Ülikooli 18, Tartu

ID1107173
NameÜlikooli 18, Tartu
TypeBuilding, house
AddressÜlikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Platums58.38104630
Garums26.71955681
PrecizitāteKartēts precīzi
ExistingExisting
Pievienots2018-03-08 17:30:17
Updated2018-08-09 10:58:34
Map
Showing 1-20 of 38 items.
#NameNodarbošanāsEvent timeLink typeDescription
   
1Heinrihs Alunāns
 • translator
 • journalist
 • publisher
 • publisher
1859 - 1863Education

Studējis zemkopību Tērbatā.

2Kārlis Ābele
 • poet
 • biologist
 • play writer
 • prose writer

1934
Education
Education

Neilgi studējis dabaszinātnes.


Ieguvis dabaszinātņu doktora grādu - Dr. phil. nat. grādu, disertacijas temats "Untersuchungen ueber die Kern- und Zellteilung in dem primaeren Meristem der hoeheren Pflanzen" (Pētījumi augstāko augu kodolu un šūniņu dalīšanās procesā).

3Krišjānis Barons
 • teacher
 • folklore researcher
 • publicist
 • author
 • folklorist

1856
Education
Participation in organisations

Fizikas un matemātikas fakultāte. Studējis matemātiku un astronomiju. 1860. gadā līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtraucis un atgriezies Dundagā.

Iesaistījies Krišjāņa Valdemāra dibinātajā Tērbatas latviešu studentu pulciņā.


Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu piedalījās Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņā.
4Johans Teodors Bērents
 • translator
 • author
1803 - 1806Education

Studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē (mūsdienās Tartu Universitāte).

5Ludis Bērziņš
 • folklore researcher
 • poet
 • literary scholar
 • educator
 • historian
 • literary historian
1891 - 1895Education

Studējis teoloģiju. Vasarās kājām apceļojis Kurzemi, turpinot folkloras vākšanu. Zinātniskais darbs augstskolu beidzot, pārskats par
Hausleitera grāmatu "Der Glaube Jesu Christi und Jesu Christi Glaube".

6Georgs Frīdrihs Bitners
 • folklore researcher
 • linguist
 • pastor
1822 - 1825Education

Studējis teoloģiju.

7Hugo Braunšveigs
 • pastor
 • publisher

1854 - 1855
Education
Education

Studē teoloģiju, saņem kandidāta grādu Cand.Theol.

1846. gadā apbalvots ar divām universitātes sudraba medaļām, viena no tām par sprediķi, kas balstīts Lukas evaņģēlija 18. nodaļas 35.-43. pantā (par Jērikas aklā dziedināšanu).

Pēc: Universität- und Schulchronik. Das Inland, nr.51 (1846), 17.dec.


Decembrī nokārto maģistra eksāmenu, nākošā gada sākumā iegūst maģistra grādu (Mg.theol.) par darbu Die Ecclesiologie, ein biblisch-dogmatischer Entwurf. Dorpat: Laakmann, 1855, 109 lpp.

8Elizabete Damberga
 • teacher
 • philologist
Education

Beigusi Filoloģijas fakultāti.

9Pauls Dauge
 • doctor
 • scientist
 • publicist
 • literary scholar
 • publisher
 • publisher
 • philosopher
 • public employee
 • dentist
1894Education

Studējis Tērbatas universitātē.

10Augusts Dēbners
 • litterateur
 • author
 • bibliographer
1818 - 1821Education

Augusts Dēbners, kaut gan tēvs vēlējies, lai dēls kļūtu par ārstu, tomēr studē teoloģiju. Pēdējā studiju gadā Augusts Dēbners dzīvo barona fon Štakelberga (Stackelberg)namā, kura hernhūtiskie uzskati un aritokrātiskais dzīves veids dziļi ietekmē topošā teologa personību.

11Arturs Dīriķis
 • doctor
 • publicist
 • nature scientist
1874 - 1880Education

studējis Medicīnas fakultātē. I pusgadā (1874) kā brīvklausītājs apmeklē profesora Reisnera un A.fon Oetingena lekcijas par anatomiju un fiziku, nokārto ģimnāzijas beigu eksāmenu Krievijas vēsturē. 1874. gada augustā imatrikulēts Tērbatas Universitātē. 1878. gada 12. decembrī sudraba medaļa par ""Die Neigung des weiblichen Beckens bei verschiedenen Nationalitäten" .

12Kārlis Draviņš
 • linguist
 • literary scholar
 • historian
 • literary historian
10.06.1940 - 1944Working place

Latviešu valodas lektors.

13Viktors Eglītis
 • author
 • art scientist
1907 - 1913Education

Studē klasisko filoloģiju.

14Valts Ernštreits
 • poet
 • linguist
 • translator

2011
Education
Education
Education
Working place

Iegūts bakalaura grāds somugru filoloģijā.


Iegūts maģistra grāds somugru filoloģijā.

Iegūts doktora grāds filozofijā.


Pētnieks.
15Aleksandrs Grīns
 • author
01.09.1918 - 1918Education

Studējis medicīnu; kara apstākļu dēļ 1918. gada decembrī atgriezies dzimtajā pusē.

16Augusts Ģiezens
 • translator
1916 - 1918Education

studējis filoloģiju

17Vilhelms Ferdinands Hekers
 • publisher
 • publisher
1802 - 1804Working placeBijis tipogrāfs Tērbatas universitātē.
18Atis Jaunzems
 • teacher
 • principal
 • pastor
To1917EducationBeidzis Teoloģijas fakultāti.
19Alise Jureviča
 • translator
Education
20Jānis Andžs Jurjāns
 • doctor
 • public employee
18.01.1855 - 1861Education

Studē medicīnu, matrikulas nr. 6373; mācās vienlaikus ar Juri Alunānu, Krišjāni Baronu, Juri Neikenu, Krišjāni Valdemāru, līdzīgi kā Valdemārs, arī pie savas istabas durvīm pieliek norādi "Latvietis", iesaistās jaunlatviešu pulciņa darbībā, turpmāk uzticīgs jaunlatviešu ideāliem. Studijas beidz kā Johan Jurjahn - ārsta zvērestu nodod 1861. gada 5. decembrī, diplomu saņem 1862. gada 22. aprīlī.

Showing 1-20 of 38 items.
Showing 1-4 of 4 items.
#TitleOther namesTypeTime in placeLink type
    
1Latviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"OrganisationLocation
2Studentu korporācija "Lettonia"Student corporation1870Location
3University of TartuUniversitiesLocation
4Tērbatas UniversitāteUniversitiesLocation
Showing 1-4 of 4 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.