Tērbatas iela 15/17, Rīga

ID1122593
NameTērbatas iela 15/17, Rīga
TypeBuilding, house
AddressTērbatas iela 15/17, Rīga, LV-1011
Platums56.95427557
Garums24.12191680
PrecizitāteKartēts precīzi
Description

Skolas ēka Tērbatas ielā 15/17 celta 1905.-1906. gadā, arhitektu E. Laubes, K. Pēkšēna projekts; bijušais Stoketa (Stocket) īpašums, vēlāk dzejnieka un sabiedriska darbinieka Ata Ķeniņa un viņa kundzes Annas Rūmanes-Ķeniņas, vēlāk viņu mantinieku īpašums, 30. gados Savstarpējās /uguns/apdrošināšanas centrālās savienības īpašums.

Līdz 1. pasaules karam namā darbojās Ķeniņu sieviešu ģimnāzija un vīriešu reālskola (pašu namā, agrāk kā A. Ķeniņa vīriešu tirdzniecības skola un A. Ķeniņas sieviešu ģimnāzija), A. Ķeniņa vadītais grāmatu apgāds "Zalktis" un P. Saulīša grāmatu veikals. Ēkas priekšnamā tolaik stāvējis izbāzts liels, brūns lācis, kas, pakaļkājās saslējies, sarkanu mēli izkāris, priekšķepā turēja lukturi. [Poruks J. Ciemošanās. Upsalā, 1963, 185. lpp.]

Ap 1910. gadu nama augšstāvā darbojās komponista Emīla Dārziņa mātei piederoša pansija.

1. pasaules kara gados (1916.-1918. gadā) namā darbojās Latviešu izglītības biedrības zēnu reālskola un meiteņu ģimnāzija, no 1909. gada tur notika Bertas Dzenes vadītie sieviešu izglītības kursi.

Valsts neatkarības gados šajā namā darbojās Rīgas pilsētas 30. latviešu pamatskola (20., 30. gados, 30. gadu beigās Augusta Saulieša latviešu pamatskola), Lietuviešu ģimnāzija /Rīgas lietuvju komitejas ģimnāzija/ (30. gados, agrāk Kronvalda bulvārī 8), II papildu skola (atvērta 1921. gadā, šajā namā līdz 1923. gadam, vēlāk Bruņinieku 24a), pilsētas defektīvo bērnu palīgskola, vēlāk Rīgas pilsētas 2. palīgskola /2. īpatnējā pamatskola/ (20. gados un 30. gadu sākumā), krievu īpatnējā pamatskola (20., 30. gadu mijā), pilsētas 1. vakara pamatskola (30. gadu beigās), Rīgas Tautas augstskola (dibināta 1920. gadā, šajā namā 20. gadu vidū un beigās, agrāk Kronvalda bulvārī 8, vēlāk Akas 10), tur arī Rīgas Tautas augstskolas izdotā žurnāla "Signāls" (1928-1930) redakcija, Tautas augstskolu biedrība (20. gadu vidū un beigās), Darba studentu biedrība (20. gadu beigās), Ernsta Feldmaņa teātra mākslas kursi (20. gadu 2. pusē), Kārļa Priedīša grāmatu apgādniecība (20. gados), Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs (30. gadu vidū un beigās, tur tolaik arī kooperatīva grāmatu veikals), Latvijas dabaszinātņu biedrības žurnāla "Daba" (1924-1931) redakcija un ekspedīcija, žurnāla "Sieviete" (1924-1927) redakcija ("Latvju kultūras" grāmatu veikala telpās no 1925. gada), Savstarpējās /uguns/apdrošināšanas centrālā savienība (savā namā, 30. gados), Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrība "Labklājība" (30. gadu beigās), Rīgas daiļkrāsotāju krājaizdevu sabiedrība (20. gados un 30. gadu 1. pusē), patērētāju kooperatīvs "Freundschaft" (20., 30. gadu mijā).

