1935-ekspedicija-Kuldiga-un-Aizpute-18-0088
СобраниеАрхив латышского фольклора
Коллекция11th scientific expedition in Aizpute and Kuldīga districts
Ключевые слова
Расшифровал Roberts
Окончен Да
Проверено Нет
Исправлен 2018-01-12 23:16:54
Расшифровка šanai."

1.) Draugs, tu zini*, man dzimten ir Kurzem', Tur kur Venta caur niedrajiem plūst.
2.) Še kur līgo priežu meži.
3.) Uz kalna stāv vientulis ozols.
4.) Dzintra (Kaut gan tālu no tevis)
5.) Šalc zaļais mežs.
6.) Jūras dziesma (Kad jūra vaļā raisas. Mans kuģis uz enkura stāv.)
7.) Sidrabspoža (Sidrabspoža mēnesnīca spīd pa logu istabā.)
8.) Paliec sveiks (Paliec sveika baltā bērzu birze)
9.) Dzimtene (Par dzimteni dziesma man sērīgi skan).
10.) Morgo mēness (Morgo mēness, morgo zvaigznes).
11.) Ugunskurs nakts tumsā kvēlo.
12.) Ak skrandas jūs manejas skrandas
* Pasvītrotās teksta daļas iezīmē dziesmu virsrakstus kladē tām dziesmām, kam kladē virsrakstu veido kāda attiecīgās dziesmas pirmās rindas daļa.