Jānis Baltvilks

Имя
Jānis Baltvilks
Резюме
Jānis Baltvilks (1944–2003) – dzejnieks, rakstnieks, ornitologs. Viens no populārākajiem bērnu grāmatu autoriem. Rakstījis arī pieaugušajiem. Rakstījis dzeju, īsprozu un populārzinātniskas grāmatas. Jāņa Baltvilka dzejai raksturīgs ētisks maksimālisms savienojumā ar dabas pētnieka skatījuma savdabību, izteiksmes lakonisms. Strādājis vairāku bērnu un jauniešu izdevumu redakcijās. Bijis bērnu žurnāla "Zīlīte" ilggadējs darbinieks un arī galvenais redaktors. 2004. gadā Jāņa Baltvilka vārdā nosaukta literārā prēmija, bērnu literatūrā, ko saņem labākie bērnu grāmatu autori un ilustratori.
Личная информация
Dzimis zemnieka Teodora un Emmas Baltvilku ģimenē. Māsa Daila (1937) un brālis Juris Armands (1945).
Dzīvesbiedre Dzintra Baltvilka (dzimusi Spriņģe), bērni – meita Zanda (1972) un dēls Matīss (1977).
Галерея цитат
"Rakstniece Māra Zālīte atrakstīja man skaistas rindas par savu pazīšanos ar Jāni Baltvilku: "Mēs iepazināmies 1972. gadā Rakstnieku savienībā. Jauno autoru studijā. Mūs tuvināja tas, ka bijām no kaimiņu pagastiem. Mana vecāmāte bija gājusi vienā klasē ar Jāņa tēvu. Tuva izcelsme, reāla vēstures izpratne un uz tās balstītas kopīgās vērtības – tas mūs darīja par draugiem. Savstarpējā uzticība toreiz bija liels dārgums. Mēs zinājām, kas mēs esam un ka nekad viens otru nenodosim. Mēs slēpām sevī Latviju un jutām dziļu solidaritāti. Jānis bija ģenētiski godīgs. Krietnums – tas ir īstais vārds, kas caurvija viņa mūžu. Dabas mīlestība kā dzimtenes mīlestības izpausme. Jānim piemita gavilējošs esības prieks. Kā jaunam dzīvniekam. Bet tai pat laikā – liela godbijība pret Dievu, Dabu, sievietēm. Pazemība dzīves mistērijas priekšā. Vitalitāte, karsti garaiņi no muguras un brālīgs maigums.""

Bērziņa, Rita Laima. Cīrulis, atnāks, zaļš, gaisma. Jaunā Gaita, Nr. 236, 2004.

"Māris Rungulis: "Formulēšu šo jautājumu citādāk: kas man patika Jānī? Vispirms jau tas, ka mēs praktiski bijām vienas paaudzes cilvēki (Jānis gan bija sešus gadus vecāks, bet es esmu pirmskaŗa un kaŗa laiku piedzīvojušu vecāku bērns un tos gadus izdzīvojis caur vecāku atmiņām). Un pēckaŗa bērni, kas piedzīvojuši nabadzību, ir diezgan pieticīgi savās materiālās vēlmēs un pateicīgi Dievam par to, kas viņiem ir. Tāds arī Jānis bija. Rakstīja uz kompjūtera izdruku otrajām pusēm, varēja nēsāt vienkāršas drēbes, centās saprast izdevējus, kuŗiem vienmēr, kā zini, naudas pietrūkst tieši honorāriem. Ja bija santīmi, meta tos lūdzēju cepurēs un izstieptās saujās, sacīdams, ka mānīšanās ir uz viņu pašu sirdsapziņas... Tādejādi mums abiem diezgan vienkārši bija saskaņot mūsu apgāda virzību, arī grāmatu un žurnālu cenas. Un vēl pēckaŗa bērniem, kuŗu tuviniekus skāra represijas (Jāņa tēvs uz vairākiem gadiem bija nokļuvis kādās Krievijas ogļu raktuvēs), bija stingrs un nepārprotams uzskats par Latvijas neatkarību. Protams, to vēl vairāk stiprināja Jāņa kādreizējā izslēgšana no Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes par sveču nolikšanu pie Čakstes pieminekļa 1967. gada novembrī. Arī vēlākās pratināšanas un baidīšanas čekā, kur viņu centās piespiest parakstīt visādus papīrus un laipni, bezgala laipni apjautājās par bērnu veselību... Nenoliedzami pastāv uzskats, ka visi dzejnieki ir „gaisā parauti,” un Jānis tātad tai skaitā, bet var droši apgalvot, ka Jānim bija ļoti loģiska un skaidra domāšana. Visam notiekošajam adekvāta uztvere. Par to liecina arī viņa īsie un koncentrētie dzejoļi. Vienmēr mūsu mazajā kolektīvā esmu apgalvojis, ka Jānis galvā rēķina ātrāk un labāk nekā es ar rēķināmo mašīnu.""

