Charm types

Buramvārdu tipi lielā mērā attiecināmi uz saturu, jo katrā tipā apvienoti teksti, kas līdzīgi pēc sižeta. Tipu pamatā ir nelieli vēstījumi jeb historiolas, visbiežāk ar bībeliskiem motīviem, kas bija izplatīti kristietības kultūras ietekmes zemēs, galvenokārt Eiropā un Skandināvijā. Piemēram, Bone to bone jeb Kauliņš pie kauliņa tipā ir teikts, ka kāda dievība dziedinājusi izmežģītu vai lauztu kāju zirgam, pavēlot, lai kauls savienojas ar kaulu, dzīslas ar dzīslām, miesa ar miesu; Flum Jordan jeb Jordānas upes tipam piederīgo tekstu saturā ir minēta ūdens apstāšanās Jordānā, tā arī lai asins apstājas; vai arī– Stans sanguis in te jeb Asins apstāšanās motīvs vēsta par notikumiem, kad Jēzus tika piesists krustā, – viņam asinis no rētām netecēja un arī nesāpēja.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.