. Jebkuram ir dota iespēja ne tikai lasīt, skatīties un klausīties tautasdziesmas, teikas, pasakas u. c. žanrus, bet arī iepazīt folkloras materiālu kolekcijas kā unikālu vērtību, ko pierakstījuši, apkopojuši un LFK iesūtījuši Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgas personas, daudzas Latvijas skolas, augstskolas un citas organizācijas.

LFK digitālais arhīvs folkloras pētniecībai piedāvā materiālu sasaisti ar dažādiem materiālu rādītājiem un žanru klasifikācijas principiem. Izstrādājot detalizētu metadatu sistēmu un tekstu atlases rīkus, LFK digitālais arhīvs tiek veidots par pētniecisku instrumentu, jo sevišķi noderīgu folkloras un tradicionālās kultūras studentiem un nemateriālā kultūras mantojuma pētniekiem.

LFK digitālā platforma ir līdzeklis saziņai ar sabiedrību. Ikviens tiek aicināts piedalīties LFK digitālā satura pilnveidošanā: palīdzot atšifrēt manuskriptus, lai tajos rakstīto varētu automātiski meklēt, un tulkojot tos citās valodās, atpazīstot un precizējot fotogrāfijās redzamos cilvēkus un vietas, palīdzot noskaidrot folkloras pierakstītāju un teicēju personības.

Projektu īsteno LU LFMI Latviešu folkloras krātuve (saturs, skenētie materiāli, manuskripti) sadarbībā ar Ainaru Brūveli (M. Sc., uzņēmējs, inženieris; sākotnējā interneta risinājuma izveide un platformas sākotnējais finansējums). Projekta tehnisko realizāciju veic SEED IT (Informācijas tehnoloģiju uzņēmums, ko dibinājuši pieredzējuši informācijas tehnoloģiju speciālisti).


Garamantas.lv darba grupa:

Vadītāja: Sanita Reinsone

Programmētāji: Uldis Ķirsis un SEED IT komanda.

Redaktores: Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Antra Upeniece, Digne Ūdre, Elvīra Žvarte.

Pētnieki, konsultanti: Ainārs Brūvelis, Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis, Elga Melne, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis, Una Smilgaine, Ieva Tihovska, Rita Treija, Māra Vīksna, Sanita Reinsone

Bijušie darbinieki: Lingita Lina Bopulu (skenēšana), Signe Raudive (skenēšana), Anna Laganovska (skenēšana), Kristīne Pokratniece (redaktore).


Kontakti un atbalsts

E-pasts: garamantas@lulfmi.lv

Twitter: @garamantas

Garamantas.lv atbalsta grupa jaunumiem, diskusijām un jautājumiem Facebook un Draugiem.lv portālā.


Valodu tulkojumi:

Nadežda Aleksejeva, Tsimafejs Avilins, Udo Bongarcs, Asta Katute, Hannes Korjus, Kaisa Kulasalu, Svetlana Pogodina, Kristīne Pokratniece, Valda Salmiņa, Inga Sindi.


Atbalstītāji:

Projekts tiek īstenots ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 „Krišjāņa Barona Dainu skapis” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

LR Izglītības un zinātnes ministrija Valsts Kultūrkapitāla fonds


Sadarbības partneri un draugi:

Latvijā

Ārvalstīs