20. gados un 30. gadu 1. pusē namā darbojās izdevniecība un tipogrāfija "Latvju kultūra" (vēlāk Blaumaņa 10) un "Latvju kultūras" grāmatu veikals (agrākās P. Saulīša grāmatu tirgotavas telpās). "Latvju Kultūras" grāmatu veikalā 20. gados kā pārdevēji strādājuši rakstnieki R. Sotaks un K. Students, grāmatnīca tolaik bijusi rakstnieku iecienīta tikšanās vieta. ""Latvju kultūras" tipogrāfijas līdzīpašnieks Ādolfs Erss bija gandrīz kā Benjamiņš, viņa pagrabā, agrākajā Ķēniņa "Pūķu pilī" Tērbatas ielā 15/17, pastāvīgi dūca lieliskas dārgas mašīnas, iespiežot sarežģītas lietas, piemēram, dabzinību grāmatas ar krāsainām ilustrācijām. Tika stāstīts, ka Erss kopā ar diviem citiem dzejas lielkungiem, Akurāteru un Rozīti, bijis spēļu nama - lotokluba līdzīpašnieks. Tie solīdi nopelnījuši un naudu ieguldījuši tipogrāfijā. [..] Erss biedru daļas vēlāk atpircis, ieceldams par uzņēmuma vadītāju savu brāli Runiku. [Liepiņš O. Tālos atspulgos. Mana mūža atmiņas. [Kanādā] 1982, 262. lpp.]

20. gados un 30. gadu 1. pusē nama pagrabstāvā darbojās ēdienu veikals - t. s. "studentu virtuve"; 20., 30. gados tur, līdzās iepriekš minētajiem grāmatu veikaliem, arī vēl citas tirgotavas, t. sk. G. Jansones rokdarbu un nacionālo apģērbu veikals, V. Liepiņa elektro-tehnisko piederumu un E. Vētras puķu veikali.

30. gadu beigās namā darbojās dāmu un kungu frizētava "Vera" (īpašn. V. Jirgensone).

Kopš padomju okupācijas laika namā darbojas Rīgas 40. /krievu/ vidusskola.

Avots: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/31059/

ExistingExisting
Pievienots2018-05-15 13:13:22
Updated2018-12-19 17:09:52
Map
Showing 1-20 of 23 items.
#NameNodarbošanāsEvent timeLink typeDescription
 
1Jānis Auzenbahs
 • teacher
 • farmer
 • public employee
 • karavīrs
1916 - 1917Education
2Augusts Baltpurviņš
 • author
1906Working place

Skolotājs

"Ķeniņu skolās, kur viņš tikko bija sācis savas latviešu valodas skolotāja gaitas, jaunatne savā starpā saukāja viņu par Kulītēnu tēvu. Jādomā, viņa ārienes un lēnās, mazliet tā kā neveiklās izturēšanās un kustību dēļ; varbūt vienkārši ari tālab, ka viņš dzimis Kulītēnos un izskatījās vairāk pēc laucinieka, nekā pēc pilsētnieka. Baltpurviņa pirmie skolotāja soļi nebija ilgi. Kā viņš pats vēlākos laikos atzinās, zināšanu un amata prasmes trūkuma dēļ, šie pirmie mēģinājumi neesot bijuši viņam arī viegli un rožaini; tos atcerēties neesot liela prieka un labuma. Taču viens bija nenoliedzams: tie saveda viņu jau tolaik diezgan cieši kopā ar jaunatni, kam radniecīga vienmēr bijusi viņa garīgā būtība, un kas mūža pēdējā posmā bija palikusi jau viņam par nešķiramu dzīves daļu."

Egle. Kārlis. Augusta Baltpurviņa mūža noslēgums. Latvju Grāmata, 1930, Nr.3.

3Fricis Bārda
 • teacher
 • poet
 • musician
1908 - 1913Working placeSkolotājs
4Lija Bendrupe
 • teacher
 • litterateur
Education
5Uldis Bērziņš
 • poet
 • translator
1951Education

Skolas gaitas sācis Rīgas 40. vidusskolā (kādreizējā Ata Ķeniņa ģimnāzijā).
Pēc pirmās klases skola tika pārtaisīta par krievu vidusskolu; Uldis Bērziņš tika pārcelts uz 7. vidusskolu.

6Anna Bērzkalne
 • teacher
 • folklore researcher
 • educator
 • folklore collector
 • folklorist
EducationMācījusies Annas Ķeniņas sieviešu ģimnāzijā Rīgā.
7Pēteris Blaus
 • journalist
 • politician
 • public employee
1916 - 1918Education
8Valija Brutāne
 • poet
 • translator
 • author
1928 - 1930Education

Trīs gadus mācījusies Dramatiskajā studijā.