Bērziņa, Rita Laima. Cīrulis, atnāks, zaļš, gaisma. Jaunā Gaita, Nr. 236, 2004.

"Man nav neviena ienaidnieka – neviena paša cilvēka, kam es gribētu kaut ko atriebt. Dažu cilvēku – to, kuri kādreiz mēģinājuši mani iebiedēt un apklusināt, – man ir patiesi žēl. Man nav skaudības – ne pret tiem, kam biezāks naudas maks, ne pret tiem, kas talantīgāki par mani. Man ir daudz mākslinieciski vāju dzejoļu, bet nav nevienas rindiņas, par kuru būtu jātaisnojas, ka to esmu rakstījis, kaut kādu apstākļu spiests.
Ko es vēl vēlos? Uzrakstīt dažas labas grāmatas, no kurām strāvotu mīlestība. Tā, ar kuru Dievs mani ir apveltījis."

Baltvilks, Jānis. Laimīga cilvēka dzīvesstāsts un 33 dzejoļi. Rīga: Likteņstāsti, 1997, 28. lpp.
Профессиональное деьтельность
1970: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnāla "Liesma" 6. numurā.

Dzejoļu krājumi

1976: "Pa vidu vasara".
1981: "Kad esmu apdzīvots".
1984: "Tu esi glābts".
1984: miniatūru krājums "Cielaviņa pie jūras".
1989: "Sniegam nav izvēles".
1992: "Kāds putns".
1998: "Zelta klimpas".
1999: "Sarunāties zem kokiem" (teksts paralēli arī angļu valodā).
2002: "Saule met loku".

Dzejoļu krājumi bērniem

1979: "Meža malas zaļais knauķis".
1981: "Skrejvabole pieliek soli".
1984: "Stērstes sniegā".
1987: "Kā zīlīte pie loga".
1990: "Zāle visu dienu zaļa".
1993: "Krūmu krāmu jēru jūra".
1994: "Trīsdesmit trīs".
1994: "Sīksolīte un Lamzaks".
1997: "Circeņa malciņa".
1999: "Purva burvis".
2000: "Mazā meža ābece".
2000: "Izmazgātās debesis".
2002: "Mīklupanti".
2003: "Vilki velk malku".
2003: "Susura vasara".

Proza

1985: "Vasarā laukos".
1986: "Reibeņu meža stāsti".
1988: "Stāsti par ceļojumiem".
1992: "Sienāži un zvaigznes".
1993: "Vējlukturis mežā".
1995: "Gadalaiki".
1996: "Pasakas par pasakām".
1997: "Mergusiņš".
1998: "Ķirzaku pils".
1998: "Līdakas trešā vasara".
1998: "Divpadsmit pastaigas dabā".
2000: "Plīvija un citas pasakas".
2000: "Gludekļa klejojumi".

Populārzinātniskas grāmatas bērniem

1981: "Sarunas par putniem".
1984: "Zeme, maizes devējiņa".
1985: "Brālis ozols, māsa liepa".
1991: "Mana putnu grāmata".
1996: "Daba. Dzīvība".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1978: Eduards Uspenskis "Krokodils Gena un viņa draugi".
1981: Valentīns Berestovs "Kā atrast ceļu?"
1985: Irina Tokmakova "Ābecija" (kopā ar Vitautu Ļūdēnu).

No lietuviešu valodas
1984: lietuviešu tautasdziesmas bērniem "Danco zaķis, danco lapsa".

No vācu valodas
1992: vācu tautasdziesmas bērniem "Visas manas pīlītes".

