animal language

Dzīvnieku valoda un dažādu priekšmetu, darbarīku un trokšņu iztulkojumi: kā runā putni un dzīvnieki; putnu un dzīvnieku sarunas; kā uzrunā, pieaicina, dzen prom kukaiņus, dzīvniekus, putnus; kā runā dažādi darbarīki, priekšmeti, mūzikas instrumenti.


Zvirbuls pavasari: Siev, siev, siev! Rudeni: Ot veķ, ot veķ! (LFK 49, 134)

Ods, krizdams virsū dzīvniekam sīc: "Īj, īj kam nu būtu spainīti līdzi paņēmis!" (LFK 717, 325)

Jēri pavasarī: "Zālīte maza!" Lielā aita atbild: "Lab', lab'!" (LFK 1231, 51)

Dzīvnieku pieaicināšana: Cūkas – uč, uč, uč, učiņi mani. (LFK 7, 54, 44)

Biz, biz, dievgosniņa, kur mans brūtgāns? (LFK 9, 28, 16)

Baznīcas zvani: Gods Dievam dots. Gods Dievam dots. (LFK 7, 18, 8)

Trīs spriguļi: Tri kalakala za kapeiku. (LFK 49, 135)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.