Komentēt

NosaukumsNepeedirs wecu aku, kamehr jauna naw izrakta.
Žanrisakāmvārdi, parunas un teicieni
Atslēgvārdi
Nepeedirs wecu aku, kamehr jauna naw izrakta.