Sibīrija

ID1118016
NosaukumsSibīrija
Citi nosaukumiSiberia (Paralēlais)
Сиби́рь (Paralēlais)
VeidsReģions, apgabals
AdreseSiberia, Russia
Platums61.01370970
Garums99.19665590
PrecizitāteKartēts precīzi
Saites

https://en.m.wikipedia.org

EksistējošsEksistējoša
Pievienots2018-04-13 10:39:58
Atjaunots2019-01-11 14:31:43
Karte
Tiek rādīti ieraksti 1-13 no 13.
#NosaukumsPublicēšanas gadsSaistījuma tipsVietas kategorijaTeksta fragments
     
1Plūdi1903Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vietaPagasts pieklīda pilns pusgraudnieku, rentinieku, vaļinieku, piedzīvotāju… Daļa aizgāja uz pilsētām, daļa uz Iekš-Krievijas kolonijām, daļa pār Urala kalniem uz Sibiriju, bet atlikušie tiesājās ar kungu dēļ padarītās vaj iedomātās netaisnības [..].;
Bij viens otrs, kas ar labu negribēja iet laukā no tām mājām, kuras viņa tēvs vai tēva tēvs cēlis un kurā pats nodzīvojis mūža lielāko daļu – tas tika izsviests; pēc tam sākās prāvas, zemnieks pārdeva visu savu mantību, cik vēl bij atlicies, maksāja advokātiem, pazaudēja vienā instancē, otrā, kamēr palika tikai ar kreklu mugurā – un dažam ne krekla nepalika – un tad gāja pie barona pilnvarnieka lūgties gabaliņu līduma, vaj sāka aprunāties ar žīdiem un aģentiem, kuri skapēja ļaudis uz Braziliju un Sibiriju.;
"[..] Tāpat tie citi ar': par līdumniekiem saucas, bet celma izlauzt nesaprot." "Bet tas tā kā tā ar visu prašanu ir Sibirijas darbs… Vaj tu jau sen lauzi celmus?";
"Kas tur par burzmu uz ceļa?" Braucējs paliecās un ilgi skatījās. "T' tas jau, jaunskungs, pie kroga, tie jau mūsu pašu Sibirijas gājēji." "Kādi Sibirijas gājēji?" "Nu mūsu pašu… Ap piecdesmit cilvēku no mūsu pagasta taisas iet uz Sibiriju… Sanāk te krogā pārspriest un pārrunāt kas un kā. Kalpi, vaļenieki un saimnieki, kam tik kāds grasis pie rokas... T' ja, saimnieki vis! Agrāk bij pašiem i mājas, i sava iedzīve – kas t' nekaitēja. Bet kā atnāca mūs' muižā jūsu papiņš, tā sāka pēc jaunās modes: laukus apdēstīja ar mežu, saimniekus izsvieda no mājām, palika visi tādi paši pasaules staiguļi... Nu nekur palikt, nu uz Sibiriju...";
Jau pa lielu gabalu varēja sadzirdēt lielisku čalu: Sibirijas gājēji vēl vienmēr spēcinājās priekš tālā ceļa.;
Sibirijas gājēji jau laikus bij pārdevuši pēdējo grabažu, kas tiem vēl no saimniecības laikiem bij atlikusēs un dzīvoja pa krogu uz nebēdu.;
Sibirijas gājēji papriekšu skatījās cits uz citu platām acīm, tad viens pēc otra nokāra galvas un uz viņu ģīmjiem atspoguļojās pārsteigums un dusmas.;
"Ah, tu ar'!" viņš neliekuļotā priekā iesaucās. "Vaj tu ar' uz Sibiriju domā braukt?"
2Skaistā Adelīna, jeb: Mīlestība un briesmas1904Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Notikuma vietaBet, ja es atnākšu kādu reizi no Sibīrijas kalnu raktuvēm atpakaļ, tad dodat man to, tad man viņa būs vajadzīga. ;
Karpis, ja nemaldos, tika notiesāts uz 20 gadiem pie spaidu darbiem Sibirijā, bet pēc izciestā soda tam bija jāpaliek turpat visu cauru mūžu. ;
Varam gan noģist, ka cilvēks, kurš visā savā mūžā nav nekādus darbus strāājis un nav pie tam nocietinājis savas miesas, ka tam pie Sibirijas katorgas darbiem kalnu raktuvēs nav nolemts ilgs mūžs..
3Gods un apziņa1905Minēts tekstāIztēlotā vieta..projekts, ar kuru Krastiņš nodarbojās, braucot atpakaļ no Hamburgas, stingri pamatots, Ventspils osta un Sibīrijas dzelzceļš, kurš toreiz tikai bija projektos – sāk realizēties dzīvē..
4Sikspārnis1905Minēts tekstāIztēlotā vietaUn Sibērijas ziemeļnakts nav tik spalga, viņas ziemeļblāzma nav tik kaisla, viņi vilki negaudo tik tuvu, viņas blandoņi nelien tik klusu..
5Starp Sibīriju un Indiju, jeb: Tuksnešu varoņi1909Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Minēts tekstā
Notikuma vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta, Iztēlotā vietaUpe nāca no dienvidiem un tecēja taisni uz ziemeļiem, lai ietecētu viena no lielajām Sibīrijas straumēm. ;
Tā sauktais "bagātais Jegors" bij savu bagātību gan tikai mantojis - no tēva, kas nebija nekas cits, kā viens no daudzajiem, uz Sibīriju uz nometināšanu atsūtītiem, kam bij "laimējies ar zeltu" un kas pēc tam bij uzsācis lielus veikalus gan ar ādām, gan lopiem.;
Uz kurieni tad viņš tagad īsti domāja ceļot?! Jā! -- to viņš pats arī vairs nezināja! Visi viņa piedzīvojumi Sibīrijā bij to dzītin dzinuši no turienes projām - viss viens, uz kurieni!;
"Nauda ir viss!" tēvs bij teicis - "pelni, krāj naudu, un tad tu būsi gudrs [..] tev būs viengabalā taisnība, un kaut tu arī sacītu, ka Sibīrijā aug apelsīni un ka tanī dzīvo visgodīgākie ļaudis virs zemes!";
.. nāve tai [mātei] bij aizdarījuse muti. Priekšlaikā. Pašos jaunības gados vēl - bet tā bij bijuse tāds stāds, kas Sibīrijā neaug - nosalst. Tēvs bij bijis citāda auguma. [..] Viņš panesa Sibīrijas gaisu un nesa pat augļus šinī sastingušā zemē. ;
