0151-Zeltinu-pamatskola-01-0006
СобраниеАрхив латышского фольклора
КоллекцияCollection of Zeltiņi Primary School
Ключевые слова
Единицы#LFK-151-6
#LFK-151-7
#LFK-151-8
Расшифровал IneseLU
Окончен Да
Проверено Да
Исправлен 2015-12-03 13:20:01
Расшифровка

6

"Zaļais kalniņš".
"Zaļais kalniņš" atrodas uz rītiem no "Meļļa kalniņa". Viņš ir noaudzis ar biezām un kuplām eglēm. Še esot bijusi agrāk kungu kapsēta. "Zaļā kalniņa" dienvidus nogāzē 1877. gadā esot bijuši pirmie bērnu svētki. Še piedalījušās divas skolas: Zeltiņu un Kalnciema. Zeltiņu skolotājs toreiz ir bījis Maculs, bet Kalnciemā Jēkabsons.
Par svētkiem stāsta Liģupu Kalējs.

7

"Kapu kalns".
"Kapu kalns" atrodas pie Liģupiem, Kalnciema pagastā. Nesen gadus atpakaļ uz "Kapu kalna" bijušas redzamas kapenes un rindā stādīti dažādi koki. Tas liecina, kad še ir bijusi veca kapsēta. No "Kapu kalna" skaidrā laikā var redzēt apm. kādus 10 pagastus. Kalna augstums 765 pēdas virs jūŗas līmeņa. Sensenos laikos ap "Kapu kalnu" dzīvojuši iedzīvotāji, kuŗi runājuši igauņu valodu. "Kapu kalna" dienvidos esot bijusi katoļu baznīca. Tur vēl tagad ir redzami akmeņi, galvas kausa lielumā, kas sastādīti pēc noteiktas kārtības.

8

"Vilku kalns".
Uz "Vilku kalna" esot bijusi muiža, jo vēl tagad te atrodoties ķiegeļu atliekas. Tomsons stāsta, ka uz "Vilku kalna" esot dzīvojis stiprinieks. Burvis to pārvērtis par vilku. Vilks darījis lielu postu turienes iedzīvotājiem. Tāpēc viņš nosaukts par "Vilku kalnu".