1009-Mazzalves-pamatskola-01-0018
Расшифровалmiks
Окончен
Подтверждено
Исправлен2016-02-26 21:38:53
Расшифровкаaugšā. Un viņš atkal domāja ka pa sapņiem. Bet kad trešo reizi sauca tad tas nelaimīgais gars isvieda [izsvieda] no tās bedres laukā. Tad tas vīriets [vīrietis] pamodās un bēga projām. Bedrē bija paglabāts kāds nomiris cilvēks un tā nomirušā cilvēkā gar [gars] to vīrieti sauca.

132

(Pasaka)
Kā zvēri gāja grēkus sūdzēt.
Reiz vecos laikos kaķis gāja grēkus sūdzēt un ceļā satika zaķi. zaķis prasa: "Kur tu, brāl, iesi?" Iešu grēkus sūdzēt. Ņem man līdz. Kaķis negribēja negribēja ņemt bet apdomājās un ņēma arī līdz. Nu abi iet, iet un stāsta viens otram savu likteni kaķis saka: Man laikam daudz grēku, jo nevaru vairs ne peles noķert. Zakis atbild: man jau laikam ari ir daudz grēku jo man no visiem jabīstās. Kamēr šie tā iedami tirzē satiek lapsu nejauši. Lapsa prasa kur iesiet. Iesim grēkus sūdzēt. Ņemiet man līdz. Vai tu ari iesi grēkus sūdzēt. Ko tu esi izdarījusi esu [esmu] saimniecei paris caļus apēdusi, un zveiniekam zivju vezumu. Kā tu zivis daboji [dabuji]. Saimnieks brauca ar zivju vezumu un es krūmos stāvēju vējš pūta uz mani zivju smaku. Un es saodu un aizskrēju ar līkumu priekša, un nogulas uz ceļa. Zvejnieks mani ieraudzīju un domāja kad būs naudas. Zveinieks paņēma lapsu un uzlika uz vezuma. Pats sēdēja priekšā un brauca. Lapsa kamēr zveinieks brauc (li) sviež zives [zivis] uz ceļa. Un kad visas izsviestas tad salasu un ienesu krūmos. Tā runājot piebiedrojās Vilks. Vilks jautā kur jūs iesiet. Iesim grēkus sūdzēt. Vilks prasa lai viņu ar pieņemot. Šie jautā kādus grēkus tad tu esi izdarījis. Kadreiz gadījās ar kādu lapsu. Lapsa teica kad uz dabala ganoties ērzels lai ejot palīgā apēst. Vilks bija ar mieru. Lapsa teica: kad viņa Vilkam apsiešot striķi ap vēderu lai vilks velkon [velkot] un viņa dzīšot. Kumeļš sācis spriņģot uz mājām un izskrējs caur vārtiem. Saimnieks noķēra mani un sita un Lapsa teikusi lai atsperoties. Un zaķis teica te jau ir tās kur tos grēkus sūdz. Kurs pirmais paries un ja neiekritīs tad
Расшифровать текст
СобраниеАрхив латышского фольклора
КоллекцияCollection of Mazzalve Primary School
Ключевые слова

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.