0150-Buramvardi-10-0062
СобраниеАрхив латышского фольклора
КоллекцияCollection of Latvian Charms
Ключевые слова
Единицы#LFK-150-3320
Расшифровал LigaB
Окончен Да
Проверено Нет
Исправлен 2018-11-09 17:12:59
Расшифровка To apslēptu gudribu kura šinī grāmatā rakstīta un apzēgeleta nevajadzīgs katram grekam zināt jo kāds neprot savu mēli savaldīt un par savu prātu pavēlēt - kas kas vinam pašam un citiem . . . . . . -sties nu uz vienu nebā . . . pusi Tad būs vinam pašam un citiem caur viņu laime un svētiba.
Un kam šī grāmata rokā un kas pēc viņas mācības darīt grib - kad lai vinš to citam nerāda ne ar ziņāmu dara kāmēr tā Saule vienreiz gadā . . . zēmi aptecējusi Un labāk kad viņam pirmo reiz pie katra Zēgelu atraisīšanas uz savām krūtim nes.
Un še ir tā gudrība no Sīnai kalna līdz šodien atronama.
X

1 nodala
:1: Jūs Izraela gudrie klausiet manus vārdas [vārdus] un nemiet vērā manas mācības. Tad gribu es pats pirms būšu pie maniem /4/ Tēviem piepulcināts to apslēptu gudrība [gudrību] mācīt - kura man tanīs četradesmit [četrdesmit] dienas uz Sīnai Kalnas [Kalna] no tā Kunga jums par labu zināma darīta - bet kura es jums jūs [jūsu] grēku un nepaklausības dēl līdz šai dienas [dienai] slēpis esmu :2: Un ja jūs visus tos likumus turesiet kurus /5/ es jums uz to Kunga pavēl [pavēli] esmu priekšā licis un no tiem neatkāpsiet tad taps jums ar ta vara dota to apslēptu gudribu iemantot. :3: bet kas no tā Kunga nogriezīsies tam taps to par nenieku. Tam taps tā gudrība par miglu un nesaprotama.
/5a/ 2 nodaļa.
:1: Un nu klausiet un nemat vērā un pie sirds ar visu saprašanu kuru še uzrakstījis un ar zinu no citām mācībām atškīris esmu lai tās jums uzrakstītas par piemina [piemiņu] no Arona ta augsta priestera tā /6/ Kunga Teltī uzglabata tiek. Jo ne katram gekam tas [to] zināt vajadzīgs. :2: Jo jumes [jums] nebūs ar šam mācībām nelieki bus dzīt bet vien vajadzībos [vajadzības] laikā darīt. :3: bet sargājieties ka jūs šās mācības nepārgroziet. Jo cilvēka prāts ir ļauns no mazām dienām /6a/ un tāpēc jūs pēc manis skaudības