СобраниеАвтобиографическая коллекция
КоллекцияA short life story. Started in August 1944
Ключевые слова
Расшифровал Zane_Bicevska
Окончен Да
Проверено Да
Исправлен 2019-04-24 17:18:13
Расшифровка pastrādāt. Uz kartupeļu mizošanu gribētāju bija daudz, jo šis darbs skaitijās viens no vieglākiem un patīkamākiem. Kas gan nekaitēja sēdēt un sarunādamies mizot. Laiks aiztecēja nemanot, kas bija no svara. Še dienas jau gāja ļoti lēni, jo uz pilsētu jeb vispār mūsu novietni atstāt bija noliegts. Tā tad dzīve gandrīz kā cietumā. Man tā bija panesama diezgan viegli, bet vienam otram tā bija smaga, jo tie nebija pieraduši dzīvot ar ierobežotu brīvību. Bez tam par kartupeļu mizošanu dabūjām papildus porcijas zupu. Bija jau arī vēl šādi tādi citi darbi. Tā atceros ka mūs, apmēram 100 cilvēkus, aizsūtīja iztīrīt vienu skolu. Jo lūk vajagot sagatavot apmešanās vietu tiem Padomju Savienibas pilsoņiem, kuŗus sagaidija ierodamies no Angļu zonas. Skolas ēka bija diezgan liela, bet ļoti viegli cietusi kaŗa laikā. Liekas še bija jau cilvēki iepriekš dzīvojuši, jo klasēs neatrod vairs solus - tie bija sakrauti koridorā un daudzi salausti, bet to vietā klasēs bija paaugstinājumi sasisti gulēšanai un mētājās veci salmi. Ar vārdu sakot mums visi netīrumi bija jāizslauka. Iztaisijām no lapām slotas un sākām slaucīt. Kad bija izslaucits, tad vajadzēja visu izmazgāt. Neskatoties un tik daudz cilvēkiem darba jau bija daudz, jo skolas ēka bija liela. Par šo un to vajadzēja arī pabrīnīties. Tā netīrumus un salaustos solus meta vienkārši arā pa logiem pagalmā. Tas nu nebūtu nekas, bet tīrīšana ķēra fizikas un ķīmijas kabinetu. Visas mašīnas, ķimikālijas, diagrammas lidoja arī pa logiem laukā. Arā - skolas stūrī sakrājās dažādu lūžņu kaudze līdz otram stāvam. Tad seko arī dabas zinību kabinets. Burkas ar spirtā atrodošiem dzīvniekiem tika attaisītas un spirts izdzerts. Pārejais lidoja pa logu laukā. Kad jau bijām tīrīšanu gandrīz pabeiguši, pamanījām ka lūžņu kaudze sākusi vienā malā degt. Tā ka salaustie soli un salmi ir labs materiāls ugunij, tad bija jābaidās ka skola nosvils līdz. Visi steidzīgi metāmies dzēst. Visu degošo kaudzi izvandijām un aizšķūrējām prom no skolas. Tā nu skola palika vesela, tikai ar mazliet apkvēpušu vienu pusi. Tad sākās spriedelēšana par uguns izcelšanās iemeslu. Nospriedām ka tur būs bijis ķīmijas kabineta fosfors, kas pa logu ārā mests - traukam saplīstot būs nācis saskarē ar gaisu un tā uzliesmojis, aizdedzinot līdzi arī kaudzi.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.