9Marta Degaine
 • teacher
 • litterateur
Education
10Kārlis Dēķens
 • poet
 • publicist
 • educator
1906 - 1915Working place

Strādājis par skolotāju Ata Ķeniņa tirdzniecības skolā.

11Rūdolfs Egle
 • translator
 • scientist
 • literary scholar

1907 - 1909
Education
Education

Skolā par literatūras skolotāju strādāja Augusts Saulietis, kura ietekmē Rūdolfs Egle pievērsās literatūrai, taču skolu netika pabeidzis.

1911. gadā nokārtoja reālskolas gala pārbaudījumus.

12Viktors Eglītis
 • author
 • art scientist
1903 - 1904Working place

Krievu valodas un ticības mācības skolotājs.

13Fallijs
 • poet
 • author
1906 - 1908Working place

Krievu valodas skolotājs

14Angelika Gailīte
 • teacher
 • author
 • political activist
1903 - 1910Working place

Skolotāja

15Atis Ķeniņš
 • teacher
 • poet
 • translator
 • publicist
 • politician
 • educator
 • public employee
 • lawyer
 • editor
 • advokāts
 • ministrs

1904 - 1912
Working place
Working place
Working place
Working place
Working place
Dibinājis tirdzniecības skolu. Skolas direktors un skolotājs
Direktors un skolotājs.

Tirdzniecības skolu pārveidojis par reālskolu zēniem, no Slokas ielas arī pārnāk meiteņu proģimnāzija, kuru vada Anna Rūmane-Ķeniņa.

1912. gadā Ķeniņi bija nonākuši saimnieciskās grūtībās un bija spiesti savas skolas pārdot. Par naudu, kas bija iegūta no skolu pārdošanas, Atis Ķeniņš 1912. gadā nopirka 65 hektārus lielo Siljāņu saimniecību Rīgas apriņķa Bebru pagastā un sāka nodarboties ar lauksaimniecību un rakstniecību, bet Anna Rūmane-Ķeniņa aizbrauca uz Ženēvu un sāka studijas universitātē.


Kopā ar Augustu Saulieti un Jani Rozentālu nodibinājis grāmatu apgādu "Zalktis".
Izdevis almanahu, vēlāk – žurnālu "Zalktis". Žurnāla redaktors.
Skolotājs un līdzdirektors.
16Anna Lācis
 • director
 • educator
Education
17Jūlijs Lācis
 • journalist
 • author
1907 - 1912Education
18Leonīds Leimanis
 • director
 • actor
 • film director
 • script writer
 • film script writer
1927 - 1930Education

Mācījies Tautas augstskolas dramatiskajā studijā.

19Pāvils Rozītis
 • poet
 • translator
 • journalist
 • author
 • literary critic
 • publisher
 • editor
1921 - 1926Working place

Literārais redaktors apgādā "Latvju Kultūra".

20Anna Rūmane-Ķeniņa
 • author
 • educator
 • public employee
 • diplomat
 • political activist
1900 - 1912Working place1900. gadā Anna Ķeniņa nodibina privātu meiteņu skolu Rīgā, 1907. gadā pārveido to par ģimnāziju un līdz 1912. gadam ir meiteņu ģimnāzijas direktore.
Showing 1-20 of 23 items.
Showing 1-10 of 10 items.
#TitleOther namesOrganizācijas veidsTime in placeLink type
    
1 Apgāds "Zalktis"Izdevniecības un apgādiLocation
2Annas Ķeniņas meiteņu ģimnāzijaSchools and pre-schoolsLocation
3Apgāds "Latvju Kultūra"Izdevniecības un apgādiLocation
4Ata Ķeniņa reālskola zēniemSchools and pre-schoolsLocation
5Ata Ķeniņa tirdzniecības skolaSchools and pre-schoolsLocation
6Ķeniņu ģimnāzijaSchools and pre-schoolsLocation
7Latvian Education Society Boys' Real SchoolSchools and pre-schools12.02.1916 - 1918Location
8Rīgas 40. vidusskolaSchools and pre-schoolsLocation
9Rīgas Tautas augstskolaUniversitiesLocation
10Žurnāls "Zalktis"Periodicals Location
Showing 1-10 of 10 items.
Showing 1-2 of 2 items.
#TitleYear of publicationLink typeText fragment
   
1Hipokrēna1912Publishing year/ place
2Latvju dramatisko kursu 25 gadu darbība1935Publishing year/ place
Showing 1-2 of 2 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.