LNB-361413-003
Расшифровалsniedze vilka
Окончен
Подтверждено
Исправлен2021-03-26 21:13:00
РасшифровкаKristīšana. Iekš tā vārda tā Tēva, tā Dēla un tā Svētā Gara. Amen.

Mīļi draugi iekš Kristus! mums no Dieva vārdiem ir zināms, ka visi cilvēki iekš grēkiem piedzem, mēs arī zinam: ja Dieva dēls, Jēzus Kristus, mūsu Pestītais [Pestītājs] nebūtu nācis, mūs izpestīt, tad mums bija pazust. Vai nu šis bērns tāpat, kā mēs visi, nevar ieiet Dieva Valstībā, ja viņš nepiedzem [nepiedzimst] no jauna caur ūdeni un garu, un kad viņam te nu vajaga Kristus žēlastības un palīga, ko šis nevienam neliedz, tad mēs arī tagad darīsim, ko kristīgā mīlestība no mums prasa, un pievedīsim šo bērnu zem Kristību savam Pestītājam Jēzum Kristum, no Visas sirds to lūgdami, lai viņš to žēlīgi uzņem, lai viņš to žēlo ar savu svētību, un arī svētu garu bagāt apdāvina, ka tas to patiesu dzīvu ticību iedabūtu
Расшифровать текст
СобраниеLNB Brāļu draudzes rokraksti
КоллекцияSermons
Ключевые слова
Единицы#LNBBdr-1-1

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.