Heronims Tihovskis

Имя
Heronims Tihovskis
Дополнительные имена
Tichovskis
Резюме
Heronims Tihovskis (1907–1991) – Dr. philol. (1949, ieguva Bonnas universitātē), profesors, literatūrkritiķis, gara kultūras darbinieks, literāts, jaunatnes audzinātājs, grāmatu autors un izdevējs, preses darbinieks, studiju laikā vācu arī sava novada folkloru. Rakstījis par valodas un vēstures jautājumiem latviešu, angļu, vācu un krievu periodiskos izdevumos. Toronto izveidoja grāmatu apgāds "Astra". Apgāds izdevis ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa J. Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar H. Tihovska plašāku apceri. Sastādījis rakstu krājumu "Latviešu trimdas desmit gadi" (1954).
Личная информация
Dzimis zemnieku ģimenē.

Precējies ar Annu Mariju Tihovsku (dzimusi Eisaka).
1944: bēgļu gaitās nonāca Vācijā, studēja Bonnas Universitātē, kur ieguva doktora grādu.
1949: rudenī pārcēlās uz Fallingbosteles izceļošanas nometni; 1950: 20 janvārī izceļoja uz Kanādu, dzīvoja Toronto.
1960: pārcēlās uz ASV, strādāja Konektikutas Universitātē.
1976: atgriezās uz dzīvi Toronto.
Галерея цитат

Par Heronima Tihovska personību

"Allaž nosvērts, stalts un lietisks, apbruņots ar plašām zināšanām, šīs zinātniekam raksturīgās iezīmes viņš pratis apvienot ar mākslinieciskas iejūtas siltumu, kas viņa darbīgajam mūžam piešķirs īpašu garīgas nobleses spožumu."
K. R. Pa mūža gadu kāpnēm. Laiks, 1957, 21. sept.

Профессиональное деьтельность

Literārā darbība

Literārās darbības sākums meklējams jau studiju gados vai pat vidusskolas laikā Ludzā pie žurnāla Vita Nostra.
1927: pirmā publikācija, recenzija par latgaļu rakstnieku darbiem žurnālā "Sējējs".

Studiju laikā tapusi zinātniska apcere par dzim
tā Pildas pagasta izloksnēm, kas publicēta Filologu biedrības izdevumā.
1939:
Kultūras fonda balva par Latgales skolu vēsturi. Tam sekoja grāmata "Kāzu paražas Latgalē". Arī trimdā saņēmis apbalvojumus par literāri zinātniskiem darbiem.

Brīvās Latvijas laikā
recenzijas, apceres parādījās gan Latgales izdevumos "Jaunais Vārds", "Latgolas Vārds", "Jaunā Straume", žurnālā "Straume", kā arī Rīgas izdevumos "Sējējs" un citviet. Preses laukā turpināja darboties arī trimdā līdz pat mūža pēdējām dienām.
Trimdas posmā publicējis rakstus angļu valodā slāvistikas žurnālos ASV un Anglijā, kā arī "Books Abroad" par slāvu un baltiešu kultūru un literatūru.

1927–1932: Kārļa Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcas" (rediģējis un papildinājis Jānis Enzelīns) līdzstrādnieks.
1936–1940: "Latviešu konversācijas vārdnīcas" līdzstrādnieks.
"Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcas" (1942, 1944) redakcijas locekle (1942).
Studiju gados un vēlāk bijis arī Latviešu folkloras krātuves līdzstrādnieks.
Latgaliešu skolotāju biedrības un citu Latgales organizāciju biedrs, Latgales kultūras universitātes lektors. Publicējis brošūru "Sociālisms" (1931).
1962–1982: "Latvju enciklopēdija" Kanādas redaktors.

Darbības folkloras vākšanā

1925–1939: Pildas pagastā un Rīgā pierakstījis tautasdziesmas, mīklas, ziņģes, sakāmvārdus un parunas, ticējumus, buramvārdus un tautas ārstniecības aprakstus, rotaļas – 1484 folkloras vienības. Vākums glabājas Latviešu Folkloras krātuvē, skat.: Heronima Tihovska folkloras vākums

Sabiedriskā darbība

Rosīgi darbojās Toronto latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
LNAK Kultūras un izglītības nozares vadītājs, Kultūras fonda priekšsēdis.
1954–1960: Preses
biedrības Kanādas kopas priekšsēdis; aktīvi piedalījās Kanādas latviešu katoļu apvienības darbā.
Paralēli visam tam
turpināja studijas Toronto universitātē slavu un ģermāņu valodās, sagatavojoties profesūrai.
ASV
aktīvi piedalījās sabiedriskā dzīvē; bija Kultūras fonda loceklis u. c.

1976: pensionējās un atgriezās Toronto; tur arī aizritēja viņa mūža visdarbīgākie un ražīgākie gadi.
Kopš 1953: kopā
ar savu dzīvesbiedri Annu nodibināja grāmatu apgādu "Astra", kur viņš bija literārais redaktors un faktiskais idejiskais vadītājs. Apgāds laidis klajā ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa Jāzepa Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar Heronīma Tichovska plašāku apceri.

Место/время рождения22.09.1907
Potorova
Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

migrate1945 – 1946
Ebenveilera
Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany

1946 – 1949
Detmolda
Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany
Latviešu bēgļu nometne.

