Kā lietot

Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva resursi ir izmantojami bez maksas, tomēr, pārpublicējot vai citējot materiālus, atsauce uz garamantas.lv ir obligāta. Liela apjoma kopēšana un materiālu izmantojums komerciāliem nolūkiem pieļaujams vienīgi ar rakstisku LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta atļauju. 

Kontakti: lfk@lulfmi.lv@garamantas


IETEIKUMI ŠIFRĒŠANAI

PDF

Manuskriptu faili šifrēšanai

1. JĀATŠIFRĒ PILNĪGI VISS, KAS REDZAMS SKENĒTAJĀ FAILĀ. Arī vārds, uzvārds un citi dati, ko pierakstītājs devis par sevi vai teicēju. Arī komentāri un laika, vietas norādes. Arī vienību numuri, kas pierakstīti sarkanā krāsā.

2. MANUSKRIPTU TEKSTI JĀATŠIFRĒ TIEŠI TĀ, KĀ TIE PIERAKSTĪTI. Arī acīmredzamas kļūdas. Arī vietām sajaukti vārdi. Arī nepareizas pieturzīmes un punkti. Arī lielie, mazie sākumburti. BET NAV JĀSAGLABĀ FORMATĒJUMS (atkāpes, pasvītrojumi, atstarpes), dalījums rindās (ja vien tās nav tautasdziesmas vai citi panti). Ja, piemēram, tautasdziesmas manuskriptā rakstītas blakus, tad atšifrējumā jāraksta viena aiz otras.

3. NEPAREIZI PIERAKSTĪTI VĀRDI JĀPRECIZĒ KVADRĀTIEKAVĀS []. Piemēram, konfetes [konfektes]. Ja kļūda ir tikai diakritiskajās zīmēs, tad precizēšana nav vajadzīga. Piemēram, māsina, zemite u. tml..

4. NESAPROTAMI BURTI, VĀRDI VAI TEKSTA DAĻAS JĀIEKRĀSO DZELTENĀ KRĀSĀ. Tas darāms, izmantojot  rediģēšanas rīku joslu.

5. JĀIEZĪMĒ VIENĪBU NUMURI. Vienības numurs ir sarkanais skaitlis virs folkloras vienības. Līdz 17. kolekcijai jāraksta lapaspuses numurs, pēc tam - komats, atstarpe, vienības numurs. Pēc 17. kolekcijas rakstāms tikai vienības numurs.

Paraugi: līdz 17. kolekcijaipēc 17. kolekcijas.

Detalizētāk: Šifrēšanas vadlīnijas (pdf), 10.02.2016.

Jautājumi un komentāri: garamantas@lulfmi.lv

Garamantas.lv atbalsta grupa jaunumiem, diskusijām un jautājumiem draugiem.lv portālā.