Mātei bij taisnība - Sibīrijā nebij arī priekš viņa tas gaiss, kurā tas būtu varējis augt un augļus nest. ;
Bijušais Sibīriets skatījās pārsteigts apkārt, jo nu tikai īsti parādījās vietas jaukums īstā gaismā. Nē, tā vairs nav Sibīrija! tas sev sacīja - Sibīrijā jau sen tagad bij sniegs un sals...;
Apmēram 5 nedēļas bij pagājušas pēc tā laika, kur bijušais Sibīrijas bagātnieks nometās svešajos kalnājos un dzīvoja savu vientuļa dzīvi. ;
Viņš jau nepazina citas zemes kā Sibīriju, nepazina citus ļaudis kā tos, kas Sibīrijā dzīvoja, tanī apgabalā, kur viņš bij uzaudzis, tos pa kuriem vēlāk tēvam līdzi bija ceļojis, un tur it nekur nebij nekas bijis sevišķi pievilcīgs. ;
.. viņš pats bij pārāk muļķis!... tīri kā citi meža zvēri -- gatavais mežonis, kas citu nekā nezināja, kā - ēst, gulēt, maitāt citas dzīvības un tā tālāk. [..] .. kālab viņš tāds bij?... citi varbūt bij citādi, kas - nenāca iz Sibīrijas?!...;
Gatavais cietoksnis! Andrs nodomāja, - ja tādam šinīs tuksnešos bijusi kāda vērtība; bet - te jau cietokšņam nebij lielāka nozīme, kā ja tas būtu stāvējis Sibīrijas tundros - kur nekas nebij jāaizstāv!;
Visas malas bij vienos ziedos! ziedēja ir puķes, ir krūmi, gan ir koki - svešiem, neparasti krāšņiem ziediem; lidoja apkārt tādi lieli skaisti tauriņi, spīdoši kukaiņi, mušas mudžēja pa saulgozi, pat bites rūca lodādamas pa ziediem. Kas Sibīrija bij pret šo krāšņo ziedu zemi - auksts tuksnesis, kur pat ne ābelīte neziedēja!;
"[..] pēc tēva papīriem mūsu īsts vārds esot - Jēgers, ko Sibīrijā pamazām pārdēvējuši par Jegoru." "Tad jūs pats esat iz Sibīrijas?" tā jaunais biedrs pārsteigts ievaicājās. "[..] laikam tad arī - bēglis?" tas drusku kā kavēdamies vaicāja tālāk. Andrs purināja smiedamies galvu: "Nē!" - bet nebrīnījās arī daudz par tādu jautājienu, jo Sibīrijas bēgļi jau bij diezgan tālu pazīstami ļaudis. ;
Viņš zināja tagad, kas ģeogrāfija, kas zemes kārtis, kas Anglija, kas Sibīrija, kas Indija un vēl labu tiesu citas tamlīdzīgas gudrības, no kam līdz šim pat ne pa ausu galiem nebij dzirdējis, un par to tam nu bij liels prieks.
6Zem saules1912Minēts tekstā
Minēts tekstā
Notikuma vieta, Iztēlotā vietaKādā dienā Sidobars neieradās uz lekcijām. Visa augstskola ar lielu līdzjūtību un sašutumu runāja par viņa arestu. Vieni runāja, ka Sidobars turējis nezin kur nelegalu runu, otri apgalvoja, ka pie viņa atrastas proklamacijas, bet īstās skaidrības un patiesības neviens nezināja, tādēļ ka Sidobars dzīvoja viens pats un ar biedriem sagājās reti. Viss šis tracis beidzās ar to, ka Sidobaru un vēl pulciņu citu studentu administrativi izraidīja no Maskavas un uz kroņa rēķina aizgādāja uz Sibiriju…;
Viņš rakstīja gandrīz visu nakti. Uzrakstīja Neldai; Sidobaram Šveicē, kurp tas bij no Sibirijas aizbēdzis; atminējās savu sirsnīgo, mīļo draudzeni Ainu, kura pēc studiju beigšanas strādāja turpat, kādā Maskavas klinikā… Viņam ienāca prātā ari Alma – šī kaislā, ugunīgā sieviete, kuru viņš bij kādreiz mīlējis un aizrāvies… Vēl tagad nespēja aizmirst… Kur gan viņa bij tagad? Tik daudz zināja, ka viņa drīz vien atstājusi Meju un aizbraukusi kādam virsniekam līdz uz Kaukazu. Pēc tam kādu laiku nodzīvojusi tēva mājās, saķildojusies ar visiem saviem piederīgiem un aizbraukusi atkal uz Pēterburgu – –
7Pēdējais latvietis1913Minēts tekstāIztēlotā vietaDziļās sāpēs Kalve gāja uz mājām. Nē – tas bij kas lielāks un dziļāks, kas neizsvilst dusmu uzliesmojumā. Viņš skaidri zināja: tā tā lieta nepaliks, nē! Līdz beidzamai kapeikai… Par katru celmu man… Ķēdes un Sibirija…
8Zelts un mīlestība1914Minēts tekstā
Minēts tekstā
Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta– Kāpēc gan lai viņš to darītu?... Nav jau mazais bērns!... Un ko gan viņš no tam iemanto?... Vienīgi tikai Sibīriju var izpelnīties!...;
– Ja mani nodosi – mani notiesās, aizsūtīs uz Sibīriju un – visam būs beigas…
9Tas bija sen...1916Sarakstīšanas laiks/vieta
10Svešumā1917Sarakstīšanas laiks/vieta
11Skolotāja Kalēja piedzīvojumi1921Minēts tekstā
Minēts tekstā
Iztēlotā vieta, Iztēlotā vieta"Drīzumā laidīšoties projām arī pats, kur ratā vai uz Sibīriju.";
"Ne par velti es no zelta zemes Sibīrijas."
12Zīda tīklā1948Minēts tekstā
Minēts tekstā
Iztēlotā vieta, Iztēlotā vietaUz Sibīriju visus, lai ļaudis nemuļķo un nesamaitā.;
Un par tādām lietām var nokļūt Sibīrijā.
13Rīga1983Minēts tekstāIztēlotā vieta"Trīs dienas tas tapa caur pilsētu ar kauna tāpeli vadāts un tad ķēdēs uz Sibīriju nodzīts..."
Tiek rādīti ieraksti 1-13 no 13.
Tiek rādīti ieraksti 1-11 no 11.
#VārdsNodarbošanāsNotikuma laiksSaistījuma tipsApraksts
    