1949 – 1969
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

1949 – 20.01.1950
Falingbostele
29683 Bad Fallingbostel, Germany

1960 – 1967
Konektikuta
Connecticut, United States

1967 – 1976
Grīnsboro
Greensboro, North Carolina, United States

1976 – 1991
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
OбразованиеPildas pagasts
Pildas pagasts, Ludzas novads

Mācījies krievu tautskolā.


1920 – 1922 (Дата не точная)
Ludzas pilsētas skola
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Citviet minēts, ka mācījies Ludzas pilsētas sešklasīgajā tautskolā.


1922 – 1926
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Tolaik Ludzas valsts ģimnāzija; 1926. gadā beidzis mācības.


1926 – 1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1946 – 1949
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia

Studēja ģermāņu filoloģiju; beidza studijas ar Dr. philol. grādu ģermāņu un salīdzināmā valodniecībā un literatūrā par pētījumu "Lessings Verhaeltnis zu Diderot" — Lesinga un Diderota literārās attiecības.


1958 – 1960
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1
Studēja ģermanistiku.
место работыLatgale
Latgale
Latgaļu Tautas universitātes lektors.

1926
Laikraksts "Latgolas Vōrds"
Rīga
Rīga
Līdzstrādnieks.

1930 – 1934
Rēzekne State Business School
Rēzekne
Rēzekne

Skolotājs


1934 – 1940
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Skolotājs.


1939 – 1940
Rīga
Rīga

Izglītības ministrijā Tautskolu vicedirektors.


1939 (Дата не точная)
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
Rīga
Rīga

Redaktors.


00.10.1940 – 1944
Rīga
Rīga

Izglītības Tautas komisariāta Skolu departamentā Iecelts par pamatskolu inspektoru pamatskolu nodaļā.


1942 – 1944
"Izglītības Mēnešraksts" (1942–1944)
Rīga
Rīga

Atbildīgais redaktors.


1945 – 1946
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany
Ģimnāzijas dibinātājs un skolotājs.

1946 – 1949 (Дата не точная)
Detmoldas Latviešu ģimnāzija
Detmolda
Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany

Ģimnāzijas vadītājs.


1950
Kanāda
Canada
Strādājis kā tulks un kā padomdevējs ārpusskolas izglītības jautājumos Ontario Izglītības ministrijā.

1953
Astras apgāds
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Kopā ar sievu Annu Tihovsku dibināja grāmatu apgādu.

1960 – 1967

University of Connecticut, Catholic University of America, Washington, B.C.; krievu un vācu valodas un literatūras profesors.


1967 – 1976
Grīnsboro
Greensboro, North Carolina, United States

Profesors krievu un vācu valodā Grīnsboro universitātē, Ziemeļkarolīnā.

migrateKanāda
Canada
Darbojās Latviešu Nacionālajā apvienībā Kanādā (LNAK), bijis arī tās valdē.

Latviešu preses biedrība
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
LPB Kanādas kopas biedrs.

1927
Studentu korporācija "Lacuania"

Filistrs.

migrate20.01.1950
Kanāda
Canada

No bēgļu nometnes Vācijā izceļoja uz Kanādu.

Место/время смерти20.11.1991
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

migrate25.11.1991
Jorkas latviešu kapi Toronto
York Cemetery, North York, Toronto, Golden Horseshoe, Ontario, Canada
Награды
1936
Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par rakstu "Svētku un svinamo dienu parašas Latgalē".

1978
Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par literāri zinātniskiem rakstiem.

Легенда карты

















Показаны записи 1-32 из 32.
#МестоДатаТипТип места
  
1Potorova
(Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads)
22.09.1907Место/время рожденияVillage
2Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1949 - 1969migrateCity
3Konektikuta
(Connecticut, United States)
1960 - 1967migrateRegion
4Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1976 - 1991migrateCity
5Grīnsboro
(Greensboro, North Carolina, United States)
1967 - 1976migrateCity
6Detmolda
(Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1949migrateCity
7Ebenveilera
(Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1946migrateCity
8Falingbostele
(29683 Bad Fallingbostel, Germany)
1949 - 20.01.1950migrateCity
9Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
20.11.1991Место/время смертиCity
10Kanāda
(Canada)
20.01.1950migrateCountry
11Jorkas latviešu kapi Toronto
(York Cemetery, North York, Toronto, Golden Horseshoe, Ontario, Canada)
25.11.1991migrateCemetery
12Pildas pagasts
(Pildas pagasts, Ludzas novads)
(Не указано)OбразованиеParish
13Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1920 - 1922OбразованиеCity
14Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1922 - 1926OбразованиеCity
15Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926 - 1935OбразованиеBuilding, house
16Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia)
1946 - 1949OбразованиеCity
17King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1958 - 1960OбразованиеBuilding, house
18Detmolda
(Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany)
1946 - 1949место работыCity
19Grīnsboro
(Greensboro, North Carolina, United States)
1967 - 1976место работыCity
20Kanāda
(Canada)
1950место работыCountry
21Rēzekne
(Rēzekne)
1930 - 1934место работыCity
22Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1934 - 1940место работыCity
23Rīga
(Rīga)
1939 - 1940место работыCity
24Rīga
(Rīga)
1939место работыCity
25Rīga
(Rīga)
01.10.1940 - 1944место работыCity
26Rīga
(Rīga)
1942 - 1944место работыCity
27Latgale(Не указано)место работыRegion, area
28Rīga
(Rīga)
1926место работыCity
29Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1953место работыCity
30Ebenveilera
(Ebenweiler, Baden-Württemberg, Germany)
1945 - 1946место работыCity
31Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Не указано)migrateCity
32Kanāda
(Canada)
(Не указано)migrateCountry

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.