Pagodinājumi

Kopš 2004: pēc Jāņa Baltvilka nāves izveidota ikgadēja Jāņa Baltvilka balva par sasniegumiem bērnu literatūrā labākajiem bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem. Balvu pasniedz katru gadu Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā, 24. jūlijā.
2006–2010: programma "Baltā vilka grāmatas: latviešu oriģinālliteratūra bērniem". Programmas nosaukums radies par godu Jāņa Baltvilka piemiņai. Konkursa tēls – Baltais Vilks, kas lasa grāmatu, izveidojies par savdabīgu bērnu literatūras totēmu.
Место/время рождения24.07.1944
Zīlītes
"Zīlītes", Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129

Dzimis Smārdes pagasta "Zīlītēs".

Oбразованиенеизвестный – 1962
Tukuma 1. vidusskola
Lielā iela 9, Tukums
Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101


Lielvārde
Lielvārde, Ogres novads

Skolā sācis iet Lielvārdē.


неизвестный – 1972
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Agronomijas fakultātes Dārzkopības nodaļa


1962 – 1967
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Kronvalda bulvāris 4, Rīga
Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010

Bioloģijas fakultāte

место работынеизвестный – 1974
Ornitologs

1965 – 1974
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija

1975 – 1976
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Rīga
Redakcijas darbinieks

1976 – 1979
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

1986 – 1987
Laikraksts "Pionieris"
Rīga
Rīga
Redakcijas darbinieks

1987 – 1999
Žurnāls "Zīlīte" (1958–2016)
Rīga
Rīga

Literārās nodaļas vadītājs


2000 – 2003
Žurnāls "Zīlīte" (1958–2016)
Rīga
Rīga
Žurnāla galvenais redaktors
migrate
Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Biedrs


Latvian Section of The International Board on Books for Young People
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Biedrs

1977 – 1990
Союз советских писателей Латвии
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 – 2003
Союз писателей Латвии
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
migrate00.06.1983
Vācijas Demokrātiskā Republika


00.06.1985
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Dalība Baltijas Centra Stokholmas Universitātes organizētajā Kr. Barona 150. dzimšanas dienas atcerei veltītajā konferencē.

00.09.1985
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.
Место/время смерти04.10.2003
Rīga
Rīga
Cietis ceļu satiksmes negadījumā Rīgā, Rumbulā un nogādāts slimnīcā, kur no gūtajām traumām miris.

migrate10.10.2003
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Награды
1986
Pastariņa prēmija
Prēmija piešķirta par darbiem "Brālis ozols, māsa liepa", "Stērstes sniegā" un "Zeme, maizes devējiņa".

1988
Ojāra Vācieša prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatām bērniem, par dzejoļiem un stāstiņiem laikrakstā "Pionieris".

1995
Pastariņa prēmija

1997
Pavasara balva
Balva piešķirta par grāmatu "Pasakas par pasakām".

2003
Annual Latvian Literary Award
Dzeja
Balva piešķirta par darbu "Saule met loku".

Легенда картыПоказаны записи 1-20 из 20.
#МестоДатаТипТип места
  
1Zīlītes
("Zīlītes", Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3129)
24.07.1944Место/время рожденияFarmstead
2Rīga
(Rīga)
04.10.2003Место/время смертиCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
10.10.2003migrateCemetery
4Lielā iela 9, Tukums
(Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
- 1962OбразованиеBuilding, house
5Lielvārde
(Lielvārde, Ogres novads)
(Не указано)OбразованиеCity
6Lielā iela 2, Jelgava
(Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001)
- 1972OбразованиеBuilding, house
7Kronvalda bulvāris 4, Rīga
(Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010)
1962 - 1967OбразованиеBuilding, house
8Latvijas Zinātņu akadēmija
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1965 - 1974место работыBuilding, house
9Rīga
(Rīga)
1975 - 1976место работыCity
10Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1976 - 1979место работыBuilding, house
11Rīga
(Rīga)
1986 - 1987место работыCity
12Rīga
(Rīga)
1987 - 1999место работыCity
13Rīga
(Rīga)
2000 - 2003место работыCity
14Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.06.1985migrateCity
15Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.09.1985migrateCity
16Vācijas Demokrātiskā Republika 01.06.1983migrateCountry
17Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1977 - 1990migrateBuilding, house
18Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1990 - 2003migrateBuilding, house
19Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Не указано)migrateCity
20Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
(Не указано)migrateBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.