1Minna Dišlere
 • dramaturģe
1941 - 1955Deportācija
2Herta Egle
 • strādniece
 • pavāre
25.03.1949 - 1956Deportācija
3Emilija Lase1942Miršanas laiks/vieta
4Albīna Mežule
 • literāte
1934CeļojumsVasarā ciemojas pie latgaliešiem Sibīrijā.
5Milda Priedulāja
 • skolotāja
 • dramaturģe
1944 - 1956DarbavietaKasiere rēķinvede Kolpaševas palīgsaimniecībā, tur strādāja arī par brigadieri.
6Oskars Rihters
 • literāts
DarbavietaStrādājis saimniecisku darbu.
7Sergejs Saharovs
 • skolotājs
 • folkloras pētnieks
Deportācija
8Reinholds Sotaks
 • žurnālists
 • literāts
1916DienestsKā latviešu strēlnieks piedalījies Pirmajā pasaules karā, cīņas Sibīrijā.
9Ludis Šmidchens1941 - 1956Deportācija
10Pēteris Šmits
 • folkloras pētnieks
 • valodnieks
 • etnogrāfs
1896Ceļojums
11Zeltmatis
 • rakstnieks
 • dramaturgs
 • pedagogs
1900CeļojumsApceļojis Sibīriju kā māsasvīra, burvju mākslinieka impresārijs
Tiek rādīti ieraksti 1-11 no 11.
Tiek rādīti ieraksti 1-2 no 2.
#SīkbildeNr.NosaukumsGadsAttēla autorsVeidsSaistījuma tips
   
1Voldemāra Mitenieka portretsAk-105-2Voldemāra Mitenieka portrets1950-1960FotoVieta
2Voldemāra Mitenieka portretsAk-105-3Voldemāra Mitenieka portrets1950-1960FotoVieta
Tiek rādīti ieraksti 1-2 no 2.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.