Anita Rožkalne

ИзображениеAnita Rožkalne
ИмяAnita Rožkalne
Полженщина
НациональностьLatvian
Виды деятельностилитературовед
литературный критик
Личная информацияROŽKALNE Anita (dz. 1956.28.IV Rīgā) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1984), filol. dokt. (1992).
Māte - medicīnas feldšere, tēvs - autoatslēdznieks. Beigusi Rīgas 55. vsk. (1974), LVU Filol. fakultātes Latv. val. un lit. nod. (1979). Strād. Rīgas 20. vsk. (1979-82), no 1982 ZA Val. un lit. inst. (tag. LU Lit., folkl. un mākslas inst.), kopš 1992 vadošā pētniece. Projekta "Datu bāze "Liyerāti"" vad. Ljas Akadēmiskajā b-kā (1993-2002). Kopš 1995 LU Filol. fak. pasniedzēja; stažējoties Karaliskajā akadēmijā Londonā (1994) un Londonas univ. (1996), sagatavojusi kursu "Salīdzinošā literatūrzinātne". Kopš 1999 apgāda "Pētergailis" direktora vietniece. Ljas Grāmatizdevēju asociācijas prezidente (2000-02). RS b. (1998).
Pirmā publikācija - recenz. par J. Plotnieka dzejoļu krāj. "Siena laiks" laikr. "Literatūra un Māksla" 1975.22.III. Ap 300 rakstu un recenziju autore, uzmanības centrā paturot jaunākās latv. prozas attīstības tendences un rakstnieku biogrāfiju izpēti. Plašāks rom. žanra pētījums ir R. zin. kand. disertācija "Analītiski psiholoģiskā romāna attīstība latviešu literatūrā". Piedalījusies grām. "Latviešu romānu rādītājs" (1997) sastādīšanā. R. intervijas ar latv. rakstniekiem apkopotas krāj. "Zvaigznes šūpolēs" (1999). Vairākkārt pievērsusies G.Repšes daiļrades izpētei, sar. darbu "Fantāzija par Neizzināmo Gundegas Repšes prozā" (public. grām. "Poētiskā anatomija", 1999, kopā ar G.Repši). Public. vairākus rakstus par K.Zariņa dzīvi un daiļradi, arī pētījumu "Hypotese uber eine Seelendrama oder Der ungeschriebene Roman" ("Hipotēze par kādu dvēseles drāmu jeb Neuzrakstītais romāns", 1993). Sar. literatūrvēsturisku piezīmju grām. par latv. trimdu "Palma vējā" (1998), par ko saņēmusi pirmo RS piešķirto "Kritiķa kausu" (1999). Sar. komentārus I.Ziedoņa Rakstiem (1-11, 1995-2001, arī apcere 11. sēj.). Sast. LU Lit., folkloras un mākslas inst. krājumus "Materiāli par..." (gk. par latv. lit. un kultūru, 1991-2002), rakstu krāj. "Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē" (2001), E.Salnas dzejoļu izlasi "Paisuma pali" (1996, arī R. pēcv.), K.Zāles dzejoļu krāj. "Atspulgi nes" (2000), Rīgai veltītu dzejoļu krāj. "Ko dziedāja Rīgas gaiļi" (2001, kopā ar citiem) u.c.
L. Jūtīgā, ar buldoga kampienu: [Saruna ar A.R.] / Pierakst. G.Repše // Labrīt, 1995, 23.II
B.Dombrovska
СобранияЛатышская литература
Читальный зал Хранилища Латышского фольклора
Место и дата рождения28.04.1956

Образование1974

mācījies
beidz Rīgas 55.vidusskolu

1979

studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1994

studējis
stažējusies Karaliskajā akadēmijā Londonā

1996

studējis
stažējusies Londonas univ.
Награды
2016
Annual Latvian Literary Award
Speciālbalva
Balva par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā piešķirta par monogrāfiju "Kārļa Zariņa dzīves aplis".

2017
LZA Viļa Plūdoņa balva
Latviešu literatūrzinātne
Balva piešķirta par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".